RO
Vizita Ministrului Justiției, Victoria IFTODI și a Secretarului General de Stat, Anatolie MUNTEANU în cadrul Inspectoratului Național de Probațiune

Vizita Ministrului Justiției, Victoria IFTODI și a Secretarului General de Stat, Anatolie MUNTEANU în cadrul Inspectoratului Național de Probațiune

04 Iulie 2018

La 03 iulie 2018, Ministrul Justiției, Victoria IFTODI împreună cu Secretarul General de Stat, Anatolie MUNTEANU au efectuat o vizită în cadrul Inspectoratului Național de Probațiune.

În timpul vizitei, directorul interimar al instituției, Ghenadie CEBAN a făcut o prezentare a sistemului Național de Probațiune relatând despre structura fizică a sistemului și despre activitățile de reintegrare socială a subiecților probațiunii.

De asemenea au fost abordate subiectele cu privire la salarizarea joasă a angajaților organelor de probațiune precum și fluctuația de personal din cauza nivelului salariului care nu se adaptează ritmului pieţii muncii. S-a relatat faptul că activitatea de probaţiune constă într-un contact permanent cu subiecţii de probaţiune, iar întrevederile profesionale, dialogurile petrecute cu persoanele la evidenţă sunt necesare pentru studierea şi cunoaşterea problemelor şi necesităţilor cu care se confruntă. Prin urmare, controlul persoanelor aflate în conflict cu legea penală, resocializarea lor, adaptarea persoanelor liberate din locurile de detenţie pentru preîntâmpinarea săvârșirii de noi infracţiuni sunt activităţi indispensabile unor riscuri din partea celui care le întreprinde.

Totodată, s-a menționat și necesitatea dezvoltării sistemului de monitorizare electronică a persoanelor supuse supravegherii și monitorizării electronice, necesitatea alocării mijloacelor financiare pentru reparația/achiziționarea încăperilor Birourilor de probațiune în vederea desfășurării activității de probațiune în condițiile minime necesare.

Percepţia generală a sistemelor de probaţiune moderne reflectă nevoia imperioasă a implementării în lucrul cu persoanele condamnate a programelor specializate, cu o structură bine organizată.

Reieșind din cele discutate, Ministrul Justiției a subliniat importanța reorganizării sistemului de probațiune, punerii în valoare a statutului consilierului de probațiune și totodată asigurării unui mediu favorabil dezvoltării abilităților sociale ale subiecților probațiunii prin participarea în cadrul programelor probaționale, scopul final fiind reintegrarea acestora în societate.

linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică 40Disponibile 170Aplicate
Noutăți
Vizita de studiu cu informarea delegației române privind Monitorizarea electronică a persoanelor în cadrul procedurilor judiciare și execuțional penale
27 August 2021
Prima etapă de evaluare a impactului implementării Legii 85, dintre IGP și INP
02 August 2021
"O zi din viața unui consilier de probațiune"
22 Iulie 2021
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Terapie la MORGĂ!
22 Septembrie 2021
Șoferii care au urcat la volan în stare de ebrietate trebuie să lucreze o zi la morgă pentru a-și recupera permisul
17 Septembrie 2021
Extinderea informării populației privind consecințele depistării în stare de ebrietate și obligativitatea parcurgerii Programului probațional ”Drink&Drive”
03 Septembrie 2021
noi in facebook

Vizita Ministrului Justiției, Victoria IFTODI și a Secretarului General de Stat, Anatolie MUNTEANU în cadrul Inspectoratului Național de Probațiune

loading ...