RO
Colaborarea între ANPM și Biroul de probațiune Bălți

Colaborarea între ANPM și Biroul de probațiune Bălți

10 Octombrie 2018

Așa cum ne-am propus, la 09.10.2018, au fost demarate activitățile comune dintre INP și ANPM.

Astfel, în cadrul unei ședințe comune dintre ANPM și Biroului de Probațiune Bălți, au fost atinse următoarele aspecte:

- A fost prezentată profesia de para-jurist și rolul/activitățile ANPM;

- A fost prezentat profilul beneficiarilor de probațiune;

- S-a convenit asupra modalității de prestare a serviciilor de asistență juridică primară de către para-jurist. 

De comun acord am convenit că inițial angajații Biroului de Probațiune Bălți vor informa personal beneficiarii de probațiune despre faptul că pot deneficia de asistență juridică primară. Acestora li se vor acorda cartea de vizită a para-juristului, pentru a putea contacta telefonic în caz de necesitate. Pe parcurs se va duce o evidență în vederea stabilirii numărului de persoane care solicită asistență juridică primară și se va stabili ziua, orele cînd ar fi mai potrivit/comod pentru beneficiari pentru a se consulta cu para-juristul. Astfel se va stabili un grafic de activitate a para-juristului în cadrul biroului de probațiune.

- S-a vorbit despre provocările cu care se confruntă Biroul, consilierii în vederea documentării beneficiarilor:

1. Una din probleme ar consta în faptul că Agenția Servicii Publice aplică standarde duble în vederea eliberării pașapoartelor beneficiarilor de probațiune. De exemplu: pentru beneficiarii care întrunest criterii similare se iau decizii diferite de a li se perfecta sau nu pașaport. Celor ce li se refuză perfectarea pașaportului nu li se acordă răspuns motivat în scris.

2. O altă problemă evidențiată constă în imposibilitatea documentării (perfectarea buletinului de identitate) beneficiarilor de probațiune din cauza lipsei vizei de reședință.

3. O altă problemă abordată este limitarea beneficiarilor de probațiune la serviciile/beneficiile acordate de către Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, persoanelor cu probleme de sănătate.

În acest sens, ANPM și-a propus suportul ân vederea facilitării comunicării dintre instituțiile responsabile (Biroul de Probațiune Bălți sau Inspectoratul Național de Probațiune, Agenția Servicii Publice, Agenția de Ocupare a Forței de Muncă) în vederea depășirii acestor probleme.

Astfel am venit cu propunerea de a organiza un eveniment/întrunire care ar servi drept platformă de comunicare dintre instituțiile vizate, scopul acestui eveniment fiind:

  •  identificarea celor mai bune soluții în vederea depășirii problemelor menționate mai sus;
  • înaintarea propunerilor în vederea adaptării cadrului legal vizat;
  • îmbunătățirea comunicării dintre instituțiile publice.
linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică Disponibile Aplicate
Noutăți
Recensământul populației și locuințelor se va desfășura în perioada 8 aprilie-7 iulie 2024
01 Aprilie 2024
Schimb de experiență privind practicile și instrumentele de reintegrare în societate
14 Martie 2024
Realizările Inspectoratului Național de Probațiune pentru anul 2023
05 Martie 2024
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
”În Republica Moldova, trei din patru femei s-au confruntat cu cel puțin o formă de abuz din partea partenerului”
05 Decembrie 2023
Numărul sancționaților cu muncă neremunerată în folosul comunității este în creștere
07 Septembrie 2023
În prima jumătate a acestui an, numărul condamnaţilor la muncă neremunerată în folosul comunităţii a crescut
06 Septembrie 2023
noi in facebook

Colaborarea între ANPM și Biroul de probațiune Bălți

loading ...