RO
Şedinţa de totalizare a activităţii de munca neremunerată în folosul comunităţii desfăşurată de către Biroul de probaţiune Bălţi

Şedinţa de totalizare a activităţii de munca neremunerată în folosul comunităţii desfăşurată de către Biroul de probaţiune Bălţi

27 Ianuarie 2015

 

La 26 ianuarie 2015, Şeful Biroului de probaţiune Bălţi, Andrian Groza şi  Violeta Ciuhrii, consilier superior de probaţiune Bălţi, au desfăşurat şedinţa comună de totalizare a activităţii de muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe parcursul anului 2014, cu participarea reprezentanţilor autorităţilor publice locale, altor obiecte cu destinaţie socială şi reprezentantul instituţiei locale de mass-media Ziarul „СП”.

Tematica şedinţei a fost axată pe: executarea pedepsei muncii neremunerate în folosul comunităţii în concordanţă cu modificările introduse în legislaţia execuţional – penală; contravenţională, modificări introduse prin legea nr. 82 din 29.05.2014 şi evaluarea estimativă a economiilor la bugetul local de către Centrele cu menire socială, la implementarea pedepsei muncii neremunerate în folosul comunităţii.

În cadrul şedinţei organizate au fost abordate următoarele subiecte:
- evaluarea estimativă a economiilor instituţiilor cu destinaţie socială rezultate din prestarea muncii neremunerate în folosul comunităţii de către condamnaţi;
- dificultăţile întâmpinate de către administraţia publică locală în timpul executării de către condamnaţi a muncii neremunerate în folosul comunităţii;
- actele normative care reglementează executarea pedepsei sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii;
- necesitatea instruirii condamnatului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pînă la începerea lucrului propriu-zis;
- acţiunile administraţiei obiectelor cu destinaţie socială în cazul nerespectării de către condamnat a obligaţiilor sale;
- corectitudinea completării actelor privind executarea muncii neremunerate în folosul comunităţii de către administraţia obiectelor cu destinaţie socială;
- organele abilitate cu dreptul de control asupra executării pedepsei sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii.
- modificările apărute în legislaţia execuţional-penală şi cea contravenţională, referitor la orele de muncă neremunerată în folosul comunităţii, legea Nr. 82 din  29.05.2014. etc.
- atribuţiile administraţiei publice locale referitor la punerea în executare a pedepsei muncii neremunerate în folosul comunităţii.

Pe parcursul anului au fost repartizaţi la executarea pedepsei muncii neremunerate în cadrul obiectelor cu destinaţie socială: Centrul de găzduire şi adaptare socială „Reîntoarcere”, Centrul de plasament temporar şi reabilitare pentru copii „Alternativa”, Centrul de primire a copilului în regim de urgenţă „Evrica”, Primăria Elizaveta, Primăria Sadovoe, Întreprinderea municipală „Spaţii Verzi”, Întreprinderea de Stat „Silvicultura”, Judecătoria Bălţi, Biserica „Sf. Pantelimon”, Asociaţia Obștească „Lumina”, SA „Moldelectrica”, Teatrul „V. Alecsandri”, Şcoala Internat, Şcoala Auxiliară, Secţia de organizare a protecţiei populaţiei în situaţii excepţionale „Nord”.

Totodată, reprezentanţii obiectelor cu destinaţie socială au remarcat faptul că munca neremunerată în folosul comunităţii este binevenită, în mod special, pentru instituţiile bugetare care, de regulă, sunt limitate în finanţare.
În rezultatul lucrărilor prestate de către condamnaţii la pedeapsa muncii neremunerate în folosul comunităţii pe parcursul anului 2014, în total, economiile la bugetele autorităţilor publice locale şi altor obiecte cu destinaţie socială, a constituit 146 292,46 lei.

La finele şedinţei, reprezentanţii obiectelor cu destinaţie socială au menţionat că nu întîmpină dificultăţi esenţiale în timpul executării de către condamnaţi a muncii neremunerate în folosul comunităţii. Problemele, neclarităţile şi dificultăţile care au apărut pe parcurs au fost clarificate şi înlăturate în comun cu Biroul de probaţiune, cărora le-au mulţumit pentru receptivitate în soluţionarea problemelor şi, în general, pentru colaborarea sănătoasă stabilită.
linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică Disponibile Aplicate
Noutăți
Viorel Sochircă a fost numit director al Inspectoratului Național de Probațiune
24 Iunie 2024
Conferința privind explorarea abordărilor eficiente de reabilitare în justiția penală: perspective internaționale
17 Iunie 2024
Instruirea profesioniștilor din sistemele corecționale în lucru cu agresorii familiali
30 Mai 2024
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Vacanța în siguranță protejează copilăria
13 Iunie 2024
Soluții digitale inovative pentru servicii în domeniul justiției, prezentate în cadrul unui concurs
30 Aprilie 2024
”În Republica Moldova, trei din patru femei s-au confruntat cu cel puțin o formă de abuz din partea partenerului”
05 Decembrie 2023
noi in facebook

Şedinţa de totalizare a activităţii de munca neremunerată în folosul comunităţii desfăşurată de către Biroul de probaţiune Bălţi

loading ...