RO

Scurt istoric

În 2001, în cadrul Institutului de Reforme Penale (IRP), a fost instituit un grup de lucru în domeniul alternativelor la detenţie care avea ca scop introducerea în legislaţia Republicii Moldova a unor măsuri de analiză a cadrului legislativ ce reglementa sistemul pedepselor penale şi măsurilor preventive. În 2003 a fost format un grup de experţi internaţionali în vederea desfăşurării unei Misiuni de Evaluare a Necesităților (MEN) care avea ca obiectiv implementarea măsurilor de resocializare şi reintegrare a infractorilor din Moldova (Probațiune), inclusiv măsurii privind cadrul juridic, aspecte legate de infrastructură, atitudinea societăţii, obstacole şi un eventual impact. În rezultatul recomandărilor Misiunii de evaluare, în august 2003, a fost instituit un Grup de lucru care avea ca misiune elaborarea cadrului normativ în domeniul probaţiunii. În paralel, au fost desfăşurate unele activităţi ce ţin de probaţiunea penitenciară și a fost definitivată legea cu privire la probaţiune care reprezenta o detaliere a reglementărilor cuprinse în Codul de executare. De asemenea, au fost stabilite procedura şi modalitatea de întocmire a referatelor de probațiune presentinţială în privința minorilor.

IRP în parteneriat cu UNICEF Moldova, în toamna anului 2003, a demarat un proiect „Alternative la detenţie pentru copii în sistemul de justiţie penală” având drept scop promovarea alternativelor pentru copii, şi în mod special a probaţiunii presentinţiale şi sentinţiale pentru copiii în sistemul de justiţie penală.

Pe parcursul anilor 2003 – 2005 a fost implementat Proiectul IRP în comun cu Fundația Soros-Moldova „Reforma sistemului de pedepse penale şi promovarea alternativelor la detenție” ce urmărea aplicarea măsurilor alternative detenției: inițierea și perfecționarea sistemului de aplicare a alternativelor existente prin modificarea legislației și crearea unui sistem de monitorizare a aplicării alternativelor.

În anul 2006 de către Institutul de Reforme Penale, în cadrul proiectului „Promovarea alternativelor la detenţie în Republica Moldova”, se desfășoară activităţi de implementare a probaţiunii presentinţiale și în privința adulților; activităţi de reintegrare socială a persoanelor condamnate condiţionat cu un termen de probă; activităţi ce au drept scop aplicarea şi executarea uniformă a pedepsei cu munca neremunerată în folosul comunităţii la nivel naţional; activităţi de cercetare şi de informare a opiniei publice.

În perioada iunie 2007 – martie 2008 a fost derulat Proiectul IRP în comun cu Fundația Soros-Moldova „Promovarea alternativelor la detenţie în Republica Moldova”, fiind stabilite activităţi de probaţiune în privinţa adulţilor, sporirea numărului de consilieri (câte unul la Ungheni şi Cahul), elaborarea proiectului Regulamentul statutului consilierului de probațiune, Instrucţiunea supravegherea în termen de probă și Curricula de instruire a consilierilor de probațiune.

În 2007 prin Hotărârea de Guvern nr. 44 din 12.01.2007 sunt introduse modificări în Regulamentul Ministerului Justiţiei şi al Departamentului de executare care au stipulat organizarea activităţii de probaţiune de către organe guvernamentale. Tot prin această Hotărâre, Direcţia de executare a pedepselor penale non-privative de libertate se reorganizează în Direcţia probaţiune şi se alocă suplimentar 125 de unităţi de personal. Din acest moment în Moldova este creat Serviciul de probaţiune în cadrul Departamentului de executare pe lângă Ministerul Justiției al Republicii Moldova.

La 14 februarie 2008 este adoptată Legea cu privire la probaţiune, care a intrat în vigoare la 13 septembrie 2008. Activitatea de probaţiune se exercita de Serviciul probaţiune din cadrul Departamentului de executare. Direcția probațiune – o structură specializată, care prin intermediul secţiilor de probaţiune ale oficiilor de executare, pune în aplicare pedepsele penale non-privative de libertate şi exercită probaţiunea cu persoanele liberate de pedeapsa penală. Secțiile de probațiune au fost în cadrul oficiilor de executare în număr de 42 (conform divizării administrativ-teritoriale a republicii). Personalul secţiilor de probaţiune fiind consilierii de probațiune cu statut de funcționar public (angajaţi de stat). Numărul total de personal al secțiilor probațiune – 169 de angajați şi 9 persoane în Direcţia probaţiune (HG nr. 44 din 12.01.2007).

