RO
„Ac de cojoc”, sau monitorizarea electronică a agresorului familial.

„Ac de cojoc”, sau monitorizarea electronică a agresorului familial.

07 Mai 2020

Prevenirea și combaterea violenței în familie, ca element al politicii naționale de ocrotire și sprijinire a familiei, posibilă prin înaintarea recentă a unui proiect de modificare a mai multor acte legislative ce prevăd pedepsirea actelor de violență în familie.
Proiectul de lege ce urmărește atingerea mai multor obiective și soluționarea unui șir de deficiențe identificate în practica aplicării unor prevederi legale, a fost propus spre aprobare de către Ministerul Justiției (MJ), cu sprijinul Inspectoratului Național de Probațiune (INP)
Inițiativa își propune modificări legislative ce ar da posibilitatea monitorizării electronice a agresorilor familiali (cu brățară instalată la mână sau picior), imediat după pronunțarea ordonanței cu măsurile de protecție aplicate de către judecător pe perioada stabilită în actul emis.
Totodată, proiectul acordă posibilitatea victimei și membrilor familiei acesteia de a fi monitorizați electronic printr-un sistem electronic de supraveghere (de tipul unui telefon GSM de mici dimensiuni), doar dacă aceștia își exprimă acordul în formă scrisă.
La moment, art. 2151 alin. (4) din Codul de procedură penală prevede stabilirea unei măsuri de protecție (ordonanță) pe un termen de cel mult de 3 luni. Termenul poate fi prelungit în cazul încălcării ordonanței de protecție sau a comiterii altor acte de violență în familie. În cazul încălcării prevederilor ordonanței de protecție, legislația admite aplicarea unei pedepse penale. Astfel, pentru neexecutarea intenționată sau eschivarea de la executarea măsurilor stabilite de instanța de judecată în ordonanța de protecție a victimei violenței în familie, agresorul poate fi pedepsit cu muncă neremunerată în folosul comunității sau cu închisoare de până la 3 ani. Cu toate acestea, mecanismul sancționator al agresorilor familiali, în practica curentă, nu responsabilizează într-un mod suficient făptuitorii actelor de violență în familie.
Reieșind din ponderea scăzută de executare a ordonanțelor de protecție pronunțate de judecători, este necesară modificarea legislației, astfel încât, să fie schimbat conceptul de executare și monitorizare a măsurilor aplicate în ordonanțele de protecție precum și de repartizare a sarcinilor, conform competențelor, și altor instituții implicate în procesul de prevenire și combatere a fenomenului în vederea operaționalizării măsurilor de protecție.
Pentru implementarea monitorizării electronice pentru agresorii familiali, este necesar de modificat: Codul de procedură penală, Codul de procedură civilă, Codul de executare, Legea nr. 45/2007 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie, Regulamentul privind organizarea și funcționarea organelor de probațiune, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.827/2010 și Regulamentul privind monitorizarea electronică a persoanelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1322/2016.
Astfel, în vederea asigurării respectării măsurilor de protecție este necesar ajustarea cadrului normativ și expedierea spre executare a ordonanțelor de protecție organului de probațiune dacă se aplică monitorizarea electronică a agresorului

linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică 40Disponibile 170Aplicate
Noutăți
Mecanismul de reintegrare socială a persoanelor eliberate din detenție- obiectiv de perfecționare în vizorul Ministerului Justiției
16 Septembrie 2022
Vizita delegației Serviciului penetenciar și de probațiune din Suedia
16 Septembrie 2022
AJPP continuă instruirea consilierilor de probațiune
15 Septembrie 2022
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Brățara electronică: Într-un an de când agresorii familiali sunt obligați să o poarte, rata recidivelor de violențe s-a redus la 19%
15 Aprilie 2022
Șoferii prinși beți, pedepsiți cu morga!
29 Martie 2022
Ce-i sperie pe şoferii care urcă beţi la volan - o zi la morgă sau amenzile?
29 Martie 2022
noi in facebook

„Ac de cojoc”, sau monitorizarea electronică a agresorului familial.

„Ac de cojoc”, sau monitorizarea electronică a agresorului familial

„Ac de cojoc”, sau monitorizarea electronică a agresorului familial.

loading ...