RO
„16 ZILE DE ACTIVISM ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI ÎN BAZĂ DE GEN”

„16 ZILE DE ACTIVISM ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI ÎN BAZĂ DE GEN”

29 Decembrie 2016

În contextul desfăşurării Campaniei internaţionale de combatere a violenţei în familie şi în bază de gen “16 zile de activism împotriva violenţei în bază de gen”, subdiviziunile structurale şi teritoriale ale Inspectoratului Naţional de Probaţiune au organizat o serie de activităţi de sensibilizarea opiniei publice vis-à-vis de fenomenul violenţei domestice.     

Inspectoratul Naţional de Probaţiune în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova, Centrul Social Regional „Renaşterea„ şi Asociaţia Împotriva Violenţei în Familie „Casa Mărioarei”, a organizat un training cu genericul: „Aspecte psihosociale ale violenţei în familie”.
Birourile de probaţiune municipale au participat la un flash mob pe reţelele de socializare, organizat de către AO “ Iniţiativa Pozitivă” cu genericul: #EndTheSilence! #EndTheViolence! #NuTacerii! #NuViolentei!.
Biroul de Probaţiune Anenii Noi a desfăşurat lecţii informative, ce au avut drept obiectiv informarea elevilor despre fenmenul violenţei în familie.
Biroul de Prbaţiune Bălţi a desfăşurat o lecţie informativă cu tematica:”Spunem ”Nu” violenţei asupra femeii”.
Biroul de Prbaţiune Basarabeasca au desfăşurat  o serie de lecţii informativ - educative cu scopul promovării valorilor familiale, a respectului între membrii familiei şi combaterea tuturor formelor de violenţă în familie.     
Biroul de Probaţiune Bender a desfăşurat un seminar cu genericul «Împreună putem opri  violenţă» la care au participat membrii Asociaţiei de tineret «Şansa» s.Varniţa.
Biroul de Probaţiune Briceni a desfăşurat o masă rotundă cu genericul: “ Stop violenţa domestică”, la şedinţă au participat 15 subiecţi ai probaţiunii.
Biroul de Probatiune Cahul în colaborare cu Centrul de Justiţie Comunitară a organizat un seminar informativ cu genericul: “Violenţa împotriva Femeilor“.
Biroul de Probatiune Călăraşi în incinta Şcolii Profesionale din or. Călăraşi a desfăşrat o oră de informare pentru elevi cu tematica: “Aspectele de prevenire a violenţei şi a comportamentului delincvent în rîndul minorilor”. Deasemenea în colaborare cu IP Călăraşi a fost desfăşurată o lecţie de informare pentru părinţi.
Biroul de Probaţiune Căuşeni în colaborare cu Asociaţia Psihologilor Tighina a realizat un seminar cu scopul unui schimb de experienţă cu echipa multidisciplinară a s. Gura Bîcului, la subiectul: Prestarea serviciilor, consilierea victimelor violenţei în familie. În colaborare cu Inspectoratul de Poliţie Căuşeni, a desfăşurată o masă rotundă, unde s-a pus în discuţie problema violenţei în bază de gen”.
Biroul de Probaţiunne Ceadîr-Lunga a desfăşurat lecţii de prevenire  cu prezentarea unui film cu caracter educativ, la activitate au fost distribuite pliante cu genericul: „ Tu nu eşti victimă”, elaborate de către consilierii de probaţiune.
Biroul de probaţiune Centru mun. Chişinău, a organizat o masă rotundă la Asociaţia Împotriva Violenţei în Familie "Casa Mărioarei" pentru previnirea violenţei împotriva femeilor. În acest context a fost desfăşurată o activitate educativ-informativă privind problema violenţei în bază de gen.
Biroul de probaţiune Cimişlia a desfăşurat lecţii informative cu privire la Violenţa în familie.
Biroul de probaţiune Ciocana mun. Chişinău, a desfăşurat o lecție informativ-educativă: “Prevenirea şi combaterea violenţei în familie şi în rândul minorilor”.
Biroul de Probaţiune Criuleni a organizat o activitate informativ-educativă pentru beneficiari ai probaţiunii în scopul prevenireii şi combaterii violenţei în bază de gen.
Biroul de Probaţiune Edineţ, a organizat o lecţie informativă ce a avut drept scop informarea elevilor cu privire la tipurile de violenţă, evitarea situaţiilor de risc în cazul prezenţei acţiunilor de violenţă.
