RO
Semnarea Memorandului bilateral de colaborare între Oficiul central de probaţiune şi Agenţia Naţională de executare a pedepselor non-privative de libertate şi Probaţiune a Georgiei

Semnarea Memorandului bilateral de colaborare între Oficiul central de probaţiune şi Agenţia Naţională de executare a pedepselor non-privative de libertate şi Probaţiune a Georgiei

20 Februarie 2015

 

Astăzi, 20 februarie 2015, în incinta Ministerului Justiţiei a fost semnat Memorandumul bilateral de colaborare între Oficiul central de probaţiune şi Agenţia Naţională de executare a pedepselor non-privative de libertate şi Probaţiune a Georgiei.
 
La această întrunire au luat parte reprezentanţii Agenţiei Naţionale de executare a pedepselor non-privative de libertate şi Probaţiune, Giorgi ARSOSHVILI - Şef şi Teimuraz MAGRADZE - Şef adjunct, Vladimir POPA - Şef al Oficiului central de probaţiune şi Sergiu MĂRGĂRINT - Şef adjunct, Ghenadie CEBAN - Şef al Serviciului relaţii externe şi Vitalie RENIŢĂ - Şef, Direcţia juridică.
 
În cadrul şedinţei, pornind de la aprecierea reprezentanţilor celor două ţări privind viitoarea colaborare dintre Republica Moldova şi Georgia în domeniul probaţiunii, a fost discutată necesitatea dezvoltării şi diversificării experienţelor profesionale reciproce şi perspectivele acesteia.
 
Principalele direcţii stabilite între părţi constituie consolidarea cooperării internaţionale, armonizarea legislaţiei naţionale din domeniul probaţiunii la standardele internaţionale şi europene, sprijinul reciproc pentru facilitarea formării profesionale a consilierilor de probaţiune, precum şi participarea la dezvoltarea unui mecanism de colaborare în ceea ce priveşte supravegherea persoanelor din evidenţa celor două sisteme de probaţiune.
 
Vladimir POPA, a subliniat ,,…vor fi luate măsurile necesare în vederea schimbului de experienţă, expertiză şi informaţii pe domeniile de interes comun şi colaborarea directă cu personalul propriu, atât la nivel central, cât şi la nivelul subdiviziunilor subordonate. Părţile vor colabora strâns în scopul facilitării aplicării tratatelor internaţionale privind cooperarea judiciară internaţională în materia probaţiunii la care ambele state sunt parte”.
 
Giorgi ARSOSHVILI, a menţionat ,,Memorandumul semnat astăzi va pune baza unei colaborări productive între cele două instituţii şi sunt sigur că atât colegilor din Republica Moldova, cât şi a Georgiei, ne va fi utilă experienţa obţinută în rezultatul acestei colaborări".
 
De asemenea, membrii delegaţiei din Georgia în cadrul aceleaşi vizite la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova au avut o întrevedere cu noul Ministru al justiţiei – domnul Vladimir GROSU, învestit în funcţie la 18 februarie 2015.
 
Totodată, menţionăm că pe parcursul perioadei de vizită în Republica Moldova, reprezentanţii Georgiei vor avea posibilitatea să ia cunoştinţă cu activitatea consilierilor de probaţiune din cadrul Birourilor teritoriale Orhei şi Botanica, mun. Chişinău.
linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică Disponibile Aplicate
Noutăți
Viorel Sochircă a fost numit director al Inspectoratului Național de Probațiune
24 Iunie 2024
Conferința privind explorarea abordărilor eficiente de reabilitare în justiția penală: perspective internaționale
17 Iunie 2024
Instruirea profesioniștilor din sistemele corecționale în lucru cu agresorii familiali
30 Mai 2024
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Vacanța în siguranță protejează copilăria
13 Iunie 2024
Soluții digitale inovative pentru servicii în domeniul justiției, prezentate în cadrul unui concurs
30 Aprilie 2024
”În Republica Moldova, trei din patru femei s-au confruntat cu cel puțin o formă de abuz din partea partenerului”
05 Decembrie 2023
noi in facebook

Semnarea Memorandului bilateral de colaborare între Oficiul central de probaţiune şi Agenţia Naţională de executare a pedepselor non-privative de libertate şi Probaţiune a Georgiei

loading ...