RO
Semnarea Memorandumului de Înţelegere privind cooperarea bilaterală între Inspectoratul Naţional de Probaţiune şi A.O. “Terre des Hommes”

Semnarea Memorandumului de Înţelegere privind cooperarea bilaterală între Inspectoratul Naţional de Probaţiune şi A.O. “Terre des Hommes”

01 Iulie 2016

 

La 30 iunie 2016, a fost semnat Memorandumul de Înţelegere privind cooperarea bilaterală între Inspectoratul Naţional de Probaţiune (INP) şi A.O. “Terre des Hommes” (Tdh).

 

Obiectivul Memorandumului este realizarea a unui program de relaţii bilaterale, având drept scop dezvoltarea capacităţilor şi activităţilor de resocializare în vederea reintegrării persoanelor aflate în dificultate sau în situaţie de risc.

 

Obiectivul propus va fi realizat prin intermediul următoarelor activităţi: desfăşurarea măsurilor privind creşterea şanselor de integrare în societate a persoanelor aflate în situaţie de risc; asigurarea protecţiei, îngrijirii şi dezvoltării multilaterale a copiilor aflaţi în dificultate; dezvoltarea abilităţilor de comunicare cu semenii; schimb de informaţii; vizite de studiu şi ateliere de lucru comune între personalul Inspectoratului Naţional de Probaţiune şi angajaţii A.O. „Terre des hommes” pentru schimb de experienţă profesională.

 

Astfel, pe parcursul anilor 2015-2016 de INP şi Tdh se organizează următoare activităţi:

 

  • În cadrul prevenirii primare a delincvenţei juvenile, consilierii de probaţiune organizează împreună cu reprezentanţii Inspectoratelor de poliţie şi Terre des Hommes ore informative în instituţiile de învăţămînt.

 

  • Vizită de studiu în România (în perioada 27 martie – 3 aprilie 2016, în scopul schimbului de experienţă, preluarea bunelor practici din România în Republica Moldova, stabilirea de contacte cu organizații relevante ale societății publice și civile în domeniul protecției copilului în conflict cu legea şi încurajarea colaborării acestor organizații

 

  • A.O. „Terre des hommes” Moldova, a identificat posibilităţile de achiziţionare a „Programului de intervenție pentru reducerea comportamentelor infracționale ale adolescenților aflați în situaţie de risc. Totodată, în perioada 06 – 10 iunie 2016 (conform Ordinului nr.121 din 19.05.2016), 8 consilieri de probaţiune au urmat formarea la programul sus-menţionat, care va fi pilotat de către consilieri de probaţiune în luna septembrie 2016.
 
 
Direcţia activitate analitică şi relaţii externe,
telefon de contact: 022 721882
e-mail: serviciulanalitic@ocp.gov.md, druta_druta@mail.ru
 
linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente disponibile pentru monitorizarea electronică 155
Noutăți
"O zi din viața unui consilier de probațiune"
22 Iulie 2021
O justiție penală eficientă este mai mult decât o justiție retributivă
19 Mai 2021
Ministerul Justiției lansează concursul de desene cu genericul: “Tu ești tot ce am pe lume, Tu ești un copil minune!”
14 Mai 2021
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Programul probațional "Drink&Drive"- condiție obligatorie de redobândire a dreptului de a conduce
21 Iunie 2021
Cum posturile de muncă îi țin pe foștii deținuți departe de recividvă
19 Mai 2021
Agresorii familiali vor fi monitorizați electronic cu ajutorul unei brățări speciale
29 Martie 2021
noi in facebook

Semnarea Memorandumului de Înţelegere privind cooperarea bilaterală între Inspectoratul Naţional de Probaţiune şi A.O. “Terre des Hommes”

loading ...