RO
Activitatea consilierilor de probaţiune desfăşurată cu prilejul sărbătorii - Zilei Internaţionale a Familiei

Activitatea consilierilor de probaţiune desfăşurată cu prilejul sărbătorii - Zilei Internaţionale a Familiei

20 Mai 2015


Ziua Internaţională a Familiei  este sărbătorită la data de 15 mai, în conformitate cu Decizia Adunării Generale a ONU şi adoptată prin Rezoluția Nr.47/237 din 20 septembrie 1993. Obiectivul principal este de a sublinia importanţa familiei în societate şi a promova valorile familiei – egalitatea, împărţirea responsabilităţilor casnice, dragostea, combaterea tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor, copiilor, persoanelor bătrâne.

În acest context, Birourile de probaţiune au organizat şi au desfăşurat o serie de manifestări cultural-artistice şi educativ-preventive, seminare, mese rotunde la care au participat mai mulți subiecți ai probațiunii, elevi, familiile condamnaților împreună cu  minori, cît și copii orfani.
           
Programul activităţilor desfăşurate de birourile de probațiune a cuprins:
 
1. Biroul de probaţiune Sângerei a desfăşurat o lecţie informativ-educativă pentru elevii Liceului Teoretic „Olimp” cu genericul „Promovarea importanţei familiei şi a valorilor acesteia. Violenţă domestică”. Consilierii de probaţiune au  oferit posibilitatea de a informa copii despre valorile familiale, rolul colaborării dintre şcoală şi comunitate spre formarea unui bun cetăţean al societăţii, cunoaşterea psihologiei copilului, pentru a avea o relaţie perfectă în comunicarea părinţi – copii – educaţie. Copiilor le-au fost distribuite pliante informative privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie.
2. Biroul de probaţiune Orhei în comun cu Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor Orhei au desfăşurat activitatea informativă cu copii din cadrul Şcolii de tip internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părintească cu genericul „Fraţi mai mari pentru copii orfani”. Activitatea a avut drept scop de a petrece cît mai frumos această sărbătoare și de a-i face pe fiecare copil să se simtă important știind că este iubit şi apreciat ca membru a unei adevărate familii frumoase. Totodată au fost desfăşurate concursuri şi jocuri interactive unde elevii au fost implicaţi cu succes şi au fost motivaţi spre un mod de viaţă sănătos.
3. Biroul de probaţiune Buiucani a organizat o plimbare în aer liber în Parcul „Valea Morilor” pentru persoanele aflate în evidenţa şi familiile acestora. Întâlnirea a avut drept scop de a aduce în prim-plan importanţa familiei, creşterea şi dezvoltarea armonioasă a copiilor şi combaterea violenţei.
4. Biroul de probaţiune Hâncești în comun cu Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor au desfăşurat, pentru subiecții probațiunii, seminarul cu genericul „Familia Sănătoasă este Familia fără Violenţă” ,având drept scop promovarea valorilor familiei, respectul, combaterea tuturor formelor de violenţă împotrivă femeilor și persoanelor în etate.
5. Biroul de probaţiune Dubăsari în colaborare cu asistentul social comunitar din s. Ustia au organizat o masa rotundă cu participarea subiecţilor de probaţiune aflaţi la evidenţă Biroului cu scopul de a informa despre importanţa familiei, egalitate, respectul şi combaterea formelor de violenţă în familie.
6. Biroul de probaţiune Glodeni a desfăşurat activitatea educativ-informativă cu genericul „Promovarea importanței familiei şi a valorilor acesteia. Violenţă domestică” cu implicarea subiecţilor probaţiunii aflaţi la evidenţă. În cadrul întrunirii au fost abordate anumite subiecte: cadrul legal, tipurile familiilor, rolurile familiare, rolul important al familiei în dezvoltarea societăţii, metode şi tehnici de soluţionare a conflictelor.
