RO
10 decembrie – Ziua internațională a drepturilor omului

10 decembrie – Ziua internațională a drepturilor omului

11 Decembrie 2014

În perioada 9 - 11 decembrie 2014, consilierii Birourilor de probațiune au desfăşurat cu prilejul „Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului” marcată la nivel mondial la 10 decembrie, un şir de activităţi dedicate promovării, recunoaşterii şi respectării drepturilor şi libertăţilor omului. Evenimentul a fost marcat la nivel naţional prin intermediul unor ore informative, mese rotunde, lecţii şi concursuri de desen cu participarea consilierilor de probaţiune în comun cu studenţi, elevi din licee şi beneficiari ai Birourilor de probaţiune. În acest context au fost realizate următoarele activităţi:

- 19 lecţii informative în licee şi gimnaziile desfăşurate de către consilierii de probaţiune cu scopul de a informa elevii şi studenţii despre protecţia şi asigurarea drepturilor omului în Republica Moldova. Activitățile date a fost utile copiilor din perspectiva educării unei poziții civice active și a respectului pentru drepturile omului. Tema lecțiilor deschise au fost drepturile omului și în special drepturile copiilor. Copii au studiat unele prevederi ale Convenției internaționale cu privire la drepturile copilului, au discutat despre cum sunt garantate și respectate de stat drepturile copilului, despre cum lucrează aceste garanții în cazul fiecărui copil. Activitățile menționate au fost desfășurate în Birourile de probațiune Botanica, Ciocana, Bălţi, Bender, Anenii Noi, Basarabeasca, Briceni, Cantemir, Călăraşi, Floreşti, Hînceşti, Ialoveni, Leova, Rezina, Râșcani Nord, Soroca, Străşeni, Şoldăneşti și Teleneşti.

- 6 şedinţe cu genericul „Mediu fără violenţă”, unde au luat parte reprezentanţi ai Căminului Social Pentru Victimele Traficului de persoane, reprezentanţii Asociaţiei Studenţilor Europeni AEGEE, reprezentanţii Centrului de zi şi plasamentul temporar pentru persoanele în etate şi adulţi cu dezabilităţi „AGAPE” şi beneficiarii probaţiunii. În cadrul acestor activități au fost puse în discuţie  mecanismele naţionale şi internaţionale de prevenire a fenomenului violenţei în familie şi de protecţie a victimelor acesteia. Obiectivele activităților au ținut de importanța prevenirii și combaterii oricărui fel de violență. Participanţii au aflat despre autoritățile și persoanele abilitate cu funcții de prevenire și combatere a violenței, prevederile legislației naționale care reglementează acest fenomen și despre aplicarea măsurilor de protecție în cazurile de violență domestică și consecințe, în cazul când violența este tolerată.Ședințele au fost desfășurate de către Birourile de probațiune Centru, Râșcani mun. Chișinău, Criuleni, Făleşti, Taraclia și Sângerei.

- 3 mese rotunde organizate de către Birourile de probațiune Drochia, Soroca și Dubăsari, cu scop de sporire a gradului de informare a cetăţenilor în domeniul drepturilor omului dar şi modalitățile de combatere a încălcărilor acestora la nivel naţional. Totodată au fost puse în discuţie problemele care apar cu minorii, reintegrare socială a minorilor vulnerabili, aflaţi în situaţii de risc, prin dezvoltarea politicilor in domeniul protecţiei copilului, informarea copiilor pentru prevenirea şi reducerea situaţiilor de risc la adolescenţi vulnerabili, adaptarea serviciilor sociale la necesităţile acestei categorii de copii şi părinţilor lor, crearea spaţiilor de încredere pentru adolescenţi şi tineri, responsabilizarea părinţilor - membrilor familiei, sensibilizarea opiniei publice cu privire la problemele copiilor vulnerabili şi riscurile căror aceştia sunt supuşi. La această întrunire au participat reprezentanți ai procuraturii, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie, reprezentanți ai AOFM, reprezentații Inspectoratului Ecologic.

- 3 seminare de informare a beneficiarilor probaţiunii şi elevilor din cadrul Școlilor Profesionale din Cahul, Nisporeni și Orhei, având ca scop de a promova dreptul persoanelor aflate în conflict cu legea. Participarea beneficiarilor probaţiunii la aceste acţiuni a oferit posibilitatea de a reflecta asupra rolului crucial al cunoaşterii şi respectării drepturilor omului și de a interacționa prin discuţii privind instrumentele toleranţei, fenomenul discriminării şi consecinţele încălcării drepturilor omului.

- distribuirea pliantelor şi broşurilor de către consilierii Birourilor de probațiune Ceadâr Lunga, Cimişlia și Ştefan Vodă elevilor, beneficiarilor şi publicului larg privind „Drepturile Omului,” cu scop informativ în domeniul drepturilor omului.

 

- un concurs cu desen organizat de către Biroul de probațiune Căușeni cu participarea elevilor clasei IX al liceului "Alexei Mateevici" cu genericul sensibilizarea opiniei şi sporirea gradului de toleranţă a tinerii generaţii vis-a-vis de Declaraţia Universală a Dreptului Omului.
linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică Disponibile Aplicate
Noutăți
Viorel Sochircă a fost numit director al Inspectoratului Național de Probațiune
24 Iunie 2024
Conferința privind explorarea abordărilor eficiente de reabilitare în justiția penală: perspective internaționale
17 Iunie 2024
Instruirea profesioniștilor din sistemele corecționale în lucru cu agresorii familiali
30 Mai 2024
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Vacanța în siguranță protejează copilăria
13 Iunie 2024
Soluții digitale inovative pentru servicii în domeniul justiției, prezentate în cadrul unui concurs
30 Aprilie 2024
”În Republica Moldova, trei din patru femei s-au confruntat cu cel puțin o formă de abuz din partea partenerului”
05 Decembrie 2023
noi in facebook

10 decembrie – Ziua internațională a drepturilor omului

loading ...