RO
Atelierul de lucru „Violența în familie – durerea nu trece dacă taci. Prevenirea și combaterea acestui flagel”

Atelierul de lucru „Violența în familie – durerea nu trece dacă taci. Prevenirea și combaterea acestui flagel”

20 Aprilie 2018

 Atelierul de lucru „Violența în familie – durerea nu trece dacă taci. Prevenirea și combaterea  acestui flagel s-a desfășurat la Florești în cadrul ședinței lărgite a Consiliului consultativ de probațiune Florești la 18 aprile 2018.

Violenţa în familie este un fenomen complex, generat de probleme psihologice şi amplificat de condiţii educaţionale, economice şi sociale, care se atestă în cadrul mai multor societăţi şi culturi din lumea întreagă, precum și în Republica Moldova.

Inspectoratul Național de Probațiune abordează problema dată şi încearcă să găsească soluţii pentru a reduce numărul persoanelor condamnate în baza art. 2011 CP.

 În acest scop Inspectoratul Regional de Probațiune Nord și Biroul de probațiune Florești a organizat, cu ajutorul Direcției asistență socială sănătate și protecție a familiei Florești, atelierul de lucru „Violența în familie – durerea nu trece dacă taci. Prevenirea și combaterea  acestui flagel”, la care au fost invitați reprezentanţii Cancelariei de Stat, administrației publice locale din Raionul Florești și  organelor de drept din raion, precum și  șefii birourilor de probațiune din Circumscripția regională Nord: Bălţi, Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Făleşti,  Glodeni, Ocniţa, Rîşcani N., Sîngerei, Soroca, Teleneşti.

Dl Anatolie Munteanu, Secretarul General de Stat al Ministerului Justiției a solicitat implicare la maximum a consilierilor de probațiune și asistenților sociali, precum și a organelor abilitate în vederea prevenirii și combaterii acestui flagel cum este violența în familie.

Dna Ludmila Grosu a prezentat informația cu privire la activitățile de probațiune, pe care le întreprind consilierii de probațiune din cadrul BP Florești în privința subiecților de probațiune, condamnați în baza art. 2011 CP și femeelor cărora le-a fost aplicat art. 96 CP.

Invitații din cadrul instituțiilor de stat și organizațiilor obștești, care lucrează direct cu victimele violenței, iar unii și cu agresorii familiali au prezentat informație foarte utilă participanților:

-Dl Albina Veaceslav, reprezentantul  Ministerului Sănătății, Muncii, Protecţiei Sociale, a vorbit despre dezvoltarea sistemelor de asistenţă a victimelor și a adus la cunoștința celor prezenți date statistice pe țară.

-Dna Veșan Svetlana, specialist la Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii “MEMORIA” a vorbit despre activitățile de reabilitare și consiliere a victimelor totrurii, întreprinse de către specialiștii centrului.

-La rândul său dl. Arcadie Astrahan, directorul Centrului Comunitar de Sănătate Botanica a vorbit despre modul de prevenire a violenței domestice, asociate cu consumul de alcool, droguri și substanțe   psiho-active.

-Dna Olga Ojog, jurist al AO ”Casa Mărioarei” a vorbit despre sprijinul acordat de către asociaţie  persoanelor care au avut de suferit din cauza agresorilor familiali şi despre Centrele de plasament de tip familial, precum şi cadrul normativ naţional.

-Dl Andrei Odagiu, jurist la Centrul de Asistență și Consiliere pentru agresorii familiali din Drochia a vorbit despre programele desfășurate de centru și rezultatele obținute în urma lucrului cu agresorii familiali.

-Dl Nicolae Leșanu, șeful secței securitate publică a IP Florești a vorbit despre conlucrarea cu Biroul de probațiune Florești, cadrul normativ și activitățile pe care le întreprind angajații IP în cazurile de violență în familie.

-Dl Mihail Pleșca la finalul atelierului de lucru a reieterat faptul că doar prin implicarea tuturor instituțiilor statului, organizațiilor obștești, a societății civile și cetățenilor, prevenirea și combaterea fenomenului violenței în familie v-a deveni o realitate, care salva multe vieți omenești.

linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică Disponibile Aplicate
Noutăți
Sesiunea de instruire „Lucrul cu agresorul orientat către siguranța victimei și evaluarea riscurilor”
22 Iulie 2024
Viorel Sochircă a fost numit director al Inspectoratului Național de Probațiune
24 Iunie 2024
Conferința privind explorarea abordărilor eficiente de reabilitare în justiția penală: perspective internaționale
17 Iunie 2024
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Vacanța în siguranță protejează copilăria
13 Iunie 2024
Soluții digitale inovative pentru servicii în domeniul justiției, prezentate în cadrul unui concurs
30 Aprilie 2024
”În Republica Moldova, trei din patru femei s-au confruntat cu cel puțin o formă de abuz din partea partenerului”
05 Decembrie 2023
noi in facebook

Atelierul de lucru „Violența în familie – durerea nu trece dacă taci. Prevenirea și combaterea acestui flagel”

loading ...