RO
Conferința internațională în domeniul probațiunii

Conferința internațională în domeniul probațiunii

15 Aprilie 2013

 

În perioada 10 - 12 aprilie 2013 în or. Oslo (Norvegia) a fost organizată Conferinţa Directorilor generali ai Serviciilor de probaţiune din Europa cu tematica „Probaţiune, reintegrare şi justiţie restaurativă”. La acest eveniment au participat reprezentanţii a 23 de ţări europene membri ai Organizaţiei Internaţionale de Probaţiune (CEP). Republica Moldova a fost reprezentată de dl Vladimir Popa, Şef al Oficiului central de probaţiune şi dl Ghenadie Ceban, specialist, Serviciul relaţii externe, Oficiul central de probaţiune. Scopul congresului a constituit întrunirea Directorilor Generali în vederea prezentării și discutării a experienței țărilor membre CEP, și a preluării bunelor practici.

Președintele CEP, dl Marc CERON, în cuvîntul de salut, a stipulat importanța evenimentului la nivel european. Totodată, în cadrul acţiunii, a fost prezentat Secretarul General al CEP, dl Willem VAN DER BRUGGE.

Pe parcursul Conferinței participanţii au prezentat bunele practici obţinute în activitatea de probaţiune. Este de menţionat faptul că în mai multe state europene sistemul de mediere este în cadrul probaţiunii.

Dna Siri KEMENY, Vice-director al Serviciului Național de Mediere din Norvegia, a prezentat practica justiţiei restaurative şi a accentuat asupra conexiunii între probațiunea juvenilă și justiția restaurativă, care poate minimaliza numărul copiilor aflaţi în detenţie.
Practici bune pe segmentul justiţiei restaurative au fost prezentate şi de dl Pavel STERN, Director General a Probațiunii și Medierii din Cehia, care a subliniat importanţa relaţiunii între probaţiune şi mediere şi, de asemenea, a evidenţiat aspectele în activitate orientate spre reintegrarea copilului în conflict cu legea.
Justiţia restaurativă permite exprimarea liberă a emoţiilor şi sentimentelor, implică pe toţi cei care au fost afectaţi – direct sau indirect – de infracţiune, se asumă responsabilităţi, sunt satisfăcute nevoile şi este încurajată vindecarea atît a victimei, a infractorului şi a comunităţii, cît şi a relaţiilor dintre aceste părţi.
 
Spre finalul evenimentului s-a discutat cu reprezentanţa CEP în vederea organizării unei conferinţe internaţionale în Republica Moldova, cu participarea ţărilor din Europa Centrală şi de Est.
 
linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică Disponibile Aplicate
Noutăți
Sesiunea de instruire „Lucrul cu agresorul orientat către siguranța victimei și evaluarea riscurilor”
22 Iulie 2024
Viorel Sochircă a fost numit director al Inspectoratului Național de Probațiune
24 Iunie 2024
Conferința privind explorarea abordărilor eficiente de reabilitare în justiția penală: perspective internaționale
17 Iunie 2024
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Vacanța în siguranță protejează copilăria
13 Iunie 2024
Soluții digitale inovative pentru servicii în domeniul justiției, prezentate în cadrul unui concurs
30 Aprilie 2024
”În Republica Moldova, trei din patru femei s-au confruntat cu cel puțin o formă de abuz din partea partenerului”
05 Decembrie 2023
noi in facebook

Conferința internațională în domeniul probațiunii

loading ...