RO
Şedinţa de lucru organizată de Biroul de probaţiune Nisporeni privind colaborarea cu organul de urmărire penală, procuratură şi instanţa de judecată

Şedinţa de lucru organizată de Biroul de probaţiune Nisporeni privind colaborarea cu organul de urmărire penală, procuratură şi instanţa de judecată

28 Martie 2013

La 27 martie 2013, în cadrul Biroului de probațiune Nisporeni a fost desfăşurată şedinţa cu tematica “Conlucrarea cu organul de urmărire penală, procuratură şi instanţa de judecată locală pentru asigurarea implementării prevederilor art.8 al. Legii cu privire la probaţiune nr.8 din 14.02.2008”.

La şedinţă au participat Petru Lupei - ofiţer de urmărire penală din cadrul Inspectoratului de Poliţie Nisporeni şi Victoria Pascalova - procuror din cadrul Procuraturii Centru mun. Chişinău.

Scopul acestei întruniri a fost lipsa solicitărilor pentru întocmirea referatelor presentinţiale de evaluare psihosocială a personalităţii.  Din iunie 2012 pînă în martie 2013 în Biroul de probaţiune Nisporeni nu a parvenit nici o solicitare din partea organul de urmărire penală,  procuratură, instanţa de judecată. Analiza efectuată pentru trimestrul I al anului 2013 constată că în perioada nominalizată au fost luaţi în evidenţa Biroului de probaţiune Nisporeni 8 minori, dintre care doar în privinţa unuia a fost întocmit referatul presentenţial de evaluare psihosocială la solicitarea Procuraturii or. Călăraşi.

Doamna Victoria Pascalova a menţionat că ,,Referatele presentinţiale sunt foarte necesare la pronunţarea  sentinţelor în privinţa minorilor, fapt care îl cunoaşte deja din experienţa proprie de cîţiva ani şi care de deseori i-a demonstrat că anume referatul presentinţial a fost o orientare sigură la aplicarea pedepsei”.

Urmare la cele discutate în cadrul şedinţei s-a stabilit că reprezentanții de la procuratură şi inspectoratul de poliţie vor prezenta conducerii aspectele punctate pe marginea procesului de solicitare/întocmire a referatelor presentenţiale, în special  pe segmentul copii în conflict cu legea.

Biroul de probaţiune Nisporeni planifică organizarea acţiunilor de informare şi de stabilirea bunei colaborări cu actorii comunitari implicaţi în procesul înfăptuirii justiţiei. Conform art. 9 al Legii cu privire la probațiune ,,Referatul presentinţial de evaluare psihosocială a personalităţii este un document scris, cu caracter consultativ şi de orientare, avînd rolul de a oferi organului de urmărire penală, procurorului, instanţei de judecată date despre persoana bănuitului, a învinuitului sau a inculpatului, despre nivelul de instruire şcolară, despre comportamentul, mediul familial, cercul de prieteni şi despre factorii care influenţează sau pot influenţa conduita lui generală. La întocmirea referatului presentinţial de evaluare psihosocială a personalităţii se contactează membrii familiei, prietenii, colegii, alte surse de informaţie, cum ar fi psihologi, cadre didactice, asistenţi sociali, medici, alţi specialişti, precum şi persoanele care pot contribui realmente la reflectarea tabloului psihosocial al personalităţii bănuitului, a învinuitului sau a inculpatului.”

linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică Disponibile Aplicate
Noutăți
Viorel Sochircă a fost numit director al Inspectoratului Național de Probațiune
24 Iunie 2024
Conferința privind explorarea abordărilor eficiente de reabilitare în justiția penală: perspective internaționale
17 Iunie 2024
Instruirea profesioniștilor din sistemele corecționale în lucru cu agresorii familiali
30 Mai 2024
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Vacanța în siguranță protejează copilăria
13 Iunie 2024
Soluții digitale inovative pentru servicii în domeniul justiției, prezentate în cadrul unui concurs
30 Aprilie 2024
”În Republica Moldova, trei din patru femei s-au confruntat cu cel puțin o formă de abuz din partea partenerului”
05 Decembrie 2023
noi in facebook

Şedinţa de lucru organizată de Biroul de probaţiune Nisporeni privind colaborarea cu organul de urmărire penală, procuratură şi instanţa de judecată

loading ...