RO
Acte normative internaționale și recomandări

Acte normative internaționale și recomandări

Declarația universală a drepturilor omului, adoptată la New York la 10 decembrie 1948. Adoptată şi proclamată de Adunarea Generală a ONU prin Rezoluţia 217 A (III) din 10.12.1948. Republica Moldova  aderând la declaraţie prin Hotărîrea Parlamentului nr. 217-XII din 28.07.1990;
  
Convenția europeană privind supravegherea infractorilor condamnaţi condiţionat sau liberaţi condiţionat, întocmită la Strasbourg la 30 noiembrie 1964. Acceptată de către Republica Moldova prin Legea nr. 131 din 11.07.2014;

Ansamblul regulilor minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea justiţiei pentru minori (Regulile de la Beijing, Organizaţia Naţiunilor Unite – Rezoluţia 40/33 din 29 noiembrie 1985);

Convenția cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 20 noiembrie 1989 la New York. Republica Moldova aderând la convenţie prin Hotărîrea Parlamentului nr. 408-XII din 12.12.1990. În vigoare pentru Republica Moldova din 25 februarie 1993;

Compendiu de documente ale Consiliului Europei privind prevenirea suprapopulării penitenciarelor:
  • Recomandarea Nr. R (92) 16 a Comitetului de Miniştri către statele membre referitoare la regulile europene asupra sancţiunilor aplicate în comunitate;
  • Recomandarea Nr. R (99) 19 a Comitetului de Miniştri către statele membre cu privire la medierea în materie penală;
  • Recomandarea Nr. R 22 (99) a Comitetului de Miniștri către statele membre cu privire la supraaglomerarea închisorilor și inflaţia populaţiei închisorilor;
  • Recomandarea Rec (2000)22 a Comitetului de Miniștri către statele membre în legătură cu îmbunătățirea implementării regulilor europene privind sancțiuni și măsuri comunitare;
  • Recomandarea Rec (2003) 22 a Comitetului de Miniştri către statele membre cu privire la liberarea condiţionată;
  • Recomandarea comitetului de miniştri ai statelor membre, referitoare la regulile penitenciare europene Rec (2006)2;
  • Recomandarea Rec (2006)13 a Comitetului de Miniştri al statelor-membre privind detenţia provizorie, condiţiile în care are loc aceasta, precum şi aplicarea garanţiilor împotriva abuzului;
  • Recomandarea CM/Rec (2010)1 Comitetului de Ministri către statele membre cu privire la Regulile de Probațiune ale Consiliului Europei;
  • Recomandarea Comitetului de Miniștri CM/Rec (2014)4 către statele membre privind monitorizarea electronică;
  • Extrase din CPT cu privire la suprapopularea penitenciară.
linia fierbinte 067441139
Echipamente disponibile pentru monitorizarea electronică 155
Noutăți
Vizita reprezentaților fundației Te Doy
26 Octombrie 2020
Promovarea programelor probaționale la nivel național, în calitate de alternative la detenție
26 Octombrie 2020
Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii profesionale „Ziua juristului”
19 Octombrie 2020
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
„Ac de cojoc”, sau monitorizarea electronică a agresorului familial.
07 Mai 2020
Măsuri aspre pentru șoferii depistați în stare de ebrietate la volan
04 Iunie 2019
Muncă neremunerată în folosul comunității
04 Iunie 2019
noi in facebook

Acte normative internaționale și recomandări

keymeta

,keymeta

Acte normative internaționale și recomandări INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Acte normative internaționale și recomandări INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

loading ...