RO
Acte legislative și normative naționale

Acte legislative și normative naționale

Legislația Republicii Moldova www.legis.md 

Constituția Republicii Moldova link

Legea cu privire la probațiune link

Legea cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenție link

Legea cu privire la funcția publică link

Legea privind Codul de conduită a funcționarului public link

Legea privind accesul la informație link

Legea privind declararea averii și a intereselor personale link

Legea cu privire la protecția datelor cu caracter personal link

Legea privind evaluarea integrității instituţionale link

Legea integrității link
 
 

CODURILE:

Codul penal al Republicii Moldova link

Codul de procedură penală al Republicii Moldova link

Codul contravențional al Republicii Moldova link

Codul de executare al Republicii Moldova link

Codul muncii al Republicii Moldova link

Codul administrativ al Republicii Moldova link

 

ACTE NORMATIVE:

Hotărîrea de Guvern nr. 454 din 24.03.2008 cu privire la optimizarea participării organelor centrale de specialitate ale administrației publice, precum și a altor autorități administrative centrale la executarea angajamentelor asumate față de organizațiile internaționale link

Hotărîrea de Guvern nr. 827 din 10.09.2010 privind organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune link

Hotărîrea de Guvern nr. 1006 din 29.08.2008 privind aprobarea modelului legitimaţiei şi insignei ale personalului organelor de probaţiune link

Hotărîrea de Guvern nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public link

Hotărîrea de Guvern nr. 200 din 06.04.2012 cu privire la instituirea sărbătorii profesionale „Ziua funcţionarului public” link 

Hotărîrea de Guvern nr. 1643 din 31.12.2003 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de executare a pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii link

Hotărîrea de Guvern nr. 95 din 05.02.2009 despre aprobarea Regulamentului privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale link

Hotărîrea de Guvern nr.210 din 21.03.2013 cu privire la aprobarea Codului de etică al consilierului de probațiune link  

Hotărîrea de Guvern nr.746 din 26.10.2015 cu privire la crearea Consiliului național de coordonare a activității de reintegrare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenție link

Hotărîrea de Guvern nr. 1322 din 08.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea electronică a persoanelor link link anexa 1anexa 2

Hotărîrea de Guvern nr. 159 din 16.03.2017 cu privire la instituirea sărbătorii profesionale „Ziua angajatului organelor de probațiune” link
linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică 40Disponibile 170Aplicate
Noutăți
Mecanismul de reintegrare socială a persoanelor eliberate din detenție- obiectiv de perfecționare în vizorul Ministerului Justiției
16 Septembrie 2022
Vizita delegației Serviciului penetenciar și de probațiune din Suedia
16 Septembrie 2022
AJPP continuă instruirea consilierilor de probațiune
15 Septembrie 2022
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Brățara electronică: Într-un an de când agresorii familiali sunt obligați să o poarte, rata recidivelor de violențe s-a redus la 19%
15 Aprilie 2022
Șoferii prinși beți, pedepsiți cu morga!
29 Martie 2022
Ce-i sperie pe şoferii care urcă beţi la volan - o zi la morgă sau amenzile?
29 Martie 2022
noi in facebook

Acte legislative și normative naționale

keymeta

,keymeta

Acte legislative și normative naționale INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Acte legislative și normative naționale INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

loading ...