RO
Curs de instruire ,,Interviul Motivațional” – practica Serviciului Leton de probațiune

Curs de instruire ,,Interviul Motivațional” – practica Serviciului Leton de probațiune

22 Iulie 2013

 

În rezultatul colaborării dintre Serviciul de probațiune din Republica Moldova și Serviciul Leton de probațiune, în perioada 17 – 19 iulie 2013 a avut loc seminarul de instruire a consilierilor de probațiune cu genericul ,,Interviul Motivațional”, formatori fiind experți ai Serviciului de probațiune din Letonia. În cadrul instruirii au participat 14 consileri de probațiune din Republica Moldova.

Cursul de instruire a demarat cu explicarea aspectelor teoretice îmbinate cu cele practice, a tehnicilor și metodelor privind aplicarea Interviului motivațional(IM). Pe durata cursului experții din Letonia au aplicat metode de instruire în formă de discuţii, lucrul în grup, studiu de caz, analiza exemplelor concrete, lucrul individual.

Interviul motivațional este un stil de consiliere directă, centrat pe client pentru a spori motivaţia spre schimbare.Persoanele care au săvîrșit infracțiuni sunt ajutate prin intermediul interviului motivațional să conștientizeze problemele și să facă noi progrese pentru schimbare, iar scopul IM este pentru a predispune beneficiarul la o discuţie liberă şi deschisă. Deasemenea, consilierilor de probațiune le-au fost prezentate și explicate principiile IM, și anume:

  1.    exprimarea empatiei;
  2.    dezvoltarea discrepanţelor;
  3.    eliminarea rezistenţei;
  4.    eficienţa personală suportivă.
 
Pentru a înțelege mai bine modul în care interviul motivațional contribuie la întărirea motivației pentru schimbare a comportamentului deviant al persoanei formatorii au prezentat tehnicile folosite în cadrul interviului motivațional. Metodele şi tehnicile IM insuflă beneficiarilor interes şi le oferă posibilitatea de a conversa, pentru ca consilierul să obţină de la el informaţiile necesare. IM serveşte la depăşirea barierelor de comunicare în discuţie, iar pentru a depăşi aceste bariere sunt folosite întrebările deschise şi închise, care necesită răspunsuri detaliate de la beneficiar.
 
Interviul motivational folosit pe durata supravegherii, ca metodă și instrument de evaluare și intervenție, crează premise, resurse și șanse sporite în vederea respectarii măsurilor și obligațiilor impuse de către instanța de judecată și în scopul reabilitării și reintegrării sociale a persoanelor care au săvîrșit infracțiuni. Persoanele supravegheate sunt ajutate să conștientizeze problemele și să facă progrese spre schimbare și prevenirea comiterii de noi infracțiuni.
 
Instruirea respectivă oferă posibilitate consilierilor să petreacă discuții în cadrul întrevederilor cu beneficiarii aflați la evidență pe parcursul cărora să identifice și să mobilizeze valorile și scopurile clientului pentru a stimula schimbarea de comportament. 

În luna septembrie 2013, un alt grup de 14 consilieri de probațiune va participa la cursul de instruire ,,Interviul Motivațional”, desemenea formatori fiind experți din cadrul Serviciului Leton de probațiune.


 

linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică Disponibile Aplicate
Noutăți
Viorel Sochircă a fost numit director al Inspectoratului Național de Probațiune
24 Iunie 2024
Conferința privind explorarea abordărilor eficiente de reabilitare în justiția penală: perspective internaționale
17 Iunie 2024
Instruirea profesioniștilor din sistemele corecționale în lucru cu agresorii familiali
30 Mai 2024
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Vacanța în siguranță protejează copilăria
13 Iunie 2024
Soluții digitale inovative pentru servicii în domeniul justiției, prezentate în cadrul unui concurs
30 Aprilie 2024
”În Republica Moldova, trei din patru femei s-au confruntat cu cel puțin o formă de abuz din partea partenerului”
05 Decembrie 2023
noi in facebook

Curs de instruire ,,Interviul Motivațional” – practica Serviciului Leton de probațiune

loading ...