RO
Sistemul de justiție penală: încheierea unui program de trei ani al Consiliului Europei

Sistemul de justiție penală: încheierea unui program de trei ani al Consiliului Europei

22 Februarie 2021
La 17 februarie 2021, directorul Inspectoratului Național de Probațiune, Andrei IAVORSCHI, a participat în cadrul conferinței-online de închidere a Programului Consiliului Europei „Promovarea unui sistem de justiție penală care respectă drepturile omului în Republica Moldova, finanțat de Guvernul Norvegiei și pus în aplicare de Consiliul Europei pe parcursul a 36 de luni (2018-2021) ca parte a Planului de Acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova (2017-2020).

Conferința de închidere a reunit reprezentanți ai beneficiarilor Programului, alte instituții guvernamentale, experți internaționali și naționali și reprezentanți ai Consiliului Europei. În cadrul conferinței au avut loc discuții despre principalele rezultate dobândite și a fost abordată o viitoare cooperare dintre Consiliul Europei și Republica Moldova în domeniul drepturilor omului și al statului de drept.

Menționăm faptul că Sistemul de probațiune din Republica Moldova a fost sprijinit în procesul reformei sale organizaționale în conformitate cu recomandările Consiliului Europei, precum și prin acțiuni de consolidare a capacităților. Acțiunile realizate în perioada anului 2018 au început cu o prima ședință a Grupului de lucru pentru revizuirea instrumentelor de evaluare a riscurilor și a nevoilor utilizate în prezent de INP a fost realizată în perioada 29-30 octombrie 2018, fiind format Grupul de lucru pentru elaborarea curriculumului în instruirea consilierilor de probațiune cu privire la întocmirea referatelor presentințiale. Iar în perioada 11-12 decembrie 2018, a avut loc ședința de lucru cu privire la modificarea statutului angajatului din sistemul de probațiune. Ulterior, fiind stabilit modul de reorganizare a sistemului de probațiune, identificarea punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și tendințelor în actualul cadru de organizare a instituției probațiunii, prezentarea unor modele de organizare instituțională a probațiunii în statele membre ale Consiliului Europei și analiza acestora.

Pe parcursul anului 2019 au fost organizate 4 grupuri de lucru formate din reprezentanții INP și experții contractați de Consiliul Europei, după cum urmează: grupul de lucru cu privire la modificarea statutului angajatului din sistemul de probațiune; grupul de lucru privind reorganizarea sistemului de probațiune; grupul comun de lucru (ANP & INP) pentru revizuirea și dezvoltarea instrumentelor de evaluare a riscurilor și nevoilor în probațiunea penitenciară și post-penitenciară; grupul de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru instruirea consilierilor de probațiune cu privire la întocmirea referatelor presentințiale.

În perioada anului 2020 au fost realizate următoarele proiecte: elaborarea Studiului privind măsurarea riscului de recidivă și a ratei de recidivă după probațiune; elaborarea Metodologiei și instrumentelor pentru măsurarea ratei de reintegrare după probațiune; elaborarea Studiului de fezabilitate privind crearea Centrelor de zi pentru resocializarea beneficiarilor Serviciului de Probațiune; dezvoltarea unei Curricule de intruire inițială a consilierilor de probațiune; expertizarea programelor de schimbare a comportamentului infracțional aplicate de Serviciul de Probațiune și evaluarea capacității angajaților din sistemul de probațiune pentru implementarea acestora în vederea îmbunătățirii programelor existente și consolidării capacității angajaților.

Prin urmare, Inspectoratul Național de Probațiune și-a exprimat înalta apreciere pentru munca și efortul titanic depus în construirea unui sistem eficient de justiție penală, bazat pe principiile umanizării, resocializării și justiției restaurative datorită contribuției Programului la consolidarea capacităților profesionale, instituționale și tehnice a mai multor parteneri-cheie din Republica Moldova.
linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică Disponibile Aplicate
Noutăți
Viorel Sochircă a fost numit director al Inspectoratului Național de Probațiune
24 Iunie 2024
Conferința privind explorarea abordărilor eficiente de reabilitare în justiția penală: perspective internaționale
17 Iunie 2024
Instruirea profesioniștilor din sistemele corecționale în lucru cu agresorii familiali
30 Mai 2024
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Vacanța în siguranță protejează copilăria
13 Iunie 2024
Soluții digitale inovative pentru servicii în domeniul justiției, prezentate în cadrul unui concurs
30 Aprilie 2024
”În Republica Moldova, trei din patru femei s-au confruntat cu cel puțin o formă de abuz din partea partenerului”
05 Decembrie 2023
noi in facebook

Sistemul de justiție penală: încheierea unui program de trei ani al Consiliului Europei

Sistemul de justiție penală: încheierea unui program de trei ani al Consiliului Europei

Sistemul de justiție penală: încheierea unui program de trei ani al Consiliului Europei

loading ...