RO
Amnistia – Ședința comună a BP Centru și Direcția pentru protecția drepturilor copilului a sectorului Centru

Amnistia – Ședința comună a BP Centru și Direcția pentru protecția drepturilor copilului a sectorului Centru

22 Septembrie 2016


În baza Acordului de colaborare din data 22.09.2014  întocmit dintre  Biroul de probațiune Centru şi  Direcţia pentru protecţia drepturilor copilului a sectorului Centru mun.Chişinău, cu scopul  creării unui sistem de identificare, raportare, soluţionare a cazului minorilor ca subiecţi ai probaţiunii cît şi a părinţilor  (persoane aflate în conflict  cu legea penală, persoane liberate din locuri de detenţie),ca subiecţi ai probaţiunii cu amănărea executării pedepsei pentru femei gravide şi femei care au copii în vîrstă de pînă la 8 (opt) ani, la data de 19.09.2016 a fost  întrunită şedinţa comună de lucru în incinta Preturii sectorului Centru.
 
La întrunire au luat parte colaboratorii Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului a sectorului Centru mun.Chişinău:  Nălea Bezuşca, Specialist principal în tutelă curatelă;  Ana Josan Specialist principal în problemele de familie; cît şi colaboratorii Biroului de probaţiune Centru:  Olga Codru, consilier principal de probaţiune , Alexandru Pleşca consilier principal de probaţiune.
 
În cadrul şedinţei au fost abordate aspecte ce ţin de problemele care urmează a fi soluţionate în comun cu privire la amnistie. A fost pus în discuţie Legea nr.210 din 29.07.2016 privind amnistia în legătură cu aniversarea a 25-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Sa discutat art. 4 al Legii privind amnistia persoanelor nedecăzute din drepturi părintești, condamnate, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, care revede absolvirea de pedeapsă a femeilor gravide şi femeilor care au copii cu vîrsă de până la 8 (opt), cu amînarea executării pedepsei conform art. 96 CP RM, din Codul penal nr.985-XV din 18.04.2002, sau art.44 din Codul penal aprobat prin Legea R.S.S. Moldovenești din 24.03.1961.
 
Consilierii de probațiune a BP Centru au prezentat lista persoanelor condamnate cu amînarea executării pedepsei pentru femei gravide şi femei care au copii în vîrstă de pînă la 8 (opt) ani. Sa abordat subiectul întocmirii Anchetei Sociale de examinare a condițiilor sociale şi de trai şi descrierea  concluziei de către membrii comisiei despre familia dată.
 
Astfel de ședințe şi conlucrarea sistematică între instituţii va spori la îmbunătățirea relațiilor de colaborare şi conlucrare eficientă în procesul de supraveghere şi punere în executare a pedepselor.  
linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică Disponibile Aplicate
Noutăți
Viorel Sochircă a fost numit director al Inspectoratului Național de Probațiune
24 Iunie 2024
Conferința privind explorarea abordărilor eficiente de reabilitare în justiția penală: perspective internaționale
17 Iunie 2024
Instruirea profesioniștilor din sistemele corecționale în lucru cu agresorii familiali
30 Mai 2024
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Vacanța în siguranță protejează copilăria
13 Iunie 2024
Soluții digitale inovative pentru servicii în domeniul justiției, prezentate în cadrul unui concurs
30 Aprilie 2024
”În Republica Moldova, trei din patru femei s-au confruntat cu cel puțin o formă de abuz din partea partenerului”
05 Decembrie 2023
noi in facebook

Amnistia – Ședința comună a BP Centru și Direcția pentru protecția drepturilor copilului a sectorului Centru

loading ...