7. Biroul de probaţiune Ştefan Vodă a desfăşurat o masă rotundă cu genericul „Familia este temelia societăţii”. La această activitate au luat parte 5 subiecţi a probaţiunii. Obiectivul principal a întrunirii fiind promovarea valorilor familiei, egalitatea şi respectul reciproc.
8. Biroul de probaţiune Bălţi în comun cu reprezentanţii Agenţiei de Ocupare a Forţei de Muncă şi asistentul social din cadrul Penitenciarului nr. 11, Bălţi au desfăşurat o masa rotundă cu genericul „ Familia – izvor de iubire şi respect”. Scopul acestei activităţi fiind dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a provenienţei familiei şi educarea unei atitudini pozitive faţă de familie, cultivarea sentimentelor de dragoste, ataşament şi generozitate pentru membrii familiei. În cadrul activităţii subiecţii probaţiunii au elaborat un arbore genealogic şi au reprezentat prin desen semnificaţia acestei sărbători. Consilierii de probaţiune şi reprezentantul AOFM  au informat subiecții probațiunii  despre ajutorul pe care pot să-l beneficieze din partea acestor instituţii.
9. Biroul de probaţiune Bender a desfăşurat o masă rotundă cu genericul „Împreună suntem o familie” la care au luat parte reprezentanţii Asociaţiei Pedagogi şi Părinţi din s. Varniţa, Asociaţiei de tineret „Şansa” din s. Varniţa, asistentul social al Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei Anenii Noi, directorul Centrului de reabilitare pentru copii în situaţii de risc „Ascclepio” din s. Varniţa, beneficiarii biroului de probaţiune. Obiectivul principal al acestei întruniri a ţinut spre consolidarea valorilor familiei, familia fiind înţeleasă drept cea mai însemnată uniune socială de care depinde dezvoltarea, stabilitatea şi, mai ales, existenţa întregii societăţi. În cadrul mesei rotunde au fost abordate, în profunzime, problemele legate de familie din perspectiva proceselor sociale, economice, precum şi violenţa în familie, care este una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă societatea. Au fost puse în discuţie metodele de asistenţă socială a familiei aflate în dificultate, prevenirea destrămării familiei şi întărirea ei, creşterea responsabilităţii familiei pentru educarea copiilor. În final, s-a optat pentru o colaborare în vederea  asigurării unui mediu familial sănătos
10. Biroul de probaţiune Floreşti în colaborare cu Centrul de Sănătate Prietenos al Tinerilor “Încredere” au desfăşurat o masă rotundă în cadrul căreia au participat minorii care se află la evidenţa Biroului de probaţiune, elevii din liceele din oraş, medicii specialişti în crearea familiei: ginecolog, epidemiolog, psiholog, cât şi reprezentanţi ai altor instituţii. În cadrul întrunirii date s-a discutat despre modul de transmitere a virusului HIV, cum să ne comportăm în raport cu persoanele infectate cu HIV şi cum putem folosi această informaţie pentru punerea unei temelii sănătoase în crearea unei familii. Subiecţii probaţiunii au fost informaţi despre planificarea familiei care permite anticiparea unei sarcini nedorite, bunăstarea psihologică şi emoţională, o abordare pozitivă bazată pe respect în cuplu şi în relaţiile sexuale, precum şi posibilitatea de a avea o viaţă intimă în siguranţă, fără presiuni, discriminare şi violenţă.
11. Biroul de probaţiune Cimişlia în incintaBibliotecii raionale a desfăşurat o activitate dedicată Zilei Internaţionale a Familiei. La această activitate au luat parte Gheorghe Răileanu, primar, Florin Berejan, vece-primar, asistenţi sociali şi familii de deferite vârste. Prin desfăşurarea acestui eveniment se reflectă ideea atragerii atenţiei publice asupra problemelor actuale ale familiilor şi încurajarea cetăţenilor de a respecta şi a promova valorile fundamentale ale familiei în viaţa cotidiană.
