RO
Sporirea șanselor de reintegrare socială a minorilor aflaţi în situaţii de risc prin dezvoltarea parteneriatelor serviciilor competente

Sporirea șanselor de reintegrare socială a minorilor aflaţi în situaţii de risc prin dezvoltarea parteneriatelor serviciilor competente

12 Noiembrie 2014

 

La 12 noiembrie 2014, în incinta Preturii sect. Centru a fost desfăşurată şedinţa cu genericul „Parteneriatul în dezvoltarea serviciilor sociale pentru copii şi tineri aflaţi în dificultate” la care au participat Liubovi Bodeaca - Șef al Biroului de probaţiune Centru mun. Chișinău, Olga Codru - consilierul principal Biroului de probațiune Centru, Eugenia Graur - vicepretor Pretura sect. Centru, Lidia  Ştefăneţi - Șef al Direcției Protecția Drepturilor Copilului sect. Centru, 10 pedagogi care activează în Centrele Comunitare, “Dacia”, “Buburuza”, “Amicii”, “Fantastic CeCeFel”, “Fantastic”, “Spartac”, “Florile dalbe”, “Andrieşi”, “Speranța”, Olga Postolache, procuror - Procuratura sect. Centru, Svetlana Cojocar - Biroul de Siguranță a Copiilor, Daniela Groza - Institutul Reformelor Penale, Daniela  Sîmboteanu - Centru Național de Prevenire a Abuzului faţă de copii, Victoria Ciubotari - Centru Național de Sănătate a Reproducerii și Adela Glavan - Director Asociația Medicală Teritorială sect. Centru.

 În cadrul ședinței s-au discutat subiecte legate de  proiect „Teritoriul adolescenței: liber, dar protejat” în vederea sporirii șanselor de reintegrare socială a minorilor vulnerabili, aflaţi în situaţii de risc, prin dezvoltarea politicilor în domeniul protecţiei copilului, eficientizarea cooperării intersectoriale, responsabilizarea părinților, informarea copiilor pentru prevenirea şi reducerea situaţiilor de risc la adolescenţii vulnerabili, adaptarea serviciilor sociale la necesităţile acestei categorii de copii şi părinţilor lor, crearea spaţiilor de încredere pentru adolescenți, desfăşurarea activităţilor de instruire, recreare şi socializare pentru adolescenţi şi tineri, responsabilizarea părinților/membrilor familiei, sensibilizarea opiniei publice cu privire la problemele copiilor vulnerabili și riscurile căror aceștia sunt supuși.

La finele evenimentului a fost pus în discuţie aspectele importante prevăzute în proiect pe viitor privind profilaxia privind prevenirea tuberculozei și HIV/SIDA, combaterea narcomaniei, acțiuni privind combaterea fenomenului a traficului de ființe umane, acțiuni privind realizarea Programului naţional de promovare a modului sănătos de viață și acțiuni privind prevenirea delicvenței juvenile.
linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică Disponibile Aplicate
Noutăți
Viorel Sochircă a fost numit director al Inspectoratului Național de Probațiune
24 Iunie 2024
Conferința privind explorarea abordărilor eficiente de reabilitare în justiția penală: perspective internaționale
17 Iunie 2024
Instruirea profesioniștilor din sistemele corecționale în lucru cu agresorii familiali
30 Mai 2024
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Vacanța în siguranță protejează copilăria
13 Iunie 2024
Soluții digitale inovative pentru servicii în domeniul justiției, prezentate în cadrul unui concurs
30 Aprilie 2024
”În Republica Moldova, trei din patru femei s-au confruntat cu cel puțin o formă de abuz din partea partenerului”
05 Decembrie 2023
noi in facebook

Sporirea șanselor de reintegrare socială a minorilor aflaţi în situaţii de risc prin dezvoltarea parteneriatelor serviciilor competente

loading ...