RO
Şedinţă de lucru cu reprezentanţii Consiliului Raional Leova

Şedinţă de lucru cu reprezentanţii Consiliului Raional Leova

12 Octombrie 2016

 

La data de 06 octombrie 2016, Biroul de probaţiune Leova în parteneriat cu Consiliul Raional, au organizat un seminar informativ cu tematica Coordonrea procesului de executare a pedepsei penale/sancţiunii contravenţionale munca neremunerată în folosul comunităţii. Aplicarea Legii nr.297 din 24.02.1999 cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie” la care au participat primarii din localităţile raionului Leova.
 
Scopul şedinţei fiind informarea primarilor despre procesul de executare a pedepsei penale, a sancţiunii contravenţionale, munca neremunerată în folosul comunităţii şi adaptarea socială a persoanelor eliberate din detenţie. Desigur au fost discutate şi direcţiile principale de activitate ale specialiştilor implicaţi în reintegrarea socială a persoanelor liberate din detenţie.
 
Au fost abordate subiectele cu referire la: Legislaţia în domeniul MNFC; Problemele apărute la punerea în executare a MNFC; Identificarea obiectelor cu destinaţie socială pentru condamnaţii la munca neremunerată în folosul comunităţii  şi evaluarea aplicabilităţii pedepsei; Instruirea condamnaţilor/contravenienţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, explicarea modalităţii îndeplinirii fişei privind securitatea şi săsnătatea în muncă; Supravegherea executării MNFC în strictă corespundere cu graficul privind executarea MNFC, îndeplinirea lui corectă Acordarea aistenţei şi consilierii cu scopul eficientizării adaptării sociale a persoanelor eliberate din locurile de detenţie, inclusiv prin amnistiere, stabilirea mecanismelor de asistenţă şi consiliere a persoanelor eliberate din locurile de detenţie la interacţiunea cu biroul de probaţiune Leova; Identificării problemelor întîmpinate cu administraţia publică locală în acordarea asistenţei postdetenţie; Informarea şi dezbaterea atribuţiilor din Legea nr.297 din 24.02.1999 cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie.
 
Reintegrarea socială postpenitenciară este un proces dificil care prevede resocializarea prin adaptarea persoanei la condiţiile vieţii în libertate: dificultăţile de angajare în cîmpul muncii, relaţii tensionate cu membrii familiei. Adaptare socială poate fi considerată efectivă atunci cînd deţinutul liberat stabileşte legături sociale pozitive şi de durată. Un rol important în adaptarea postpenitenciară îl joacă Administraţia Publică Locală, prin prestarea de servicii cum sunt: asistenţă medicală, asistenţă socială şi psihologică şi asistenţă în reîncadrarea în cîmpul muncii.
 
Participanții au manifestat un mare interes  spre o colaborare mai strînsă pe viitor cu Biroul de probațiune pentru atingerea scopului comun - reintegrarea în societate a persoanelor aflate în conflict cu legea penală.
linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică Disponibile Aplicate
Noutăți
Recensământul populației și locuințelor se va desfășura în perioada 8 aprilie-7 iulie 2024
01 Aprilie 2024
Schimb de experiență privind practicile și instrumentele de reintegrare în societate
14 Martie 2024
Realizările Inspectoratului Național de Probațiune pentru anul 2023
05 Martie 2024
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
”În Republica Moldova, trei din patru femei s-au confruntat cu cel puțin o formă de abuz din partea partenerului”
05 Decembrie 2023
Numărul sancționaților cu muncă neremunerată în folosul comunității este în creștere
07 Septembrie 2023
În prima jumătate a acestui an, numărul condamnaţilor la muncă neremunerată în folosul comunităţii a crescut
06 Septembrie 2023
noi in facebook

Şedinţă de lucru cu reprezentanţii Consiliului Raional Leova

loading ...