RO
Seminar de instruire ,, Interviul Motivaţional ” – practica Serviciului de probaţiune Leton

Seminar de instruire ,, Interviul Motivaţional ” – practica Serviciului de probaţiune Leton

11 Septembrie 2013


În perioada 04 – 06 septembrie 2013 ca rezultat a colaborării Serviciului de probaţiune din Republica Moldova şi Serviciul de probaţiunea Leton  s-a desfăşurat seminarul de instruire la  care au participat 14 consilieri de probaţiune, fiind instruiţi în aplicarea tehnicii de lucru şi anume, Interviul Motivaţional, în lucrul cu subiectul probaţiunii. În calitate de formatori au fost invitaţi experţii internaţionali din Riga (Letonia), Daina Vanaga, Daina Krūmiņa, Iveta Vilcāne.

Ţinem să comunicăm că în perioada 17 – 19 iulie 2013 a fost organizat un alt seminar de insctruire cu alţi 12 consilieri de probaţiune din Republica Moldova, care la fel au fost instruiţi să aplice în activitatea sa Interviul Motivaţional în lucrul cu subiectul probaţiunii. Participanţii seminarului cît şi formatorii s-au întâlnit din nou în aceeaşi componenţă la data 06 septembrie 2013 pentru a pune în discuţie care au fost rezultatele, impresiile şi care ar fi neajunsurile în urma aplicării Interviului Motivaţional în practică.

Seminarul de instruire a fost organizat cu scopul de a le permite consilierilor de probaţiune să facă cunoştinţă cu tehnicile şi metodele de aplicare a Interviului Motivaţional ( în continuare IM) în lucrul cu subiectul de probaţiune. În procesul instruirii experţii din Letonia au folosit metode de instruire cum ar fi discuţiile şi lucrul în grup, studiu de caz, analiza exemplelor concrete şi lucrul individual.

De asemenea, formatorii şi-au propus ca scop pe parcursul instruirii următoarele:
  1.  Percepţia de către consilierul de probaţiune a scopului, obiectivelor şi principiilor de intervievare motivaţională;
  2. De a oferi consilierilor de probaţiune o definiţie a "ciclului de schimbare a comportamentului" şi " paşii consultantului", în conformitate cu aceste schimbări;
  3.  Instruirea consilierilor de probaţiune în utilizarea de tehnici şi metode de intervievare motivatională;
  4. Dezvoltarea abilităţilor consilierilor de probaţiune la instruire, de consiliere a diferitor tipuri de clienţi.

Pentru a înţelege mai bine modul în care Interviul Motivaţional contribuie la întărirea motivaţiei spre schimbare a comportamentului deviant al persoanei, formatorii au prezentat tehnicile folosite în cadrul interviului motivaţional. Metodele şi tehnicile IM insuflă subiectului probaţiunii interes şi îi oferă posibilitatea de a comunica, pentru ca consilierul de probaţiune să obţină de la el informaţiile necesare.

Interviul Motivaţional este instrumentul prin care consilierul de probaţiune susţine subiectul probaţiunii supravegheat să recunoască/conştientizeze problemele şi să facă şi progrese înspre schimbare. Foarte multe dintre informaţiile culese de către consilierul de probaţiune cu ajutorul interviului motivaţional vor fi utilizate la întocmirea referatului de evaluare psihosociala pentru individualizarea pedepsei şi poate fi utilizat pe tot parcursul procesului de supraveghere.

Interviul motivaţional folosit pe parcursul supravegherii, ca metodă şi instrument de evaluare şi intervenţie, crează premise, resurse şi şanse sporite în vederea respectării măsurilor şi obligaţiilor impuse de către instanţa de judecată în scopul reabilitării şi reintegrării sociale a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni.

Interviul motivaţional presupune co-participarea subiectului probaţiunii – consilier de probaţiune, acest parteneriat reflectându-se atât în respectul arătat faţă de individualitatea, unicitatea şi dreptul la auto-determinare al subiectului probaţiunii, cât şi în implicarea acestuia în planul de supraveghere/probaţiune, aderarea sa la direcţiile de acţiune sugerate de către consilierul de probaţiune şi stimulate în subiectul probaţiunii, dar şi în măsurile şi obligaţiile impuse de către instanţa de judecata.

linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică Disponibile Aplicate
Noutăți
Recensământul populației și locuințelor se va desfășura în perioada 8 aprilie-7 iulie 2024
01 Aprilie 2024
Schimb de experiență privind practicile și instrumentele de reintegrare în societate
14 Martie 2024
Realizările Inspectoratului Național de Probațiune pentru anul 2023
05 Martie 2024
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
”În Republica Moldova, trei din patru femei s-au confruntat cu cel puțin o formă de abuz din partea partenerului”
05 Decembrie 2023
Numărul sancționaților cu muncă neremunerată în folosul comunității este în creștere
07 Septembrie 2023
În prima jumătate a acestui an, numărul condamnaţilor la muncă neremunerată în folosul comunităţii a crescut
06 Septembrie 2023
noi in facebook

Seminar de instruire ,, Interviul Motivaţional ” – practica Serviciului de probaţiune Leton

loading ...