RO
Interviul motivațional – ajutînd oamenii să se schimbe

Interviul motivațional – ajutînd oamenii să se schimbe

29 Martie 2013
În perioada 25-29 martie 2013 s-a desfășurat cursul de instruire intitulat ”Interviul motivațional – ajutînd oamenii să se schimbe”, formatori fiind Aurelia Georgeta Moraru, consilier de probațiune, Serviciul de probațiune, București, formator IM și Ionuț Marius Burduja, consilier de probațiune Serviciul de probațiune Vrancea, formator IM. Acțiunea a fost realizată potrivit prevederilor Protocolului de colaborare încheiat la 14 iunie 2011 între Direcția de Probațiune din cadrul Ministerului Justiţiei al României și Oficiul central de probațiune din cadrul Ministrului Justiţiei al Republicii Moldova prin care au fost stabilite obiective pentru acordarea asistenței în vederea îmbunătățirii aspectelor de ordin practic  și legislativ în domeniul probațiunii din Moldova.
Cursul propriu-zis a demarat cu explicarea conceptului de interviu motivațional – un stil de consiliere directă, centrat pe client pentru a obține o schimbare în comportament prin sprijinirea clienților în explorarea și rezolvarea ambivalențelor. În comparație cu consilierea indirectă, acesta este mai focalizat și orientat către obiective. Examinarea și rezolvarea ambivalențelor este scopul principal iar consilierul acordă sprijinul necesar pentru atingerea acestui scop. Prin folosirea IM este respectată unicitatea, individualitatea și dreptul la auto-determinare al clientului cît și aderarea acestuia la planul de supraveghere, la direcțiile de acțiune sugerate, stimulate în client sau impuse prin pedeapsa dată de instanța de judecată. Dezvoltarea IM creează premise, resurse și șanse sporite în privința respectării măsurilor impuse de instanța de judecată. Persoanele care au săvîrșit infracțiuni sunt ajutate prin intermediul interviului motivațional să conștientizeze problemele și să facă noi progrese pentru schimbare.
Foarte oportună la etapa incipientă a fost și enumerarea principiilor IM:
·         Exprimarea empatiei;
·         Sublinierea discrepanțelor;
·         Evitarea discuțiilor în contradictoriu;
·         Sprijinirea responsabilității de sine.
Interviul are la bază principii care subliniază responsabilitatea clientului pentru propria alegere. Ambivalenţa este naturală din toate perspectivele schimbării. În acest sens, prin explorarea şi descoperirea valorilor şi percepţiilor proprii clientului, relaţia are scopul de a creşte motivaţia acestuia pentru schimbare. Clientul este cel care va formula argumentele în favoarea schimbării. Preocupările acestuia au prioritate faţă de cele ale consilierului. Formatorii Aurelia Georgeta Moraru și Ionuț Marius Burduja au menționat că „IM înseamnă emoţie, dăruire, cunoaştere, autentificare şi gîndire pozitivă. Din dată ce reuşeşti să cuprinzi IM calea spre cunoaşterea şi ajutarea persoanelor cu care lucrăm este deschisă”.

Merită a se sublinia faptul că aspectele teoretice legate de tematica cursului predate zilnic s-au îmbinat cu cele practice, fiind aplicate metode de instruire cum ar fi: jocurile de rol, jocurile tip „spărgător de gheaţă”, asalt de idei, slideshow, studierea posterelor şi a materialelor pe suport de hîrtie, studiu de caz. Astfel, este de menționat că instruirea respectivă oferă posibilitate consilierilor să petreacă discuții în cadrul întrevederilor cu beneficiarii aflați la evidență pe parcursul cărora să identifice și să mobilizeze valorile și scopurile clientului pentru a stimula schimbarea de comportament. În acest sens dna Aurelia Georgeta Moraru a subliniat că „...am lucrat împreună la desluşirea spiritului interviului motivaţional. A fost o săptămînă care a vizat deopotrivă dezvoltarea profesională şi cea personală a participanţilor”. Datorită accentelor echilibrate puse pe practică și teorie, colaborării interculturale consilierii de probațiune din Republica Moldova au profitat atît de o oportunitate deosebită de a aplica în cadrul exercițiilor practice cunoștințele acumulate, cît și de a efectua un schimb de experiență cu colegii români. În această ordine de idei dl Ionuţ Marius Burduja a menţionat că „..am găsit o echipă extraordinar de frumoasă care a fost pe aceeaşi undă de comunicare. Am descoperit oameni cu imense potenţiale de creaţii”. 

linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică Disponibile Aplicate
Noutăți
Recensământul populației și locuințelor se va desfășura în perioada 8 aprilie-7 iulie 2024
01 Aprilie 2024
Schimb de experiență privind practicile și instrumentele de reintegrare în societate
14 Martie 2024
Realizările Inspectoratului Național de Probațiune pentru anul 2023
05 Martie 2024
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
”În Republica Moldova, trei din patru femei s-au confruntat cu cel puțin o formă de abuz din partea partenerului”
05 Decembrie 2023
Numărul sancționaților cu muncă neremunerată în folosul comunității este în creștere
07 Septembrie 2023
În prima jumătate a acestui an, numărul condamnaţilor la muncă neremunerată în folosul comunităţii a crescut
06 Septembrie 2023
noi in facebook

Interviul motivațional – ajutînd oamenii să se schimbe

loading ...