RO
Acte normative internaționale și recomandări

Acte normative internaționale și recomandări

Declarația universală a drepturilor omului, adoptată la New York la 10 decembrie 1948. Adoptată şi proclamată de Adunarea Generală a ONU prin Rezoluţia 217 A (III) din 10.12.1948. Republica Moldova aderând la declaraţie prin Hotărîrea Parlamentului nr. 217-XII din 28.07.1990.
 
Convenția europeană privind supravegherea infractorilor condamnaţi condiţionat sau liberaţi condiţionat, întocmită la Strasbourg la 30 noiembrie 1964. Acceptată de către Republica Moldova prin Legea nr. 131 din 11.07.2014.
 
Ansamblul regulilor minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea justiţiei pentru minori (Regulile de la Beijing, Organizaţia Naţiunilor Unite – Rezoluţia 40/33 din 29 noiembrie 1985).

Convenția cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 20 noiembrie 1989 la New York. Republica Moldova aderând la convenţie prin Hotărîrea Parlamentului nr. 408-XII din 12.12.1990. În vigoare pentru Republica Moldova din 25 februarie 1993.
  • Recomandarea Nr. R (92) 16 a Comitetului de Miniştri către statele membre referitoare la regulile europene asupra sancţiunilor aplicate în comunitate.
  • Recomandarea Nr. R (99) 19 a Comitetului de Miniştri către statele membre cu privire la medierea în materie penală.
  • Recomandarea Nr. R 22 (99) a Comitetului de Miniștri către statele membre cu privire la supraaglomerarea închisorilor și inflaţia populaţiei închisorilor.
  • Recomandarea Rec (2000)22 a Comitetului de Miniștri către statele membre în legătură cu îmbunătățirea implementării regulilor europene privind sancțiuni și măsuri comunitare.
  • Recomandarea Rec (2003)22 a Comitetului de Miniştri către statele membre cu privire la liberarea condiţionată.
  • Recomandarea comitetului de miniştri ai statelor membre, referitoare la regulile penitenciare europene Rec (2006)2.
  • Recomandarea Rec (2006)13 a Comitetului de Miniştri al statelor-membre privind detenţia provizorie, condiţiile în care are loc aceasta, precum şi aplicarea garanţiilor împotriva abuzului.
  • Recomandarea CM/Rec (2010)1 Comitetului de Miniștri către statele membre cu privire la Regulile de Probațiune ale Consiliului Europei.
  • Recomandarea Comitetului de Miniștri CM/Rec (2014)4 către statele membre privind monitorizarea electronică.
  • Extrase din CPT cu privire la suprapopularea penitenciară.
linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică Disponibile Aplicate
Noutăți
Sesiunea de instruire „Lucrul cu agresorul orientat către siguranța victimei și evaluarea riscurilor”
22 Iulie 2024
Viorel Sochircă a fost numit director al Inspectoratului Național de Probațiune
24 Iunie 2024
Conferința privind explorarea abordărilor eficiente de reabilitare în justiția penală: perspective internaționale
17 Iunie 2024
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Vacanța în siguranță protejează copilăria
13 Iunie 2024
Soluții digitale inovative pentru servicii în domeniul justiției, prezentate în cadrul unui concurs
30 Aprilie 2024
”În Republica Moldova, trei din patru femei s-au confruntat cu cel puțin o formă de abuz din partea partenerului”
05 Decembrie 2023
noi in facebook

Acte normative internaționale și recomandări

keymeta

,keymeta

Acte normative internaționale și recomandări INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Acte normative internaționale și recomandări INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

loading ...