RO

Scurt istoric

În 2001, în cadrul Institutului de Reforme Penale a fost instituit un grup de lucru în domeniul alternativelor la detenţie, care avea ca scop introducerea în legislaţia Republicii Moldova a unor măsuri de analiză a cadrului legislativ ce reglementa sistemul pedepselor penale şi măsurilor preventive. În 2003 a fost format un grup de experţi internaţionali în vederea desfăşurării unei Misiuni de Evaluare a Necesităților (MEN) care avea ca obiectiv implementarea măsurilor de resocializare şi reintegrare a infractorilor din Moldova (Probațiune), inclusiv măsurii privind cadrul juridic, aspecte legate de infrastructură, atitudinea societăţii, obstacole şi un eventual impact. În rezultatul recomandărilor Misiunii de evaluare, în august 2003 a fost instituit un Grup de lucru, care avea ca misiune elaborarea cadrului normativ în domeniul probaţiunii. În paralel, au fost desfăşurate unele activităţi ce ţin de probaţiunea penitenciară, a fost definitivată legea cu privire la probaţiune, care reprezenta o detaliere a reglementărilor cuprinse în Codul de Executare. De asemenea, au fost stabilite procedura şi modalitatea de întocmire a referatelor de probațiune presentenţială în privința minorilor.

IRP în parteneriat cu UNICEF Moldova, în toamna anului 2003 a demarat un proiect „Alternative la detenţie pentru copii în sistemul de justiţie penală”având drept scop promovarea alternativelor pentru copii, şi în mod special a probaţiunii presentenţiale şi sentenţiale pentru copiii în sistemul de justiţie penală.

Pe parcursul anilor 2003 – 2005 a fost implementat Proiectul IRP în comun cu SOROS ,,Reforma sistemului de pedepse penale şi promovarea alternativelor la detenție” ce urmărea aplicarea măsurilor alternative detenției: inițierea și perfecționarea sistemului de aplicare a alternativelor existente prin modificarea legislației și crearea unui sistem de monitorizare a aplicării alternativelor.
În anul 2006 de către Institutul de Reforme Penale, în cadrul proiectului „Promovarea alternativelor la detenţie în Republica Moldova”, se încep activităţi de implementare a probaţiunii presentenţiale și în privința adulților; activităţi de reintegrare socială a persoanelor condamnate condiţionat cu un termen de probă; activităţi ce au drept scop aplicarea şi executarea uniformă a pedepsei cu munca neremunerată în folosul comunităţii la nivel naţional; activităţi de cercetare şi de informare a opiniei publice.

În perioada iunie 2007 – martie 2008 a fost derulat Proiectul IRP în comun cu SOROS ,,Promovarea alternativelor la detenţie în Republica Moldova”, fiind stabilite activităţi de probaţiune în privinţa adulţilor, sporirea numărului de consilieri (cîte unul la Ungheni şi Cahul), elaborarea proiectului Regulamentul statutul consilierului de probatiune, Instrucţiunea supravegherea în termen de probă și Curricula de instruire a consilierilor de probațiune.

În 2007 prin HG nr.44 din 12.01.07 sunt introduse modificări în Regulamentul Ministerului Justiţiei şi al Departamentului de executare care au stipulat organizarea activităţii de probaţiune de către organe guvernamentale. Tot prin această hotărîre, Direcţia de executare a pedepselor penale non-privative de libertate se reorganizează în Direcţia probaţiune şi se alocă suplimentar 125 unităţi de personal (HG nr.44 din 12.01.07). Din acest moment în Moldova este creat Serviciul de probaţiune din cadrul Departamentul de executare pe lîngă Ministerul Justiției al Republicii Moldova.
La 14.02.08 este adoptată Legea cu privire la probaţiune, care a intrat în vigoare la 13.09.08. Activitatea de probaţiune se exercita de Serviciul probaţiune din cadrul Departamentului de executare. Direcția probațiune - o structură specializată, care prin intermediul secţiilor de probaţiune ale oficiilor de executare, pune în aplicare pedepsele penale non-privative de libertate şi exercită probaţiunea cu persoanele liberate de pedeapsa penală. Secțiile de probațiune au fost în cadrul oficiilor de executare în număr de 42 (conform divizării administrativ-teritoriale a republicii). Personalul secţiilor de probaţiune fiind consilierii de probațiune cu statut de funcționar public (angajaţi de stat). Numărul total de personal al secțiilor probațiune - 169 angajați şi 9 persoane în Direcţia probaţiune (HG nr. 44 din 12.01.07).

După patru ani de activitate, sistemul de probațiune al Republicii Moldova este supus unei reorganizări. Astfel, prin Hotărîrea Guvernului nr. 827 din 10 septembrie 2010 este creat Oficiul Central de probațiune pe lîngă Departamentul Instituțiilor Penitenciare cu o schemă de personal stipulînd 216 unități în subdiviziunile teritoriale și 34 în aparatul central.

La 01.01.2013, prin Hotărârea de Guvern nr. 735 din 03.10.2012 (publicată în Monitorul Oficial la 12.10.2012, nr. 212-215, art. 798) ,,cu privire la optimizarea structurii, activităţii Ministerului Justiţiei şi autorităţilor administrative din subordine”, Oficiul Central de probaţiune a fost transferat din subordinea Departamentului Instituţiilor Penitenciare în subordinea Ministerului Justiţiei. Odată cu efectuarea transferului respectiv au fost reduse 7 unităţi, prin urmare Statul de personal al Oficiului Central de probaţiune din acel moment constituie 243 unităţi. La nivel național, actualmente, activează 42 de Birouri de probaţiune subordonate Oficiului Central de probaţiune. Personalul de probațiune constă din consilieri de probațiune cu statut de funcționari publici.
 
linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente disponibile pentru monitorizarea electronică 155
Noutăți
"O zi din viața unui consilier de probațiune"
22 Iulie 2021
O justiție penală eficientă este mai mult decât o justiție retributivă
19 Mai 2021
Ministerul Justiției lansează concursul de desene cu genericul: “Tu ești tot ce am pe lume, Tu ești un copil minune!”
14 Mai 2021
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Programul probațional "Drink&Drive"- condiție obligatorie de redobândire a dreptului de a conduce
21 Iunie 2021
Cum posturile de muncă îi țin pe foștii deținuți departe de recividvă
19 Mai 2021
Agresorii familiali vor fi monitorizați electronic cu ajutorul unei brățări speciale
29 Martie 2021
noi in facebook

Scurt istoric

keymeta

,keymeta

Scurt istoric INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Scurt istoric INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

loading ...