RO
40 CONSILIERI DE PROBAŢIUNE AU FOST INSTRUIŢI ÎN PERIOADA 20-23 AUGUST 2013

40 CONSILIERI DE PROBAŢIUNE AU FOST INSTRUIŢI ÎN PERIOADA 20-23 AUGUST 2013

02 Septembrie 2013
 
Institutul de Reforme Penale în parteneriat cu Oficiul central de probaţiune şi cu suportul financiar al Reprezen­tanţei UNICEF în Republica Moldova, în perioada 20-23 august 2013 au organizat seminarul de formare continuă a consilierilor de probaţiune în domeniul justiţiei pentru copii cu genericul: „Mecanismul de referire a copilului aflat în conflict cu legea penală, sub vîrsta răspunderii penale. Dejudiciarizarea cauzelor penale”.
 
Activitatea s-a desfăşurat în cadrul proiectului „O mai bună protecţie şi suport pentru copiii din sistemul de justiţie. Dejudiciarizarea cauzelor penale în care sunt implicaţi copiii” având drept scop promovarea alternativelor pentru copii, şi în mod special a muncii neremunerate în folosul comu­nităţii, medierii în cauzele penale şi a probaţiunii presentenţiale şi sentenţiale pentru copiii în sistemul de justiţie penal.

În cadrul seminarului experţii au vorbit participanţilor despre: 
• Sistemul justiţiei pentru copii. Norme şi standarde internaţionale în materie de justiţie pentru copii. Principii fundamentale ale justiţiei pentru copii. Mecanismul de dejudiciarizare în cauzele penale cu implicarea copiilor;
• Cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile necesare specialiştilor ce lucrează cu şi pentru copii în sistemul de justiţie;
• Elemente de psihologie utile în procesul de asistenţă a copiilor aflaţi în conflict cu legea;
• Noi tendinţe în probaţiune. Probaţiunea presentenţială în privinta copiilor în conflict cu legea. Noi tehnologii în practică;
• Probatiunea sentenţială în privinta copiilor în conflict cu legea. Problematică şi soluţii practice;
• Monitorizarea executării pedepsei cu muncă neremunerată în beneficiul comunităţii în cazurile cu implicarea copiilor în conflict cu legea; 
• Activitatea de mediere în privinţa copiilor în conflict cu legea. Serviciile de asistenţă juridică garantată de stat. Implicarea altor instituţii în reprezentarea intereselor copiilor implicaţi în sistemul de justiţie. Focalizarea resurselor comunitare la nevoile copiilor în conflict cu legea.
 
În cadrul instruirii s-a subliniat ce trebuie să cunoască consilierul de probaţiune şi s-au făcut noi propuneri, cum ar fi:
a) Atragerea atenţiei la factorii care generează comportamentul deviant la vîrsta adolescenţei;
b) Noi mecanisme de dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor prin prisma standardelor internaţionale.

Noi tendinţe de individualizare în executarea pedepsei muncii neremunerate în folosul comunităţii în cazurile cu implicarea copiilor.
În calitate de Experţi au fost:
Victor ZAHARIA, dr., conf. univ., director IRP;
Arina ȚURCAN, magistru în psihologie, avocat;
Vladimir POPA, șef al OCP;
Sergiu MĂRGARINT, șef adjunct OCP;
Vitalie RENIȚĂ, șef serviciu juridic OCP;
Igor SANDU, șef adjunct al Direcției monitorizare a activităților de probațiune, OCP.

linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică Disponibile Aplicate
Noutăți
Viorel Sochircă a fost numit director al Inspectoratului Național de Probațiune
24 Iunie 2024
Conferința privind explorarea abordărilor eficiente de reabilitare în justiția penală: perspective internaționale
17 Iunie 2024
Instruirea profesioniștilor din sistemele corecționale în lucru cu agresorii familiali
30 Mai 2024
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Vacanța în siguranță protejează copilăria
13 Iunie 2024
Soluții digitale inovative pentru servicii în domeniul justiției, prezentate în cadrul unui concurs
30 Aprilie 2024
”În Republica Moldova, trei din patru femei s-au confruntat cu cel puțin o formă de abuz din partea partenerului”
05 Decembrie 2023
noi in facebook

40 CONSILIERI DE PROBAŢIUNE AU FOST INSTRUIŢI ÎN PERIOADA 20-23 AUGUST 2013

loading ...