RO
Câștig de litigii în instanța de judecată

Câștig de litigii în instanța de judecată

08 Iulie 2013
 
La 05.07.2013 de către Judecătoria Centru, mun. Chișinău, au fost emise două hotărâri separate prin care au fost respinse ca neîntemeiate cererile de chemare în judecată a Oficiului central de probațiune înaintate de fostul șef al Secției resocializare, dl Ion Chitaru și fostul șef al Biroului de probațiune Botanica, mun. Chișinău, dna Olga Obriștea.
 
Astfel, este de remarcat că la 16.11.2012 dl Ion Chitaru a sesizat Colegiul Civil, Comercial şi de Contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău cu cererea de chemare în judecată a Oficiului central de probaţiune, înaintând următoarele cerinţe: admiterea cererii spre examinare; anularea ordinului nr. 713-p din 29.10.2012 emis de şeful Oficiului central de probaţiune prin care dlui Chitaru i-a fost aplicată sancțiunea disciplinară sub formă de ,,avertisment”; anularea ordinului nr. 730-p din 16.11.2012 emis de şeful Oficiului central de probaţiune prin care cu dl Ion Chitaru au fost suspendate raporturile de serviciu; încasarea din contul Oficiului central de probațiune a prejudiciului moral în mărime de 25.000 (douăzeci şi cinci mii) lei. Cererea de chemare în judecată fiind remisă după competență Judecătoriei Centru, mun. Chișinău.
 
La 08.02.2013 dl Ion Chitaru, s-a adresat cu o nouă cerere de chemare în judecată a Oficiului central de probaţiune, înaintând următoarele solicitări: admiterea cererii spre examinare; de chemat/citat în judecată pe dl Vladimir Popa, nu reprezentant al OCP; în conformitate cu prevederile art. art. 83, 85 alin.(1) lit. a) Codul de Procedură Civilă, a solicitat să fie scutit de taxa de stat; a anula ordinul nr. 75-p din 31.01.2013 emis de şeful Oficiului central de probaţiune prin care dlui Chitaru i-a fost aplicată sancțiunea disciplinară sub formă de ,,mustrare aspră”; încasarea prejudiciului moral în mărime de 100.000 (una sută mii) lei, de la dl Vladimir Popa – 50.000 (cincizeci mii) lei şi din contul Oficiului central de probaţiune – 50.000 (cincizeci mii) lei.
 
Ulterior, la 11.03.2013 dl Ion Chitaru s-a adresat cu a treia cerere de chemare în judecată a Oficiului central de probaţiune, înaintând următoarele solicitări: admiterea cererii spre examinare; de chemat/citat în judecată pe dl Vladimir Popa, nu reprezentant al OCP; în conformitate cu prevederile art. art. 83, 85 alin.(1) lit. a) Codul de Procedură Civilă,  a solicitat să fie scutit de taxa de stat; a anula ordinul nr. 177-p din 04.03.2013 emis de şeful Oficiului central de probaţiune; repunerea în funcţia publică; încasarea din contul Oficiului central de probaţiune a unei despăgubiri pentru întreaga perioadă de absenţă forţată de la muncă în mărimea unui salariu mediu lunar; și încasarea prejudiciului moral în mărime de 100.000 (una sută mii) lei, din contul dlui Vladimir Popa – 50.000 (cincizeci mii) lei şi din contul Oficiului central de probaţiune – 50.000 (cincizeci mii) lei.
 
La solicitarea părților și în scopul examinării mai rapide a litigiului, prin încheierea emisă de instanța de judecată, s-a decis, de a fi conexate toate trei cauze într-un singur dosar.
 
Cât privește al doilea litigiu, este de remarcat faptul că la 22.04.2013 dna Olga Obriştea, care a activat în calitate de şef al Biroului de probaţiune Botanica, mun. Chişinău, s-a adresat cu cererea de chemare în judecată a Oficiului central de probaţiune, înaintând următoarele solicitări: admiterea cererii pentru examinare; anularea ordinului nr. 181-p din 11.03.2013 şi ordinului nr. 262-p din 01.04.2013; repunerea în funcţia de şef al Biroului de probaţiune Botanica, mun. Chişinău; încasarea salariului pentru absenţa forţată de la serviciu; încasarea din contul Oficiului central de probațiune a prejudiciului moral în mărime de 50.000 (cincizeci mii) lei; și încasarea cheltuielilor de judecată.
 
Astfel, reprezentantul Oficiului central de probațiune, dl Vitalie Reniță, atât în baza referințelor, cât și în cadrul ședințelor de judecată a prezentat instanței suficiente probe concludente, pertinente și admisibile în argumentarea legalității emiterii ordinilor sus vizate, solicitând respingerea cererilor înaintate de reclamanți. 
 
Hotărârile instanței de judecată nu sunt definitive și pot fi atacate cu apel în termen de 30 de zile. 
linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică Disponibile Aplicate
Noutăți
Viorel Sochircă a fost numit director al Inspectoratului Național de Probațiune
24 Iunie 2024
Conferința privind explorarea abordărilor eficiente de reabilitare în justiția penală: perspective internaționale
17 Iunie 2024
Instruirea profesioniștilor din sistemele corecționale în lucru cu agresorii familiali
30 Mai 2024
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Vacanța în siguranță protejează copilăria
13 Iunie 2024
Soluții digitale inovative pentru servicii în domeniul justiției, prezentate în cadrul unui concurs
30 Aprilie 2024
”În Republica Moldova, trei din patru femei s-au confruntat cu cel puțin o formă de abuz din partea partenerului”
05 Decembrie 2023
noi in facebook

Câștig de litigii în instanța de judecată

loading ...