RO
Participarea la ciclul de instruiri privind utilizarea programelor de corecţie a comportamentului, 20-22 decembrie, 2016 Riga (Letonia)

Participarea la ciclul de instruiri privind utilizarea programelor de corecţie a comportamentului, 20-22 decembrie, 2016 Riga (Letonia)

06 Ianuarie 2017

 

În perioada 20–22 decembrie, 2016 în Riga, Letonia sa desfăşurat ciclul de instruiri privind utilizarea programelor de corecţie a comportamentului.  Acest eveniment a fost organizat de Serviciul de Stat de Probaţiune din Letonia.
Din partea Inspectoratului Naţional de Probaţiune din Republica Moldova la ciclul de instruiri au fost delegate două persoane în persoana  dlui Ghenadie CEBAN (Şef al direcţiei activitate analitică şi relaţii externe) şi dl Valeriu MELINTE (Specialist principal al direcţiei activitate analitică şi relaţii externe).
 Instruirea a fost petrecută de doi formatori dna Inese MUCENICE (Şef al serviciului programe probaţionale) şi dl Imants JUREVICIUS (Şef al Serviciului proiecte şi programe internaţionale).
 Serviciul de Stat de Probaţiune din Letonia operează cu 9 programe probaţionale împărţite în 3 categorii de programe:
-  Programe de probaţiune pentru delincvenţii sexuali
-  Programe de corecţie a comportamentului
-  Programe de reabilitare.
 Scopul general al oricărui program de probaţiune este integrarea sau reintegrarea în societate şi reducerea riscului de comportament criminal şi a riscului de recidivă. Programul urmează o abordare de grup de tratament pe bază de 6 până la 10 adulţi în comunitate. Modalitatea de tratament urmează abordarea în funcţie de Risc, Necesităţi şi Capacitatea de răspuns unde intensitatea şi durata tratamentului depinde de riscul infractorului, care se stabileşte pentru a satisface nevoile criminogene şi este receptiv la stilurile de învăţare ale individului. Metoda de tratament este cognitiv-comportamentală. În cazul programelor de reabilitare, pentru unii beneficiari se utilizează o abordare individuală.
 Cine poate lua parte la aceste programe:
-  Persoanele care prin hotărârea de instanţă sau procurorul a dispus participarea obligatorie la programul de probaţiune;
-  Subiecţii de probaţiune cărora consilierul de probaţiune a dispus participarea la program de probaţiune;
-  Persoanele cu sentinţa de închisoare (Programe de probaţiune pentru delincvenţii sexuali).
Programele probaţionale sunt derulate doar de personal calificat în domeniu. Cel mai important rol în procesul de învăţare este abilitatea de a evalua procesele de lucru în echipă şi capacitatea de a le controla. Pentru a lucra cu succes cu clientul de probaţiune, consilierul învăţa tehnici şi metode de reabilitare comportamentală şi socială, precum şi studiază structura psiho-socială a clientului. În munca asupra corectării comportamentale a clientului şi a reabilitării lui se atrage un mare accent pe formarea competenţelor. Programele sunt îndreptate  spre integrarea în societate a individului  şi la funcţionarea lui ulterioară din punct de vedere psiho-social şi economic.
 Programele probaţionale din Letonia sunt licenţiate şi utilizate după categorii:
1. Programe de probaţiune pentru delincvenţii sexuali
-   Programul pentru Infractorii Sexuali Thames Valley – este format din 4 module. Durata totală a programului este de aproximativ 7 luni. Primul modul durează două săptămâni (în fiecare săptămână, timp de 5 zile), modulele doi, trei şi  patru se derulează o dată pe săptămână. Fiecare sesiune durează timp de 6 ore.
-   Programul de Tratament a Infractorului Sexual  (în penitenciare) - durata totală a programului este de aproximativ un an şi jumătate. Sesiunile sunt o dată pe săptămână. Fiecare sesiune durează timp de 6 ore