Biroul de Probaţiune Floreşti a desfăsurat o lectie informativă cu genericul ,, Prevenirea recidivei, combaterea violenţei în bază de gen şi în familie, drepturile/obligaţiile copilului”.
Biroul de Probaţiune Hînceşti a desfăşurat o şedinţă de lucru cu subiecţii de probaţiune, condamnaţi pe art.2011 CP al RM – violenţa în familie.
Biroul de Probaţiune Ialoveni a organizat lecţii deschise cu tematica „ Împreună împotriva violenţei”. La fel s-a organizat o şedinţă de lucru cu tematica ,, Încălcarea drepturilor omului prin violenţă” unde au fost puse în discuţie soluţiile şi strategiile de prevenire şi combatere a violenţei în familie.
Biroul de Probaţiune Leova a fost desfăşurată o activitate de instruire şi informare cu genericul „Dragostea nu presupune violenţă”.
Biroul de Probaţiune Nisporeni a fost petrecută o oră educativă „Uniţi pentru o societate fără violenţă”.
Biroul de Probaţiune Ocniţa a fost desfăşurată o lecţie educativă cu tema „Violenţa”. Scopul acestor activităţi este acumularea şi aprofundarea cunoştinţelor de către studenţi despre formele de violenţă  şi consecinţele pe care ea le provoacă.
Biroul de Probaţiune Orhei a desfăşurat o masă rotundă cu participarea subiecţilor probaţiunii.
Biroul de Probaţiune Rezina a desfăşurat o ora de predare- învatare cu genericul ,,Spune nu Violenţei”.
Biroului de Probaţiune Rîşcani mun.Chişinău, au participat la vizionarea unui film şi dezbaterile cu experţi organizate în cadrul Companiei promovate de către Centrul Inernaţional ,,La Strada”.
Biroul de probaţiune Rîşcani Nord a organizat vizite în instituţiile de învăţămînt, pentru a informa populaţia cum să acţioneze atunci cînd este victemă sau martor al unui act de violenţă.
Biroul de Probaţiune Sîngerei a desfăşurat un program complex de activităţi de sensibilizare a subiecţilor de probaţiune, privind problema violenţei: mese rotunde, ateliere de lucru, Workshop-uri, treininguri, activităţi de instruire şi informare, au fost derulate activităţi educativ-informative în cadrul instituţiilor de învăţămînt din r-l Sîngerei.
Biroul de Probaţiune Şoldăneşti au desfăşurat un seminar instructiv - educativ cu copii benefeciari ai serviciului social Asistenţă Parentală Profesionistă şi tutorii acestora.
Biroul de Probaţiune Ştefan vodă a fost petrecută o întrunire cu genericul ,,Violenţa este arma celor slabi,, care a avut scopul de a diminua cazurile de aplicare a violenţei în familie.
Biroul de Probaţiune Străşeni a fost desfăşurată o lecţie cu genericul „Adolescenţă fără violenţă”.
Biroul de Probaţiune Taraclia a organizat un flash mob cu femei din diferite sfere de activitate, cu scopul de informare despre fenomenul violenţei.
Biroul de Probaţiune Teleneşti a organizat un atelier de lucru privind sensibilizarea subiecţilor probaţiunii privind problema violenţei împotriva femeilor.
Biroul de Probaţiune a organizat o lecţie de informare cu tematica ,,Cunoaste-ţi drepturile”.
linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică Disponibile Aplicate
Noutăți
Recensământul populației și locuințelor se va desfășura în perioada 8 aprilie-7 iulie 2024
01 Aprilie 2024
Schimb de experiență privind practicile și instrumentele de reintegrare în societate
14 Martie 2024
Realizările Inspectoratului Național de Probațiune pentru anul 2023
05 Martie 2024
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
”În Republica Moldova, trei din patru femei s-au confruntat cu cel puțin o formă de abuz din partea partenerului”
05 Decembrie 2023
Numărul sancționaților cu muncă neremunerată în folosul comunității este în creștere
07 Septembrie 2023
În prima jumătate a acestui an, numărul condamnaţilor la muncă neremunerată în folosul comunităţii a crescut
06 Septembrie 2023
noi in facebook

„16 ZILE DE ACTIVISM ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI ÎN BAZĂ DE GEN”

loading ...