RO
Persoanele aflate în conflict cu legea penală vor putea fi monitorizate electronic

Persoanele aflate în conflict cu legea penală vor putea fi monitorizate electronic

16 Iulie 2014

 

Guvernul a aprobat pozitiv proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii cu privire la probațiune, Codul penal, Codul de procedură penală și Codul de executare.

Astfel, este de menționat faptul că, în temeiul Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011-2016, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 2012, Oficiul central de probațiune în comun cu Ministerul Justiției a elaborat proiectul de lege prin care se pune accent pe monitorizarea electronică a unor categorii de persoane care se află în conflict cu legea penală, ținând cont de recomandările Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei și practica europeană privind monitorizarea electronică.

Statistica demonstrează că de la an la an se atestă o creştere a numărului persoanelor condamnate cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei sau liberate condiționat de la executarea pedepsei, iar pentru a preveni cazurile de încălcare a condiţiilor de probaţiune şi asigurarea securităţii cetăţenilor, Oficiul central de probațiune în comun cu Ministerul Justiţiei îşi propune drept obiectiv reducerea cu 30% a numărului încălcărilor condiţiilor probaţiunii până în anul 2018.
 
Prin urmare, în baza hotărîrilor instanțelor de judecată, unele categorii de persoane aflate în conflict cu legea penală vor purta brăţări şi emiţătoare, care datorită tehnologiilor GPS, vor semnaliza Centrelor de monitorizare prin intermediul telefonului mobil sau staţionar, încălcarea zonelor interzise pentru aflare. Astfel, în primul an de aplicare a acestei obligațiuni, vor putea fi monitorizaţi electronic circa 100 de persoane, cu majorarea treptată de la an la an a persoanelor supuse monitorizării.
 
Un alt aspect important prevăzut în proiect, este și instituirea la nivel raional a Consiliului consultativ al probaţiunii, unde vor fi întreprinse acțiuni concrete în vederea conlucrării eficiente între instituțiile guvernamentale și neguvernamentale, ceea ce va contribui substanțial la eficientizarea reintegrării cu succes a subiecţilor probaţiunii în societate.
 
De asemenea, întru asigurarea concordanţei cu prevederile Legii nr. 98 din 4 mai 2012 privind Administraţia publică centrală de specialitate, s-a propus redenumirea Oficiului central de probațiune în Inspectoratul Naţional de Probaţiune, și crearea a 3 (trei) Inspectorate regionale de probațiune (Nord, Centru, Sud) cu statut de persoane juridice, în componența cărora vor fi incluse și Birourile de probațiune.
 
Pentru a intra în vigoare modificările și completările propuse, proiectul de lege urmează a fi votat în Parlament și promulgat de Președintele Republicii Moldova.
linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică Disponibile Aplicate
Noutăți
Sesiunea de instruire „Lucrul cu agresorul orientat către siguranța victimei și evaluarea riscurilor”
22 Iulie 2024
Viorel Sochircă a fost numit director al Inspectoratului Național de Probațiune
24 Iunie 2024
Conferința privind explorarea abordărilor eficiente de reabilitare în justiția penală: perspective internaționale
17 Iunie 2024
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Vacanța în siguranță protejează copilăria
13 Iunie 2024
Soluții digitale inovative pentru servicii în domeniul justiției, prezentate în cadrul unui concurs
30 Aprilie 2024
”În Republica Moldova, trei din patru femei s-au confruntat cu cel puțin o formă de abuz din partea partenerului”
05 Decembrie 2023
noi in facebook

Persoanele aflate în conflict cu legea penală vor putea fi monitorizate electronic

loading ...