RO
Şedinţă de consultare publică a proiectului Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Probaţiunii din Republica Moldova pentru perioada 2016-2020

Şedinţă de consultare publică a proiectului Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Probaţiunii din Republica Moldova pentru perioada 2016-2020

03 Iunie 2016

 

Proiectul Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Probaţiunii pentru anii 2016-2020 a fost prezentat astăzi, 03 iunie 2016, într-o ședință de consultare publică cu participarea reprezentanților autorităților publice, societății civile și partenerilor de dezvoltare.          

 

Ședința consultativă s-a desfășurat în incinta Ministerului Justiției și a fost prezidată  de Anatolie Munteanu - viceministrul justiției, Tatiana Iurco - șefa cabinetului ministrului, Vladimir Popa - directorul interimar al Inspectoratului Naţional de Probaţiune.

 

 

În cadrul ședinței, Vitalie Reniţă - şeful direcţiei juridice a INP, a prezentat conceptul proiectului Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Probaţiunii pentru anii 2016-2020  subliniind viziunea, valorile, obiectivele generale şi specifice precum şi direcţiile strategice si obiectivele specifice a fiecărei direcții și principalele rezultate scontate în urma implementării Strategiei.

Scopul Strategiei elaborate pentru următorii patru ani este de a contribui la dezvoltarea și eficientizarea activității sistemului probațiunii, pentru reafirmarea rolului acestuia în cadrul sistemului de înfăptuire a justiției.

Obiectivul general al Strategiei – dezvoltarea activităţilor de probaţiune către anul 2020, prin îmbunătățirea și asigurarea continuității procesului de probaţiune, începînd cu etapa presentenţială pînă la etapa post-penitenciară, care v-a asigura supremaţia legii, respectarea drepturilor omului şi v-a contribui la creșterea încrederii societății în instituția probațiunii și a actului de justiție.

Menționăm că, documentul este realizat prin suportul direct a Proiectului „Sprijin acordat sistemelor de executare, probaţiune şi reabilitare în Moldova” (EUTAP4).

Implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de probaţiune va produce un impact pozitiv de ordin social, economic şi psihologic, atât asupra persoanelor supuse probaţiunii, cît şi pentru societate, în ansamblu.


Direcţia activitate analitică şi relaţii externe,
Telefon de contact: 022 721882
e-mail: serviciulanalitic@ocp.gov.md

 

 

 

linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică Disponibile Aplicate
Noutăți
Viorel Sochircă a fost numit director al Inspectoratului Național de Probațiune
24 Iunie 2024
Conferința privind explorarea abordărilor eficiente de reabilitare în justiția penală: perspective internaționale
17 Iunie 2024
Instruirea profesioniștilor din sistemele corecționale în lucru cu agresorii familiali
30 Mai 2024
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Vacanța în siguranță protejează copilăria
13 Iunie 2024
Soluții digitale inovative pentru servicii în domeniul justiției, prezentate în cadrul unui concurs
30 Aprilie 2024
”În Republica Moldova, trei din patru femei s-au confruntat cu cel puțin o formă de abuz din partea partenerului”
05 Decembrie 2023
noi in facebook

Şedinţă de consultare publică a proiectului Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Probaţiunii din Republica Moldova pentru perioada 2016-2020

loading ...