RO
Ateliere regionale desfăşurate de către IRP pentru consilierii de probaţiune

Ateliere regionale desfăşurate de către IRP pentru consilierii de probaţiune

24 Martie 2016

 

În perioada februarie – martie 2016, consilierii din cadrul Birourilor de probaţiune Bălţi, Ungheni, Leova, Orhei, Căuşeni au participat la două Ateliere regionale, cu genericul „Mecanismul local de referire a copiilor în conflict cu legea şi a celor sub vîrstă răspunderii penale. Schimb de bune practici cu specialiştii din Leova, Orhei, Căuşeni ce lucrează cu şi pentru copii în conflict cu legea şi cei sub vîrsta răspunderii penale” desfăşurate în or. Ungheni şi mun. Bălţi. Atelierul a fost organizat cu scopul schimbului de experiență între specialiștii care lucrează cu și pentru copiii din regiunile Leova, Orhei, Căușeni,Ungheni şi Bălţi.

 

Atelierul regional în or. Ungheni s-a derulat pe parcursul a două zile şi a inclus: vizitarea Centrului de Sănătate prietenos Tinerilor „Impuls”, Inspectoratul Teritorial de Politie r-l. Ungheni (participanții având posibilitatea de a vizita camera de audiere a minorului), precum și Serviciul de asistență psihopedagogică, toate instituțiile fiind localizate în or. Ungheni; discuții pe marginea subiectelor precum rolul organelor de asistență socială, a autorităților publice locale, al instituțiilor de învățământ, precum şi a organizațiilor non guvernamentale în prestarea serviciilor de suport pentru copiii în conflict cu legea.

 

De asemenea, în cadrul atelierului regional derulat în or. Bălţi, participanții au vizitat 4 centre municipale care prestează servicii pentru copii, Curtea de Apel Bălți, luând cunoștință de condițiile de audiere a copiilor în instanța de judecată, precum şi Serviciul de Asistență Psihopedagogică Bălţi. În cea de-a doua zi a atelierului regional de lucru participanții au fost implicați într-o serie de discuții interactive abordînd subiecte precum practicile pozitive și deficiențele în activitatea consilierului de probațiune în lucrul cu copiii, prezentate de către Olga Ursuleac - inspector regional de probațiune mun. Bălți. Elena Rusu - specialist principal in cadrul Direcţiei Asistenta Sociala şi Protecţia Familiei a subliniat rolul autorităților publice locale, trecând în revistă practicile pozitive și deficiențele în crearea și prestarea serviciilor copiilor în conflict cu legea şi a celor în situație de risc.

 

Tatiana Lungu - psiholog din cadrul Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică a subliniat faptul că: "acest schimb de experiență a demonstrat încă o dată necesitatea parteneriatelor între toate structurile/serviciile existente la nivel central/local în vederea identificării/evaluării/asistării a tuturor categoriilor de copii, inclusiv a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale".

 

În cadrul atelierului au participat judecători, procurori, reprezentanți ai inspectoratelor de poliție, asistenți sociali, avocați şi psihologi. Participanții au fost implicați activ în discuții, manifestând un interes sporit faţă de bunele practici ale altor specialiști care lucrează cu şi pentru copiii în conflict cu legea.

 

Această activitate face parte din cadrul inițiativei „Promovarea activităților de prevenire a delincvenței juvenile și a mecanismului de dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor în conflict cu legea”, desfășurată de către Institutul de Reforme Penale (IRP), cu suportul Fondului Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) în Republica Moldova.

 

Direcţia activitate analitică şi relaţii externe,

telefon de contact: 022 721882
e-mail: serviciulanalitic@ocp.gov.md, druta_druta@mail.ru
linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică Disponibile Aplicate
Noutăți
Recensământul populației și locuințelor se va desfășura în perioada 8 aprilie-7 iulie 2024
01 Aprilie 2024
Schimb de experiență privind practicile și instrumentele de reintegrare în societate
14 Martie 2024
Realizările Inspectoratului Național de Probațiune pentru anul 2023
05 Martie 2024
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
”În Republica Moldova, trei din patru femei s-au confruntat cu cel puțin o formă de abuz din partea partenerului”
05 Decembrie 2023
Numărul sancționaților cu muncă neremunerată în folosul comunității este în creștere
07 Septembrie 2023
În prima jumătate a acestui an, numărul condamnaţilor la muncă neremunerată în folosul comunităţii a crescut
06 Septembrie 2023
noi in facebook

Ateliere regionale desfăşurate de către IRP pentru consilierii de probaţiune

loading ...