RO
Atelierul de lucru privind „Aplicarea pedepselor alternative la pedeapsa închisorii”

Atelierul de lucru privind „Aplicarea pedepselor alternative la pedeapsa închisorii”

18 Decembrie 2017

 La data de 12 şi 14 decembrie 2017 în incinta Ministerului Justiţiei, a avut loc Atelierul de lucru  privind „Aplicarea pedepselor alternative la pedeapsa închisorii

La evenimentul organizat de către EUTAP-4 au participat lider de echipă ATRECO, lider de echipă EUTAP4, expert senior EUTAP4, membru al Consiliul Superior al Magistraturii, judecători, directorul adjunct al Inspectoratului Naţional de Probaţiune, şefi ai birourilor de probaţiune, consilieri de probaţiune.
Evenimentul a avut scop prezentarea situaţiei generale a RM în ceea ce priveşte umanizarea pedepselor, sporirea conlucrării cu instanţele judecătoreşti şi înlăturarea tergiversărilor în executarea hotărîrilor judecătoreşti, prezentarea posibilităţilor INP privind monitorizarea electronică a subiecţilor probaţiunii şi încurajarea aplicării pedepselor alternative la detenţie.
Drept repere a întîlnirii au fost următoarele teme:
-prezentarea generală a situaţiei în Irlanda
-preocupările Ministerului Justiţiei şi măsurile luate sau aflate în curs pentru umanizarea pedepselor penale cît şi încurajarea aplicării pedepselor alternative la detenţie.
-tendinţele înregistrate în aplicarea de către judecători a muncii comunitare (preocupări/soluţii)
-modul de cooperare dintre instanţele judecătoreşti şi organele de probaţiune pentru a spori recurgerea la sancţiuni alternative la detenţie.
-Concluziile atelierului de lucru au fost  propuneri de îmbunătăţire a cadrului normativ, metode de sporire a conlucrării cu instanţele judecătoreşti şi alte organe de drept, implementarea unor bune practici internaţionale în domeniul probaţiunii cît şi sprijinirea realizării unor acţiuni a INP de către proiectul EUTAP4.
În cadrul atelierului de lucru desfăşurat s-au dezbătut următoarele acte normative (proiecte):
1.Regulamentul cu privire la munca neremunerata in folosul comunitatii, publicat la 1 decembrie 2017 in Monitorul Oficial al RM.
2. Regulamentul de organizare si functionare a consiliului consultative al probatiunii publicat la 14.07.2017 in Monitorul Oficial al RM.
3. Legea nr. 163 din 20.07.2017 pentru modificarea si completarea unor acte legislative publicat la data de 20.10.2017 in Monitorul Oficial al RM
4.Proiectul Regulamentului privind modul de intocmire a referatului presentintial de evaluare a personalitatii.
linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică Disponibile Aplicate
Noutăți
Viorel Sochircă a fost numit director al Inspectoratului Național de Probațiune
24 Iunie 2024
Conferința privind explorarea abordărilor eficiente de reabilitare în justiția penală: perspective internaționale
17 Iunie 2024
Instruirea profesioniștilor din sistemele corecționale în lucru cu agresorii familiali
30 Mai 2024
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Vacanța în siguranță protejează copilăria
13 Iunie 2024
Soluții digitale inovative pentru servicii în domeniul justiției, prezentate în cadrul unui concurs
30 Aprilie 2024
”În Republica Moldova, trei din patru femei s-au confruntat cu cel puțin o formă de abuz din partea partenerului”
05 Decembrie 2023
noi in facebook

Atelierul de lucru privind „Aplicarea pedepselor alternative la pedeapsa închisorii”

loading ...