RO
Organizarea odihnei de vară

Organizarea odihnei de vară

20 Iulie 2017

 În vederea organizării şi desfăşurării odihnei copiilor în sezonul estival 2017, în baza Hotărârii de Guvern nr. 321 din 24.05.2017 „cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2017”, Subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratul Naţional de Probaţiune, au organizat odihna de vară pentru subiecţii probaţiunii minori şi copiii condamnaţilor din familiile social vulnerabile.

În urma colaborării cu Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copiilor, Serviciul probaţiune juvenilă şi presentinţială a obţinut 10 foi cu titlul gratuit la Tabăra de odihnă „ Alunelul”, pentru subiecţii probaţiunii minori şi copiii condamnaţilor din evidenţa Birourilor de probaţiune din mun. Chişinău;
Biroul de probaţiune Bălţi în colaborare cu Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei, a  organizat odihna de vară pentru 2 subiecţi minori ai  probaţiunii din  familii social  vulnerabile la tabăra “Olimpieţ”,  mun. Bălţi, unde şi-au petrecut 10 zile  din vacanţa de vară;
Biroul de probaţiune Bender în colaborare Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei Anenii Noi, a organizat vacanaţa pentu copilul unui subiect al probaţiunii la tabăra de vară  „Zorile Nistrene” din or. Vadă lui Vоdă;
Biroul de probaţiune Cantemir a organizat odihă la tabără de vară pentru 3 copii al unui subiect aflat în evidenţa probaţiunii. Familia face parte din categoria social-vulnerabilă şi singur educă copiii;
Biroul de probaţiune Cahul în colaborare cu Administraţia Publică Locală Cahul s. A.I. Cuza, a ‚organizată odihnă de vară pentru 1 minor subiect al probaţiunii care face parte din familie social vulnerabilă, la tabăra de odihnă „Romantica”;
Biroul de Probaţiune Căuşeni, în colaborare cu Centrul Informaţional Tighina, Centrul Regional pentru femei „Eva”, Direcţia de Asistenţă Socială Căuşeni, Asociaţia Obştească „Schimbarea pentru o viaţă mai bună”, a participat la organizarea Taberei de vară pentru mame şi minori din familii social vulnerabile „Familia mea - cît de scumpă este ea”, la tabăra „Ghiocel”, s.Cîrnăţeni. Au fost invitaţi experţi din centrul raional, care au abordat subiecte privind: asistenţa medicală garantată de stat şi familia – celulă a societăţii. Din cadrul persoanelor aflate la evidenţa Biroului de probaţiune a participat un minor cu familia sa. Beneficiarii Taberei au primit la final materiale informative şi rechizite şcolare.
Biroul de probaţiune Cimişlia, în colaborare cu APL Cimişlia a oferit, două foi la tabăra ,,EL-Şadai” din or. Cimişlia, pentru copiii unui condamnat.
Biroul de probaţiune Donduşeni în colaborare cu Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei Donduşeni, cu suportul financiar al agenţilor economici şi a Consiliului raional Donduşeni, la data de 02. 09. 2017, v-a organiza o excursie în mun. Chişinău la Grădina Zoologică, la care v-or participa un minor şi copilul unui subiect al probaţiunii.
Biroul de Probaţiune Edineţ a organizat odihna de vară pentru copii subiecților probațiunii în colaborare cu Direcția Educației a Consiliului Raional Edineț. Astfel au fost direcționati la tabăra de odihnă ,”Poienița vesela” s.Ruseni, Edineț 3 minori. Totodată, în perioada lunilor iunie-iulie 2017 consilierii de probațiune din cadrul BP Edineț, au participat la training de informare la tabăra de vară „AVIS” implementată de AO ,,DEMOS” beneficiarii fiind elevi cu vîrsta cuprinsă între 14-16 ani.
Biroul de probaţiune Floreşti în colaborare cu Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei, a organizat odihna de vară pentru copilul unui subiect al probaţiunii la tabăra de odihnă „ Prietenia”.
Biroul de probaţiune Glodeni în colaborare cu Direcția asistență socială și protecție a familiei și cu Administrațiile publice locale a organizat odihna de vară pentru 2 copii din familie social vulnerabilă (mama se află în evidența probațiunii), la tabăra de odihnă din r-nul Sîngerei.
Biroul de probaţiune Nisporeni în colaborare cu AO ”Clubul SOROPTIMIST internațional Nisporeni” care a fost organizată de această asociație. Timp de 2 săptămîni, 2 minori au participat la școala de vară în incinta centrului de asistență socială a copiilor în situație de risc ”Renaștere” din or. Nisporeni.
Scopul școlii a fost orientarea profesională a copiilor. Copii au vizitat diferite instituții, organizații, întreprinderi unde au fost familiarizați cu specificul diferitor profesii .
Pe parcursul aflării la școala de vară minorii au participat la diferite lecții instructiv educative , au fost organizate diferite jocuri , concursuri. În final minorii au avut posibilitatea să se alimenteze normal, să se odihnească, dar și să petreacă interesant și distractiv timpul liber.
Biroului de Probaţiune Ungheni, în colaborare cu Consiliul  Raional Ungheni şi Direcţia de Învăţămînt Ungheni a obţinut 6 foi de odihnă la taberele: ”Plus - Armonie” mun. Ungheni, şi „Pro Sănătatea” com. Rădenii Vechi, mun. Ungheni, pentru copiii beneficiarilor aflaţi la evidenţa  Biroului de probaţiune Ungheni cu situaţii financiare precare.
Din cele expuse mai sus conchidem, că 16 Subdiviziuni teritoriale ale Inspectoratul Naţional de Probaţiune, au organizat odihna de vară pentru 36 de subiecţi ai probaţiunii minori şi copiii condamnaţilor din familiile social vulnerabile.
linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică Disponibile Aplicate
Noutăți
Sesiunea de instruire „Lucrul cu agresorul orientat către siguranța victimei și evaluarea riscurilor”
22 Iulie 2024
Viorel Sochircă a fost numit director al Inspectoratului Național de Probațiune
24 Iunie 2024
Conferința privind explorarea abordărilor eficiente de reabilitare în justiția penală: perspective internaționale
17 Iunie 2024
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Vacanța în siguranță protejează copilăria
13 Iunie 2024
Soluții digitale inovative pentru servicii în domeniul justiției, prezentate în cadrul unui concurs
30 Aprilie 2024
”În Republica Moldova, trei din patru femei s-au confruntat cu cel puțin o formă de abuz din partea partenerului”
05 Decembrie 2023
noi in facebook

Organizarea odihnei de vară

loading ...