RO
Acte normative care reglementează activitatea internă

Acte normative care reglementează activitatea internă

 1. Regulamentul de planificare a probațiunii aprobat prin Ordinul MJ nr. 347 din 30.12.2019

 2. Regulamentul privind utilizarea stemei și drapelului INP al MJ aprobat prin Ordinul Directorului INP nr. 213 din 13.12.2019

 3. Simbolurile corporative ale INP aprobate prin Ordinul Directorului INP nr. 214 din 13.12.2019

 4. Instrucțiunile privind apărarea împotriva incendiilor aprobate prin Ordinul Directorului INP nr. 132 din 08.07.2019

 5. Instrucțiunile privind securitatea și sănătatea în muncă aprobate prin Ordinul Directorului INP nr. 133 din 08.07.2019

 6. Formularul procesului-verbal cu privire la contravenție și Instrucțiunea cu privire la modalitatea de întocmire a procesului-verbal cu privire la contravenție aprobat prin Ordinul Directorului INP nr. 313 din 12.12.2018 de modificare a Ordinului nr. 116 din 18.04.2018

 7. Regulamentul privind organizarea și funcționarea inspectoratelor regionale de probațiune aprobat prin Ordinul Directorului interimar INP nr. 177 din 30.09.2018

 8. Regulamentul cu privire la pregătirea pentru liberare a persoanelor ce execută o pedeapsă penală privativă de libertate aprobat prin Ordinul comun INP și ANP nr. 04 și nr. 92 din 27.06.2018

 9. Regulamentul privind modul de întocmire a referatului presentințial de evaluare psihosocială a personalității aprobat prin Ordinul MJ nr. 299 din 02.05.2018

10. Formularul procesului-verbal cu privire la contravenție și Instrucțiunea cu privire la modalitatea de întocmire a procesului-verbal cu privire la contravenție aprobat prin Ordinul Directorului adjunct INP nr. 116 din 18.04.2018

11. Metodologia de control a activității de probațiune aprobat prin Ordinul Directorului adjunct INP nr. 100 din 06.04.2018

12. Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului consultativ al probațiunii și Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului raional consultativ al probațiunii aprobat prin Ordinul MJ nr. 529 din 07.07.2017

13. Regulamentul privind organizarea activităților de elaborare a bugetului și achizițiilor în cadrul sistemului de probațiune aprobat prin Ordinul Directorului interimar INP nr. 96 din 12.06.2017

14. Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Centrelor de reabilitare socială a persoanelor liberate de pedeapsa penală și persoanelor liberate din locurile de detenție aprobat prin Ordinul Directorului interimar INP nr. 250 din 30.11.2016

15. Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor instructiv-metodice aprobat prin Ordinul Directorului interimar INP nr. 214 din 26.10.2016
linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente disponibile pentru monitorizarea electronică 155
Noutăți
"O zi din viața unui consilier de probațiune"
22 Iulie 2021
O justiție penală eficientă este mai mult decât o justiție retributivă
19 Mai 2021
Ministerul Justiției lansează concursul de desene cu genericul: “Tu ești tot ce am pe lume, Tu ești un copil minune!”
14 Mai 2021
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Programul probațional "Drink&Drive"- condiție obligatorie de redobândire a dreptului de a conduce
21 Iunie 2021
Cum posturile de muncă îi țin pe foștii deținuți departe de recividvă
19 Mai 2021
Agresorii familiali vor fi monitorizați electronic cu ajutorul unei brățări speciale
29 Martie 2021
noi in facebook

Acte normative care reglementează activitatea internă

keymeta

,keymeta

Acte normative care reglementează activitatea internă INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Acte normative care reglementează activitatea internă INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

loading ...