12. Biroul de probaţiune Râșcani a organizat un eveniment întitulat „Ziua uşilor deschise” pentru familile social vulnerabile şi subiecţii probaţiunii cu scop de a promova valorile familiei – egalitatea, dragostea, respectul, combaterea tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor, copiilor, persoanelor în etate.
13. Biroul de probaţiune Nisporeni în comun cu Biserica penticostală Betania au organizat o întrunire cu familiile copiilor care se află la moment în supravegherea BP. Consilierii de probaţiune au accentuat importanţa familiei în societate şi au atras atenţia asupra problemelor actuale ale familiilor. Din partea Bisericii familiile au beneficiat de colete cu produse alimentare.
14. Biroul de probaţiune Căuşeni a organizat o manifestare privind repartizarea pliantelor informative pentru publicul larg şi condamnaţi privind prevenirea violenţei împotriva femeilor, copiilor şi combaterea tuturor formelor de violenţă.
15. Biroul de probaţiune Şoldăneşti în parteneriat cu DASPF, Centrul Prietenos a Tinerilor, L.T. „Alexei Mateevici” şi L.T. „Ştefan cel Mare” au desfăşurat un mini-festival cu genericul „Valorile creează familia, familia creează valori”. Astfel, în cadrul festivalului au fost desfăşurate un şir de acţiuni publice de informare şi sensibilizare cu scop de a promova şi de a menționa rolul şi importanța familiei în societate.
16. Biroul de probaţiune Botanica a desfăşurat o şedinţă cu participarea persoanelor condamnate împreună cu soţiile lor. În cadrul acestei întruniri, de către consilieri de probaţiune a fost atrasă atenţia asupra problemelor în comportamentul condamnaţilor, combaterea oricărei forme de violenţă împotriva femeilor, copiilor, persoanelor în etate, importanţa familiei, împărţirea echitabilă a responsabilităţilor casnice.
17. Biroul de probaţiune Briceni adesfășurat, în cadrulCentrului comunitar multifuncţional, o oră informativă cu genericul „Ce este familia”. Consilierii de probaţiune au menţionat că,datorită familiei, copii formează cele mai importante structuri: politețea, punctualitatea, cei  7 ani de acasă, ordinea, grija față de cei dragi, răbdarea, demnitatea.
18. Biroul de probaţiune Rezina a desfăşurat o oră educativ – instructivă  cu genericul „Familia armonioasă” în cadrul Liceului Teoretic „Alexandru cel Bun” cu elevii clasei a V-a. Scopul acestei activităţi a fost de a accentua importanţa familiei şi promovarea valorilor familiei.

Menţionăm că, activitățile desfăşurate de către consilierii de probaţiune de Ziua Internaţională a Familiei au o mare importanţă pentru comunitate, care acordă sprijin în mod constant şi care contribuie la îmbunătăţirea cadrului legislativ şi social în vederea creşterii rolului familiei în viaţa socială.
linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică Disponibile Aplicate
Noutăți
Recensământul populației și locuințelor se va desfășura în perioada 8 aprilie-7 iulie 2024
01 Aprilie 2024
Schimb de experiență privind practicile și instrumentele de reintegrare în societate
14 Martie 2024
Realizările Inspectoratului Național de Probațiune pentru anul 2023
05 Martie 2024
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
”În Republica Moldova, trei din patru femei s-au confruntat cu cel puțin o formă de abuz din partea partenerului”
05 Decembrie 2023
Numărul sancționaților cu muncă neremunerată în folosul comunității este în creștere
07 Septembrie 2023
În prima jumătate a acestui an, numărul condamnaţilor la muncă neremunerată în folosul comunităţii a crescut
06 Septembrie 2023
noi in facebook

Activitatea consilierilor de probaţiune desfăşurată cu prilejul sărbătorii - Zilei Internaţionale a Familiei

loading ...