2. Programe de corecţie a comportamentului
-   Programul de prevenire a violenţei - Durata totală a programului este de aproximativ 2,5 luni (10 şedinţe). Sesiunile sunt o dată pe săptămână. Fiecare sesiune durează timp de 2,5 ore.
-   Managementul utilizării substanţelor care provoacă dependenţă - Durata totală a programului este de aproximativ 4 luni (16 sesiuni). Sesiunile sunt o dată pe săptămână. Fiecare sesiune durează timp de 2,5 ore.
-   Formarea Relaţiilor Respectuoase  - Durata totală a programului este de aproximativ 2,5 luni (10 şedinţe). Sesiuni sunt o dată pe săptămână. Fiecare sesiune durează timp de 2,5 ore.
-   Motivaţia pentru schimbare - Durata totală a programului este de aproximativ 3 luni (12 sesiuni). Sesiunile sunt o dată pe săptămână. Fiecare sesiune durează timp de 2,5 ore.
-  “Ready! Steady! Go!”  (pentru minori 17-25 ani, doar băieţi) - Cel mai recent Program în Serviciul de probaţiune, care este proiectat de către un cercetător al serviciului de probaţiune. Durata totală a programului este de aproximativ 8 luni (37 sesiuni). Etapă întâia şi a treia se derulează de două ori pe săptămână, dar a doua etapă (cea mai lungă etapă) merge o dată pe săptămână. Fiecare sesiune durează timp de 2,5 ore.
3. Programe de reabilitare
-   Şcoala vieţii 2 (abilităţi de viaţă) - Programul este modular şi se poate realiza de la 10 până la 64 de sesiuni. Sesiunile sunt o dată pe săptămână. Fiecare sesiune durează 1,5 până la 2 ore.
-   Pur şi simplu Despre Dificil - Programul este modular şi se poate realiza de la 10 până la 42 de sesiuni. Sesiunile sunt o dată pe săptămână. Fiecare sesiune durează timp de la 45 de minute până la 1 oră.
 În cadrul vizitei  dl Ghenadie CEBAN a făcut şi o prezentare generală a sistemului de probaţiune din Republica Moldova, cât şi  a programelor probaţionale pe care le utilizează Inspectoratul Naţional de Probaţiune. Au fost accentuate problemele şi necesităţile cu care se confruntă sistemul nostru cât şi aşteptările în urma implementării sistemului de Monitorizare Electronică.  Utilizarea Monitorizării Electronice va acorda mai mult timp consilierilor de probaţiune de a se concentra asupra programelor de corecţie comportamentală de cât la funcţia de supraveghere. În acelaşi timp Serviciul de Stat de Probaţiune din Letonia a făcut o prezentare amplă a centrului de Monitorizare Electronică şi a Programului de evidenţă electronică a beneficiarilor probaţiunii.
 La finele instruirii sa înmânat scrisoarea de intenţie de semnare a memorandului de colaborare dintre Inspectoratul Naţional de Probaţiune din Republica Moldova şi Serviciul de Stat de Probaţiune din Republica Letonă. Semnarea memorandumului fiind programată pentru luna februarie anul viitor.
linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică Disponibile Aplicate
Noutăți
Viorel Sochircă a fost numit director al Inspectoratului Național de Probațiune
24 Iunie 2024
Conferința privind explorarea abordărilor eficiente de reabilitare în justiția penală: perspective internaționale
17 Iunie 2024
Instruirea profesioniștilor din sistemele corecționale în lucru cu agresorii familiali
30 Mai 2024
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Vacanța în siguranță protejează copilăria
13 Iunie 2024
Soluții digitale inovative pentru servicii în domeniul justiției, prezentate în cadrul unui concurs
30 Aprilie 2024
”În Republica Moldova, trei din patru femei s-au confruntat cu cel puțin o formă de abuz din partea partenerului”
05 Decembrie 2023
noi in facebook

Participarea la ciclul de instruiri privind utilizarea programelor de corecţie a comportamentului, 20-22 decembrie, 2016 Riga (Letonia)

loading ...