RO
Evaluarea gradului de realizare a obiectivelor Strategiei de dezvoltare a sistemului de probațiune pentru anii 2016-2020

Evaluarea gradului de realizare a obiectivelor Strategiei de dezvoltare a sistemului de probațiune pentru anii 2016-2020

01 Martie 2021
La 25 februarie 2021, s-a desfășurat ședința publică online de „Evaluarea finală a gradului de realizare și implementare a obiectivelor/acțiunilor al Strategiei de dezvoltare a sistemului de probațiune pentru perioada anilor 2016-2020”, cu participarea Instituților publice și partenerilor de dezvoltare.

Astfel, fiind pusă în discuție Strategia de dezvoltare a sistemului de probațiune și Planul de acțiuni (2016-2020). Scopul fiind asigurarea implementării eficiente pe segmentul probaţiunii a PA pentru implementarea SRSJ (2011–2016), aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.6 din 16 februarie 2012. Obiectivul general al prezentei strategii este dezvoltarea activităţilor de probaţiune către anul 2020, prin implementarea şi promovarea caracterului pro-activ al procesului de probaţiune, începând cu etapa presentinţială până la etapa postpenitenciară, care va asigura supremaţia legii, respectarea drepturilor omului şi va contribui la creşterea încrederii societăţii în instituţia probaţiunii şi actul de justiţie.

Dintre obiectivele specifice avem menționate: implementarea unui management financiar care să răspundă nevoilor de dezvoltare ale sistemului de probaţiune; asigurarea unui cadru normativ ajustat la standardele internaţionale în domeniul probaţiunii; dezvoltarea resurselor umane pentru desfăşurarea activităţilor de probaţiune la nivelul de calitate, eficienţă şi profesionalism; implementarea instrumentelor moderne de lucru în activitatea orientată spre supraveghere şi reintegrare socială a persoanelor supuse probaţiunii; eficientizarea pedepselor alternative la detenţie; îmbunătăţirea serviciilor furnizate; dezvoltarea de parteneriate; promovarea sistemului de probaţiune.

La fel, au fost menționate și rezultatele în procesul de implementare a strategiei menționate, și anume: cadrul normativ în domeniul probațiunii modificat și adoptat; stimularea interesului subiecților de probațiune de a se implica în programe de reintegrare socială; reducerea fenomenului recidivei; cooperare eficientă între sistemul de probaţiune şi organizaţiile la nivel naţional şi internaţional în domeniul probaţiunii; creșterea ratei de reintegrare socială a persoanelor supuse probaţiunii; mecanism eficient de formare profesională a consilierilor de probațiune; impact pozitiv asupra percepției sistemului de probaţiune din Republica Moldova de către comunitate.

Gradul general de realizare a PA al SDSP pentru anii 2016-2020 (total acțiuni - 80) constituie 77 acțiuni sunt realizate, 2 acțiuni realizate parțial, 1 acțiune – nerealizată. Din totalul de 80 de acțiuni, 59 au fost realizate, 18 au fost realizate pentru perioada de raportare, 2 acțiuni realizate parțial și 1 acțiune nerealizată pentru perioada de raportare.

La realizarea acțiunilor din Planul de acțiuni al Strategiei de dezvoltare a sistemului de probațiune pentru perioada raportată au contribuit mai mulți donatori, contribuții semnificative având Norlam, Eutap-4, Consiliul Europei (CoE), Ambasada Regatului Țărilor de Jos în RM, Ambasada SUA în RM, Ambasada Franței în RM, Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite (UNICEF), Institutul Național al Justiției (INJ), A.O. ”Inițiativa Pozitivă”, Asociația pentru Justiție Penală Participativă (AJPP), Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Inspectoratul General de Poliție (IGP), Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP), Uniunea pentru Prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor (UORN), Centrul de Sănătate Mintală, A.O. ”Casa Mărioarei”, Centrele pentru Agresori, fapt pentru care ne exprimăm gratitudinea și aducem sincere mulțumiri.
linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică Disponibile Aplicate
Noutăți
Recensământul populației și locuințelor se va desfășura în perioada 8 aprilie-7 iulie 2024
01 Aprilie 2024
Schimb de experiență privind practicile și instrumentele de reintegrare în societate
14 Martie 2024
Realizările Inspectoratului Național de Probațiune pentru anul 2023
05 Martie 2024
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
”În Republica Moldova, trei din patru femei s-au confruntat cu cel puțin o formă de abuz din partea partenerului”
05 Decembrie 2023
Numărul sancționaților cu muncă neremunerată în folosul comunității este în creștere
07 Septembrie 2023
În prima jumătate a acestui an, numărul condamnaţilor la muncă neremunerată în folosul comunităţii a crescut
06 Septembrie 2023
noi in facebook

Evaluarea gradului de realizare a obiectivelor Strategiei de dezvoltare a sistemului de probațiune pentru anii 2016-2020

Evaluarea gradului de realizare a obiectivelor Strategiei de dezvoltare a sistemului de probațiune pentru anii 2016-2020

Evaluarea gradului de realizare a obiectivelor Strategiei de dezvoltare a sistemului de probațiune pentru anii 2016-2020

loading ...