RO
Acte normative care reglementează activitatea internă

Acte normative care reglementează activitatea internă

 
 1. Regulamentul privind supravegherea prin mijloace video în cadrul Inspectoratului Național de Probațiune și a subdiviziunilor teritoriale
 2. Instrucțiune privind modul de organizare și activitate al personalului Direcției monitorizare electronică aprobat prin Ordinul Directorului INP nr.140 din 11.11.2021
 3. Regulamentul de planificare a probațiunii aprobat prin Ordinul MJ nr. 347 din 30.12.2019
 4. Regulamentul privind utilizarea stemei și drapelului INP al MJ aprobat prin Ordinul Directorului INP nr. 213 din 13.12.2019
 5. Simbolurile corporative ale INP aprobate prin Ordinul Directorului INP nr. 214 din 13.12.2019
 6. Instrucțiunile privind apărarea împotriva incendiilor aprobate prin Ordinul Directorului INP nr. 132 din 08.07.2019
 7. Instrucțiunile privind securitatea și sănătatea în muncă aprobate prin Ordinul Directorului INP nr. 133 din 08.07.2019
 8. Formularul procesului-verbal cu privire la contravenție și Instrucțiunea cu privire la modalitatea de întocmire a procesului-verbal cu privire la contravenție aprobat prin Ordinul Directorului INP nr. 313 din 12.12.2018 de modificare a Ordinului nr. 116 din 18.04.2018
 9. Regulamentul privind organizarea și funcționarea inspectoratelor regionale de probațiune aprobat prin Ordinul Directorului interimar INP nr. 177 din 30.09.2018
 10. Regulamentul cu privire la pregătirea pentru liberare a persoanelor ce execută o pedeapsă penală privativă de libertate aprobat prin Ordinul comun INP și ANP nr. 04 și nr. 92 din 27.06.2018
 11. Regulamentul privind modul de întocmire a referatului presentințial de evaluare psihosocială a personalității aprobat prin Ordinul MJ nr. 299 din 02.05.2018
 12. Formularul procesului-verbal cu privire la contravenție și Instrucțiunea cu privire la modalitatea de întocmire a procesului-verbal cu privire la contravenție aprobat prin Ordinul Directorului adjunct INP nr. 116 din 18.04.2018
 13. Metodologia de control a activității de probațiune aprobat prin Ordinul Directorului adjunct INP nr. 100 din 06.04.2018
 14. Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului consultativ al probațiunii și Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului raional consultativ al probațiunii aprobat prin Ordinul MJ nr. 529 din 07.07.2017
 15. Regulamentul privind organizarea activităților de elaborare a bugetului și achizițiilor în cadrul sistemului de probațiune aprobat prin Ordinul Directorului interimar INP nr. 96 din 12.06.2017
 16. Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Centrelor de reabilitare socială a persoanelor liberate de pedeapsa penală și persoanelor liberate din locurile de detenție aprobat prin Ordinul Directorului interimar INP nr. 250 din 30.11.2016
 17. Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor instructiv-metodice aprobat prin Ordinul Directorului interimar INP nr. 214 din 26.10.2016
linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică Disponibile Aplicate
Noutăți
Instruirea profesioniștilor din sistemele corecționale în lucru cu agresorii familiali
30 Mai 2024
Atelierul de validare a raportului de evaluare a programelor de consiliere a agresorilor familiali.
17 Mai 2024
UX4Gov Designathon schimbă fața Serviciilor Publice. Eveniment de colaborare între instituțiile publice și designerii de produs
29 Aprilie 2024
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Vacanța în siguranță protejează copilăria
13 Iunie 2024
Soluții digitale inovative pentru servicii în domeniul justiției, prezentate în cadrul unui concurs
30 Aprilie 2024
”În Republica Moldova, trei din patru femei s-au confruntat cu cel puțin o formă de abuz din partea partenerului”
05 Decembrie 2023
noi in facebook

Acte normative care reglementează activitatea internă

keymeta

,keymeta

Acte normative care reglementează activitatea internă INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Acte normative care reglementează activitatea internă INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

loading ...