RO
Economiile la bugetul local al instituţiilor cu destinaţie socială obţinute din prestarea muncii neremunerate în folosul comunităţii

Economiile la bugetul local al instituţiilor cu destinaţie socială obţinute din prestarea muncii neremunerate în folosul comunităţii

01 Martie 2016


La 29 februarie, 2016, consilierii din cadrul Biroului de probaţiune Bălţi s-au întrunit într-o şedinţă de lucru cu reprezentanţii Administraţiei Publice Locale (APL) şi reprezentanţii Centrelor cu menire socială din mun. Bălţi, ce ţine de colaborarea şi punerea în executare a pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii.


În cadrul şedinţei, tematicile au fost axate pe: dificultăţile întâmpinate în timpul executării de către condamnaţii a pedepsei, evaluarea estimativă a economiilor la bugetul local de către Centrele cu menire socială, informarea şi familiarizarea noilor actori comunitari identificaţi cu modalitatea şi condiţiile executării pedepsei muncii neremunerate în folosul comunităţii, prezentarea de către persoana responsabilă a listei cu privire la obiectele cu destinaţie socială, neadmiterea actelor de corupţie în activitatea de punere în executare a pedepsei.

 
Totodată, în cadrul întrevederii au fost abordate  următoarele subiecte:
-          evaluarea estimativă a economiilor la bugetul local al instituţiilor cu destinaţie socială obţinute din prestarea muncii neremunerate în folosul comunităţii de către condamnaţi.
-          dificultăţile întâmpinate de către administraţia publică locală în timpul executării de către condamnaţi a pedepsei;
-          actele normative care reglementează executarea pedepsei sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii;
-          necesitatea instruirii condamnatului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă până la începerea lucrului propriu-zis;
-          acţiunile administraţiei obiectelor cu destinaţie socială în cazul nerespectării de către condamnat a obligaţiilor sale;
-          corectitudinea completării graficului de lucru de către administraţia obiectelor cu destinaţie socială;
-          organele abilitate cu dreptul de control asupra executării pedepsei sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii.
-          atribuţiile administraţiei publice locale referitor la punerea în executare a pedepsei muncii neremunerate în folosul comunităţii.
-          noţiunea de „eschivare cu rea voinţă” de la executarea pedepsei, conform Regulamentului cu privire la modul de executare a pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii cu Hotărârea Guvernului R.M nr. 1643 din 31.12.2003.  
 

Participanţii au remarcat faptul că pedeapsa sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii este binevenită, în mod special, pentru instituţiile bugetare care, de regulă sunt limitate în finanţare.
 
Reprezentanţii Administraţiei Publice Locale şi Centrelor cu menire socială au avut următoarele economii la bugetele locale:
 
Centrul de găzduire şi adaptare socială  „Reîntoarcere”  au înregistrat economii în valoare de 34 188,75 lei, Centrul de primire a copilului în regim de urgenţă „Evrica”- circa 22815 lei, Primăria satului „Elizaveta”- circa 1800 lei, Centrul de asistenţă socială „Tinerii Pentru Dreptul la Viaţă”- circa 3262,50 lei, Centrul Militar Teritorial - circa 3900 lei, Secţia Organizare şi Protecţia Populaţiei în Situaţii Excepţionale-23535 lei, Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură-circa 18219,02 lei, Judecătoria mun. Bălţi - circa 8212,50 lei, Centrul de plasament temporar şi reabilitare pentru copii „Alternativa”- 12510 lei, Biserica „Sf. Pantelimon” - circa 6637,50 lei.
 
Pe parcursul executării pedepsei sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii condamnaţii au executat diverse lucrări cum ar fi: lucrări de reparaţie cosmetică a încăperilor locative destinate beneficiarilor, de întreţinere a teritoriului Centrelor în stare bună, transportarea hranei pentru beneficiarii Centrelor, lucrări de amenajare a teritoriului, tăierea lemnelor, executarea lucrărilor de amenajare a Parcului din sat. Sadovoe, Grădiniţe şi Gimnazii, Case  de Cultură, teritoriul depozitelor de deşeuri Sadovoe, staţiile publice de autobus, cimitirele din satele Elizaveta şi Sadovoe etc.
 
În total, în perioada anului 2015, în rezultatul executării muncii neremunerate în folosul comunităţii în bugetul local au fost economisiţi  138680,27 lei


La finele întrevederii, reprezentanţii obiectelor cu destinaţie socială au menţionat că nu întâmpină dificultăţi esenţiale în timpul executării de către condamnaţi a muncii neremunerate în folosul comunităţii. Dificultăţile care au apărut pe parcurs au fost elucidate şi înlăturate în comun cu Biroul de probaţiune Bălţi, cărora le-au mulţumit pentru receptivitate în soluţionarea problemelor şi în general, pentru colaborarea fructuoasă.
 
Menţionăm că munca neremunerată în folosul comunităţii poate constitui prin urmare un mod pozitiv de a-l face pe subiectul probaţiunii să aducă o compensaţie pentru infracţiunile comise şi poate stimula dezvoltarea personală şi respectul de sine.

 
Direcţia activitate analitică şi relaţii externe,
telefon de contact: 022 721882
e-mail: serviciulanalitic@ocp.gov.md, druta_druta@mail.ru
linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică Disponibile Aplicate
Noutăți
Viorel Sochircă a fost numit director al Inspectoratului Național de Probațiune
24 Iunie 2024
Conferința privind explorarea abordărilor eficiente de reabilitare în justiția penală: perspective internaționale
17 Iunie 2024
Instruirea profesioniștilor din sistemele corecționale în lucru cu agresorii familiali
30 Mai 2024
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Vacanța în siguranță protejează copilăria
13 Iunie 2024
Soluții digitale inovative pentru servicii în domeniul justiției, prezentate în cadrul unui concurs
30 Aprilie 2024
”În Republica Moldova, trei din patru femei s-au confruntat cu cel puțin o formă de abuz din partea partenerului”
05 Decembrie 2023
noi in facebook

Economiile la bugetul local al instituţiilor cu destinaţie socială obţinute din prestarea muncii neremunerate în folosul comunităţii

loading ...