RO
Decizia privind controlul parlamentar asupra executării Legii nr.8 din 14.02.2008 cu privire la probațiune, determinarea eficienții, îndeplinirea scopului și a obiectivelor actului legislativ, precum și determinarea necesității de a îmbunătăți implementarea acestuia

Decizia privind controlul parlamentar asupra executării Legii nr.8 din 14.02.2008 cu privire la probațiune, determinarea eficienții, îndeplinirea scopului și a obiectivelor actului legislativ, precum și determinarea necesității de a îmbunătăți implementarea acestuia

09 Iunie 2022
La 08.06.2022, Comisia drepturile omului și relații interetnice a adoptat Decizia privind controlul parlamentar asupra executării Legii nr.8 din 14.02.2008 cu privire la probațiune, determinarea eficienții, îndeplinirea scopului și a obiectivelor actului legislativ, precum și determinarea necesității de a îmbunătăți implementarea acestuia.
Astfel, urmare a Deciziei aprobate Inspectoratul Național de Probațiune va colabora activ cu Guvernul, Ministerul Justiției și alte instituții pentru identificarea modificărilor ce trebuie operate în legislație, precum și pentru elaborarea și promovarea proiectelor de acte legislative corespunzătoare. La fel, va fi fortificată activitatea Centrului de asistență și consiliere pentru beneficiarii probațiunii, menită să prevină delicvența juvenilă.
Totodată, Inspectoratul Național de Probațiune va acționa hotărât pentru consolidarea capacităților sale instituționale; se va asigura că natura sancțiunilor și măsurilor aplicate în comunitate și maniera în care ele sunt puse în aplicare, vor fi în acord cu toate drepturile umane ale delicventului, garantate pe plan internațional; va contribui la îmbunătățirea și dezvoltarea de regularitate a calificării profesionale a angajaților instituției prin cursuri de perfecționare, analize și evaluări ale muncii lor; va evalua necesarul pentru activitățile de  probațione și va solicita implicarea plenară a instituțiilor ierarhic superioare responsabile de implementarea acestora și va promova imaginea și vizibilitatea sistemului de probațiune pe plan internațional.

linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică Disponibile Aplicate
Noutăți
Sesiunea de instruire „Lucrul cu agresorul orientat către siguranța victimei și evaluarea riscurilor”
22 Iulie 2024
Viorel Sochircă a fost numit director al Inspectoratului Național de Probațiune
24 Iunie 2024
Conferința privind explorarea abordărilor eficiente de reabilitare în justiția penală: perspective internaționale
17 Iunie 2024
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Vacanța în siguranță protejează copilăria
13 Iunie 2024
Soluții digitale inovative pentru servicii în domeniul justiției, prezentate în cadrul unui concurs
30 Aprilie 2024
”În Republica Moldova, trei din patru femei s-au confruntat cu cel puțin o formă de abuz din partea partenerului”
05 Decembrie 2023
noi in facebook

Decizia privind controlul parlamentar asupra executării Legii nr.8 din 14.02.2008 cu privire la probațiune, determinarea eficienții, îndeplinirea scopului și a obiectivelor actului legislativ, precum și determinarea necesității de a îmbunătăți implementarea acestuia

Decizia privind controlul parlamentar asupra executării Legii nr

8 din 14

02

2008 cu privire la probațiune, determinarea eficienții, îndeplinirea scopului și a obiectivelor actului legislativ, precum și determinarea necesității de a îmbunătăți implementarea acestuia

Decizia privind controlul parlamentar asupra executării Legii nr.8 din 14.02.2008 cu privire la probațiune, determinarea eficienții, îndeplinirea scopului și a obiectivelor actului legislativ, precum și determinarea necesității de a îmbunătăți implementarea acestuia

loading ...