RO
Cursul de instruire iniţială a consilierilor de probaţiune

Cursul de instruire iniţială a consilierilor de probaţiune

17 Aprilie 2018

 În perioada  17 – 27 aprilie 2018 are loc desfăşurarea cursului de instruire iniţială a consilierilor de probaţiune în cadrul Inspectoratului Național de Probațiune, întru realizarea pct. 1.8  din Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de probaţiune pentru perioada 2016 – 2020, conform Planului de instruire iniţială a consilierilor de probaţiune în anul 2018, în  temeiul art.37 din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutului funcţionarului public, Regulamentului cu privire la dezvoltarea profesională continuă a funcţionarilor publici, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, conform prevederilor Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.10 din 05 ianuarie 2012, pct. 13 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.827 din 10 septembrie 2010.

În cadrul istruirilor sunt abordate următoarele subiecte: Probaţiunea sentenţială în comunitate, penitenciară şi postpenitenciară; Importanţa şi necesitatea implicării comunităţii în activitatea de probaţiune; Tehnica aplicării Interviului Motivaţional și Probaţiunea juvenilă.

Consilierii de probațiune sunt informați cu privire la Programele probaţionale şi instrumente specifice de lucru cum ar fi: Programul probaţional „Motivaţia spre schimbare”; Programul probaţional de asistenţă psihosocială la etapa presentenţială. Întocmirea referatului de evaluare psihosocială bănuitului/învinuitului/inculpatului și Programul de reducere a abuzului de substanţe.

linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică Disponibile Aplicate
Noutăți
Viorel Sochircă a fost numit director al Inspectoratului Național de Probațiune
24 Iunie 2024
Conferința privind explorarea abordărilor eficiente de reabilitare în justiția penală: perspective internaționale
17 Iunie 2024
Instruirea profesioniștilor din sistemele corecționale în lucru cu agresorii familiali
30 Mai 2024
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Vacanța în siguranță protejează copilăria
13 Iunie 2024
Soluții digitale inovative pentru servicii în domeniul justiției, prezentate în cadrul unui concurs
30 Aprilie 2024
”În Republica Moldova, trei din patru femei s-au confruntat cu cel puțin o formă de abuz din partea partenerului”
05 Decembrie 2023
noi in facebook

Cursul de instruire iniţială a consilierilor de probaţiune

loading ...