RO
Ședința comună de lucru a Biroului de probațiune Centru cu Administrația publică Locală și instituțiile locale

Ședința comună de lucru a Biroului de probațiune Centru cu Administrația publică Locală și instituțiile locale

26 Noiembrie 2013

 


La 22 noiembrie 2013, Biroul de probaţiune Centru a organizat ședința de lucru cu genericul ,,Colaborarea cu administraţia publică locală şi instituţiilor locale la care persoanele execută pedepsa penală şi sancţiunea contravenţională sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii” și în scopul efectuării unei analize a avantajelor financiare obţinute de către Adiministrația publică locală la executarea de către persoanele condamnate/sancţionate la munca neremunerată în folosul comunităţii.
 
La şedinţă de lucru au participat Vicepretorul Pretura sect. Centru, Budurin Petru, șef Secţia Locativ – Comunală Pretura sect. Centru, Cupcea Gavril, șef Serviciul juridic Pretura sect. Centru, Angela Cocarcea, șef ÎMGFL nr.8, Petcu Ion, şef ÎMGFL nr.9, Alla Neicovcean, şef ÎMGFL nr.10, Rotaru Vladimir, şef ÎMGFL nr.11, Tuluc Ion, şef ÎMGFL nr.12, Bîrzoi Valentin, şef Azilul Republican pentru invalizi şi pensionari, Gherştioagă Gheorghe, şef Biroul de probaţiune Centru, Bodeaca Liubovi şi şef adjunct Biroul de probaţiune Centru, Popa Anastasia.
 
În cadrul întrunirii au fost explicate atribuţiile Preturei şi atribuţiile persoanelor cu funcţii de răspundere ale organizaţiilor la care condamnatul execută pedeapsa cu muncă neremunerată (conform Regulamentului cu privire la modul de executare a pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii). Deasemenea, s-a discutat despre importanţa conlucrării între Administraţia Publică Locală şi Birourile de probaţiune, în rezultatul căreia condamnaţii/contravenienţii prin munca sa neremunerată în folosul comunităţii, aduc economii financiare în bugetul local şi a organizaţiilor la care ei își execută pedeapsa. Astfel, fiind menționate sursele financiare economisite în bugetul local, constatîndu-se o economie de circa 16000 (mii lei).
 
La finele ședinței s-a remarcat faptul că în perioada ispăşirii pedepsei sub forma de muncă neremunerată în folosul comunităţii, condamnaţii continuă să-şi schimbe comportamentul său devenind mai responsabili şi disciplinaţi.


 

linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică Disponibile Aplicate
Noutăți
Sesiunea de instruire „Lucrul cu agresorul orientat către siguranța victimei și evaluarea riscurilor”
22 Iulie 2024
Viorel Sochircă a fost numit director al Inspectoratului Național de Probațiune
24 Iunie 2024
Conferința privind explorarea abordărilor eficiente de reabilitare în justiția penală: perspective internaționale
17 Iunie 2024
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Vacanța în siguranță protejează copilăria
13 Iunie 2024
Soluții digitale inovative pentru servicii în domeniul justiției, prezentate în cadrul unui concurs
30 Aprilie 2024
”În Republica Moldova, trei din patru femei s-au confruntat cu cel puțin o formă de abuz din partea partenerului”
05 Decembrie 2023
noi in facebook

Ședința comună de lucru a Biroului de probațiune Centru cu Administrația publică Locală și instituțiile locale

loading ...