RO
Întrunire desfăşurată între Biroul de probaţiune Râșcani mun. Chişinău şi Direcţia pentru Protecţia drepturilor Copilului sect. Râşcani

Întrunire desfăşurată între Biroul de probaţiune Râșcani mun. Chişinău şi Direcţia pentru Protecţia drepturilor Copilului sect. Râşcani

19 Martie 2014

La 18 martie 2014, Şef al Biroului de probaţiune Râșcani mun. Chişinău, Galina ONILA şi consilierul de probaţiune responsabil în lucru cu minorii Ana CANONENCO au participat la şedinţa de lucru desfășurată în comun cu Şef Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului sect. Râşcani, Valentina CANARIOV, specialistul principal în problemele minorilor în cadrul Direcţiei, Ludmila DONICA, specialistul principal în problemele socio-educative şi responsabil de activitățile desfăşurate din Centrele pentru Copii şi Tineri, Ala SOLTAN şi pedagogii sociali din cadrul Direcţiei. Activitatea a fost organizată în scopul iniţierii relaţiilor de parteneriat cu Serviciul socio-educativ din cadrul Direcţiei, privind acordarea serviciilor prestate de Centrele pentru copii şi minori.

Galina ONILA a făcut o prezentare generală despre serviciul de probaţiune, care sunt subiecţii probaţiunii, care este metoda de desfăşurare a probaţiunii și cu cine colaborează Biroul de probaţiune Râşcani.

O atenţie deosebită s-a atras asupra faptului că în adresa Biroului de probaţiune parvin demersuri din cadrul Procuraturii Râşcani, a Instanţiei de Judecată sau Inspectoratul de poliţie sect. Râşcani, privind organizarea prezenţei consilierului de probaţiune responsabil în lucru cu minorii pentru a participa la audierea minorilor în calitate de bănuit, învinuit, inculpat sau victimă.

Consilierul de probaţiune responsabil în lucru cu minorii, Ana CANONENCO a explicat necesitatea stabilirii relaţiilor de parteneriat în procesul de asistenţă psiho-socială la etapa presentenţială, sentenţială şi postpenitenciară cu Centrele pentru copii şi minori. În activitatea de asistenţă şi consiliere un element important este îndrumarea subiectului probaţiunii către serviciile ce i-ar putea sprijini.

Prin urmare s-a stabilit că Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului sect. Râşcani are la evidenţă 8 Centre Comunitare pentru Copii şi Tineri. Dat fiind faptul că activitatea Centrelor pentru copii şi minori se anexează pe organizarea activităţilor educative, culturale şi sportive, s-a convenit asupra sporirii mecanismului ambiguu la identificarea şi admiterea copiilor aflaţi în dificultate, situaţii de risc în diferite tipuri de servicii sociale.

În urma discuţiei au fost stabilite acţiuni comune de conlucrare în cazul când vor fi identificaţi subiecţi ai probaţiunii în situaţii de risc, vor fi sesizaţi pedagogi sociali şi vor fi efectuate vizite în comun la domiciliul acestora, respectiv vor fi evaluate problemele şi necesităţile cu care se confruntă şi va fi propusă o eventuală soluţionarea a acestora.

La finele şedinţei s-a menţionat că colaborarea dintre aceste instituții va permite determinarea formelor eficiente de intervenire pentru reintegrarea şi resocializarea minorilor aflaţi în evidenţa biroului de probaţiune dar şi a copiilor condamnaţilor adulţi, care se confruntă cu anumite probleme de ordin social, educativ.  

linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică Disponibile Aplicate
Noutăți
Sesiunea de instruire „Lucrul cu agresorul orientat către siguranța victimei și evaluarea riscurilor”
22 Iulie 2024
Viorel Sochircă a fost numit director al Inspectoratului Național de Probațiune
24 Iunie 2024
Conferința privind explorarea abordărilor eficiente de reabilitare în justiția penală: perspective internaționale
17 Iunie 2024
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Vacanța în siguranță protejează copilăria
13 Iunie 2024
Soluții digitale inovative pentru servicii în domeniul justiției, prezentate în cadrul unui concurs
30 Aprilie 2024
”În Republica Moldova, trei din patru femei s-au confruntat cu cel puțin o formă de abuz din partea partenerului”
05 Decembrie 2023
noi in facebook

Întrunire desfăşurată între Biroul de probaţiune Râșcani mun. Chişinău şi Direcţia pentru Protecţia drepturilor Copilului sect. Râşcani

loading ...