RO
Consolidarea capacităților formatorilor serviciului de probațiune

Consolidarea capacităților formatorilor serviciului de probațiune

01 Iulie 2013
   În perioada 3 – 27 iunie 2013, Oficiul central de probațiune în colaborare cu Institutul de Reforme Penale (IRP) au organizat 9 ateliere de instruire continuă în scopul consolidării capacităţii funcţionale a consilierilor de probaţiune şi a capacităţilor formatorilor serviciului de probaţiune. În cadrul activităţilor de instruire au participat 79 persoane, consilieri ai birourilor de probaţiune din majoritatea raioanelor republicii.
 
  Subiectele puse în discuție de către formatori au fost: ,,Munca neremunerată în folosul comunităţii”, „Interviul motivaţional”, „Reţeaua socială”, „Asistenţa şi consilierea”, „Prima întrevedere”, „Estimarea riscului de recidivă” și „Cadrul normativ – juridic în activitatea de probaţiune, evoluţii recente”. Subiectele au fost determinate de către formatori și expertul IRP, dr. Victor Zaharia, în corespundere cu necesităţilor de instruire a participanţilor.
 
  De menţionat că, în calitate de materiale instructiv didactice au fost utilizate şi materialele din curricula de instruire continuă, elaborată de către IRP în parteneriat cu OCP, în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţilor de implementare a alternativelor la detenţie în Republica Moldova”, implementat de către IRP cu suportul Open Society Institute, Budapesta.
Rolul expertului IRP, dr. Victor Zaharia a fost de a acorda asistenţă metodică la determinarea subiectului de instruire, alegerea materialelor instructiv didactice, întocmirea planului sesiunii, participarea în cadrul atelierului de instruire în calitate de observator şi oferirea de feedback formatorului, pentru ridicarea calității activităţilor de instruire la un nivel înalt.
 
  În scopul asigurării unui sistem durabil și eficient de instruire a continuă a consilierilor de probațiune, dr. Victor Zaharia a venit cu careva recomnadări către OCP, și anume: de a fi elaborat un concept al instruirii continue a consilierilor de probaţiune, care ar prevedea frecvenţa instruirilor, modalitatea de determinare a necesităţilor de instruire, modalitatea de determinare a formatorilor şi participanţilor la atelierele de instruire continuă, modalitatea de implicare a partenerilor de dezvoltare în desfăşurarea activităţilor de instruire continuă a consilierilor de probaţiune, rolul activităţilor de instruire continuă în evaluarea performanţelor profesionale ale consilierilor de probaţiune şi modalitatea de confirmare a participării la activităţi de instruire continuă. În acest sens, va fi determinată o persoană responsabilă de instruire continuă a consilierilor de probaţiune şi eventual determinarea unei zile din fiecare lună în care s-ar realiza activităţile de instruire continuă.
 
  În contextul valorificării în calitate de formatori a consilierilor de probaţiune, se va decide modalitatea de motivare a acestora în vederea realizării activităţilor de instruire, precum și modalitatea de sporire a capacităţilor lor de formatori prin ateliere de formare de formatori, în special metode interactive de instruire.

 

linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică Disponibile Aplicate
Noutăți
Viorel Sochircă a fost numit director al Inspectoratului Național de Probațiune
24 Iunie 2024
Conferința privind explorarea abordărilor eficiente de reabilitare în justiția penală: perspective internaționale
17 Iunie 2024
Instruirea profesioniștilor din sistemele corecționale în lucru cu agresorii familiali
30 Mai 2024
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Vacanța în siguranță protejează copilăria
13 Iunie 2024
Soluții digitale inovative pentru servicii în domeniul justiției, prezentate în cadrul unui concurs
30 Aprilie 2024
”În Republica Moldova, trei din patru femei s-au confruntat cu cel puțin o formă de abuz din partea partenerului”
05 Decembrie 2023
noi in facebook

Consolidarea capacităților formatorilor serviciului de probațiune

loading ...