RO
Ședința extinsă a Consiliului consultativ raional Fălești în domeniul probațiunii

Ședința extinsă a Consiliului consultativ raional Fălești în domeniul probațiunii

14 Mai 2018

La data de 11 mai 2018, a fost organizată ședința extinsă a Consiliului consultativ al probațiunii Fălești cu tematica: ”Cooperarea intersectorială în profilaxia delicvenței juvenile. Prevenirea și combaterea acestui flagel” în sala de ședințe a Consiliului Raional Fălești conform agendei stabilite.

Misiunea generală a probaţiunii în privinţa minorilor sau probațiunea juvenilă, se desfăşoară ținându-se cont de obligativitatea respectării interesului superior al copilului în scopul protecţiei temporare a copilului aflat în dificultate, în vederea reintegrării lui în societate. Printre obiectivele prioritare de activitate sunt asigurarea asistenţei psihosociale la etapa presentenţială, aplicarea programelor de corecţie a comportamentului copiilor, eficientizarea activităților de prevenire a delincvenței juvenile, precum şi a celor de reabilitare a copiilor delincvenți, prevenirea abandonului școlar în rândurile minorilor aflați în evidență, adaptarea la viaţa socială a copiilor.

Doar pe parcursul anului 2017 consilierii de probaţiune ai Inspectoratului Național de Probațiune, în colaborare cu alte instituţii guvernamentale/neguvernamentale au implicat minorii din evidenţa probaţiunii în 718 activităţi de resocializare.

Astfel, luând în considerație activitatea intersectorială și experiența echipelor multidisciplinare din raionul Fălești, șeful Inspectoratului Regional de Probațiune Nord dl Mihail Pleșca și dna Gabriela Badea, șef al Biroului de probațiune Fălești, în colaborare cu dna Lilia Osoianu, șef adjunct al Oficiului Teritorial a Cancelariei de Stat Bălți, dna Emilia Ciobanu, șefa Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei și dna Liliana Nanii, șef Direcției Generale Educație Fălești, cu sprijinul membrilor echipelor intersectoriale și multidisciplinare au organizat și desfășurat ședința la un nivel foarte înalt.

Un merit deosebit și o prestație foarte bună la acest eveniment au avut-o invitații noștri: dl Gheorghe Trofin, specialist al Direcției politici de protecție a drepturilor copilului și familiilor cu copii din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care a vorbit despre ”Cooperarea intersectorială în domeniul protecției copilului”; dna Liliana Astrahan, specialist în protecția copilului de la Terre des Hommes Moldova cu discursul ”Delicvența juvenilă – activități de resocializare și adaptare”;  dna Maria Ianachevici, AO AVE Copii, care a vorbit despre ”Experiența serviciului de casă comunitară pentru copiii în situație de risc - Casa Așchiuță”; dna Curbasov Natalia, asistent social la AO ”Inițiativa Pozitiva”, descriind ”Mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificare, evaluare, referire și asistență în grupurile de risc”, precum și dl Arcadie Astrahan, Directorul Centrului Comuntar de Sănătate Mintală Botanica, care a informat despre ”Delicvența juvenilă în contextual tulburărilor mintale și de comportament și a dicțiilor”.

În cadrul ședinței de lucru, dna Liliana Nanii, șef al Direcției Generale Educație Fălești a vorbit despre activitățile instituțiilor de învățământ în prevenirea și profilaxia delicvenței juvenile, dna Emilia Ciobanu, șef al Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei a familiarizat auditoriul cu modul și activitățile de profilaxie a delicvenței juvenile, iar dl Iurie Rogozari, specialist principal, secția interacțiune comunitară a vorbit despre locul și rolul polițistului în cadrul grupului intersectorial.

Dna Gabriela Badea, șef al Biroului de probațiune Fălești a vorbit despre aspectul monitorizării categoriilor de minori în privința cărora a fost aplicate art. 90 și art. 104 CP și a femeilor, cărora instanța de judecată le-a amânat executarea pedepsei în baza art. 96 CP.

S-a finalizat ședința cu Atelierul de lucru: Studiu de caz. În cadrul Atelierului de lucru participanții din sală, inclusiv și șefii birourilor de probațiune din Circumscripția regională Nord: Bălţi, Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Floreşti, Glodeni, Ocniţa, Rîşcani N., Sîngerei, Soroca, Teleneşti, au fost împărțiți în trei grupuri:

I gr. a avut sarcina de a stabili cauzele care au dus la săvârșirea infracțiunii;

II gr. a avut sarcina de a stabili relațiile în famile și problemele cu care se confruntă;

III gr. stabilirea soluțiilor de rezolvare a problemelor din familie.

Apreciem profund activitatea dnei Lilia Osoianu, șef adjunct al Oficiului Teritorial a Cancelariei de Stat Bălți în coordonarea și cooperarea intersectorială și experiența echipelor muldisciplinare în profilaxia delicvenței juvenile din raionul Fălești, care merită să fie preluată și de restul raionelor din Repubilca Moldova.

 

În concluzie, doar în comun cu insituțiile abilitate, printr-o cooperare intersectorială strînsă și prin intermediul consiliilor consultative raionale ale probațiunii se poate de ajutat copiii aflați în dificultate, diminuînd astfel delicvența juvenilă.

linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică Disponibile Aplicate
Noutăți
Sesiunea de instruire „Lucrul cu agresorul orientat către siguranța victimei și evaluarea riscurilor”
22 Iulie 2024
Viorel Sochircă a fost numit director al Inspectoratului Național de Probațiune
24 Iunie 2024
Conferința privind explorarea abordărilor eficiente de reabilitare în justiția penală: perspective internaționale
17 Iunie 2024
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Vacanța în siguranță protejează copilăria
13 Iunie 2024
Soluții digitale inovative pentru servicii în domeniul justiției, prezentate în cadrul unui concurs
30 Aprilie 2024
”În Republica Moldova, trei din patru femei s-au confruntat cu cel puțin o formă de abuz din partea partenerului”
05 Decembrie 2023
noi in facebook

Ședința extinsă a Consiliului consultativ raional Fălești în domeniul probațiunii

loading ...