După patru ani de activitate, sistemul de probațiune al Republicii Moldova este supus unei reorganizări. Astfel, prin Hotărârea Guvernului nr. 827 din 10 septembrie 2010 este creat Oficiul central de probațiune pe lângă Departamentul Instituțiilor Penitenciare cu o schemă de personal stipulând 216 unități în subdiviziunile teritoriale și 34 în aparatul central.

La 01 ianuarie 2013, prin Hotărârea de Guvern nr. 735 din 03.10.2012 (publicată în Monitorul Oficial la 12.10.2012, nr. 212-215, art. 798) „cu privire la optimizarea structurii, activităţii Ministerului Justiţiei şi autorităţilor administrative din subordine”, Oficiul central de probaţiune a fost transferat din subordinea Departamentului Instituţiilor Penitenciare în subordinea Ministerului Justiţiei. Odată cu efectuarea transferului respectiv au fost reduse 7 unităţi, prin urmare Statul de personal al Oficiului central de probaţiune din acel moment constituie 243 unităţi.

La 12 octombrie 2015, prin modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 827 din 10 septembrie 2010 privind organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune, Oficiul central de probaţiune și-a modificat structura organizaţională şi modul de funcţionare a organelor de probaţiune. Astfel, Oficiul central de probaţiune este redenumit în Inspectoratul Naţional de Probaţiune şi are în subordinea sa trei Inspectorate Regionale de Probaţiune în zona de Nord, Centru şi Sud ale ţării și 42 de Birouri de probaţiune. Inspectoratele regionale, la rândul lor vor coordona şi monitoriza activitatea Birourilor de probaţiune existente, Centrelor de reabilitare socială a persoanelor liberate de pedeapsa penală şi Centrelor instructiv-metodice.

La 26 iulie 2019, prin modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 827/2010 privind organizarea și funcționarea organelor de probațiune, a intrat în vigoare modificarea statului de personal și schema de încadrare ale INP și ale subdiviziunilor teritoriale ale acestuia în limitele fondului de retribuire a muncii și ale structurii și efectivului-limită stabilite de Guvern. Astfel, au fost reorganizate Birourile de probațiune din mun. Chișinău devenind Biroul de probațiune Chișinău (cu statut de direcție generală), a fost creată Direcția monitorizare electronică, fiind o prioritate stringentă inclusiv a Guvernului, și Centrul instructiv-metodic în cadrul INP. Prin urmare a fost mărit efectivul-limită al INP și a subdiviziunilor teritoriale - în total fiind 285 de unități, având trei Inspectorate regionale de probațiune Nord, Centru și Sud (cu statut de serviciu), un Birou de probațiune (cu statut de direcție generală), cinci Birouri de probațiune (cu statut de direcție), 19 Birouri de probațiune (cu statut de secție) și 13 Birouri de probațiune (cu statut de serviciu).

La 21 mai 2021, prin modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 827/2010 privind organizarea și funcționarea organelor de probațiune, a intrat în vigoare modificarea statului de personal al INP și al subdiviziunilor teritoriale ale acestuia în limitele fondului de retribuire a muncii și efectivului-limită stabilite de Guvern. Astfel, a fost stabilit efectivul-limită al INP și a subdiviziunilor teritoriale ale acestuia în număr de 305 unități.

La nivel național, actualmente, activează 38 de Birouri de probaţiune subordonate Inspectoratului Național de Probațiune. Personalul de probațiune constă din consilieri de probațiune cu statut de funcționari publici.
linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică Disponibile Aplicate
Noutăți
Viorel Sochircă a fost numit director al Inspectoratului Național de Probațiune
24 Iunie 2024
Conferința privind explorarea abordărilor eficiente de reabilitare în justiția penală: perspective internaționale
17 Iunie 2024
Instruirea profesioniștilor din sistemele corecționale în lucru cu agresorii familiali
30 Mai 2024
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Vacanța în siguranță protejează copilăria
13 Iunie 2024
Soluții digitale inovative pentru servicii în domeniul justiției, prezentate în cadrul unui concurs
30 Aprilie 2024
”În Republica Moldova, trei din patru femei s-au confruntat cu cel puțin o formă de abuz din partea partenerului”
05 Decembrie 2023
noi in facebook

Scurt istoric

keymeta

,keymeta

Scurt istoric INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Scurt istoric INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

loading ...