RO
Vizită de studiu în România pentru specialiștii în domeniul justiției juvenile

Vizită de studiu în România pentru specialiștii în domeniul justiției juvenile

07 Aprilie 2016

 

În perioada 27 martie - 3 aprilie 2016, reprezentanţii Inspectoratului Naţional de Probaţiune din RM au efectuat o vizită de studiu în România, în cadrul proiectului „Cooperarea transfrontalieră pentru fortificarea prevenirii delicventei/crimei juvenile în Moldova”, implementat de Asociaţia Obştească „Terre des hommes Moldova”, cu sprijinul financiar al Ambasadei Olandei în România în cadrul Programului MATRA.


În cadrul vizitei au participat reprezentanți din Moldova care activează în domeniul justiției juvenile, și anume din cadrul Inspectoratul General al Poliției, Procuratura Generală,  Departamentul Instituții Penitenciare, Direcția de Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului (r-ul Fălești), Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică și reprezentanți ai „Terre des hommes Moldova”.


Reprezentanții RM au participat la întâlniri organizate în cadrul autorităților similare din România, dar şi cu organizații neguvernamentale și autorități la nivel local. Agenda de lucru a cuprins prezentări pe teme cum ar fi: asistarea şi consilierea copilul străzii, copilul repatriat și copilul-victimă a traficului de persoane, identificarea avantajelor/dezavantajelor serviciilor oferite de Centrul de primire în regim de urgență Bacău, condițiile de întreținere a minorilor în cadrul Centrul de Reeducare pentru Minori și Tineri Târgul Ocna, programele desfășurate în cadrul instituții şi impactul acestora asupra reducerii riscului de recidivă și reintegrarea în comunitate a minorilor,desfășurarea activităților în cadrul instituţiilor penitenciare de pregătire către eliberare cu aplicarea programelor de corecție a comportamentului, privind reintegrarea socială a minorilor eliberați din locurile de detenție, etc. Astfel, participanți au avut posibilitatea să ia contact direct cu modalitatea de lucru şi de organizare a sistemului de prevenire a delincvenței juvenile, programe și servicii pentru copiii în conflict cu legeadin România.


De asemenea, delegaţia s-a familiarizat cu câteva domenii care pot fi fortificate preluând experienţa României precum: susţinerea şi dezvoltarea căilor legale de asistenţă a familiei în cauzele penale cu implicarea copiilor în conflict cu legea (de ex., implementarea programelor pentru părinţi), îmbunătăţirea formelor de cooperarea între Instituţii de Stat şi ONG-uri în domeniu protecţiei copiilor din sistemul de justiţie, prevenirea delincvenţii juvenile, şi reducerea recidivei în rândul copiilor, servicii de suport şi asistenţă (juridică, socială, psihosocială) pentru copii implicaţi în sistemul de justiţie (înfiinţarea unui Centru de primire în regim de urgență).


Menționăm că unele practici ale României în ceea ce privește prevenirea delincvenței juvenile și protecția copiilor în conflict cu legea urmează a fi aplicate în Moldova.

 
 
 
 
 
linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică Disponibile Aplicate
Noutăți
Viorel Sochircă a fost numit director al Inspectoratului Național de Probațiune
24 Iunie 2024
Conferința privind explorarea abordărilor eficiente de reabilitare în justiția penală: perspective internaționale
17 Iunie 2024
Instruirea profesioniștilor din sistemele corecționale în lucru cu agresorii familiali
30 Mai 2024
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Vacanța în siguranță protejează copilăria
13 Iunie 2024
Soluții digitale inovative pentru servicii în domeniul justiției, prezentate în cadrul unui concurs
30 Aprilie 2024
”În Republica Moldova, trei din patru femei s-au confruntat cu cel puțin o formă de abuz din partea partenerului”
05 Decembrie 2023
noi in facebook

Vizită de studiu în România pentru specialiștii în domeniul justiției juvenile

loading ...