RO
Stabilirea relaţiilor de parteneriat între Oficiul central de probaţiune şi A.O. „Lumos”

Stabilirea relaţiilor de parteneriat între Oficiul central de probaţiune şi A.O. „Lumos”

17 Iulie 2015

 

În scopul stabilirii relaţiilor de parteneriat, la 10 iulie 2015, în incinta Asociaţiei Obşteşti „Lumos”, a fost desfăşurată o masă rotundă cu genericul Dezbateri, propuneri privind încheierea acordului de parteneriat între Oficiul central de probaţiune şi Asociaţia Obştească „Lumos. La şedinţă au participat reprezentanţii A.O. „Lumos”: Domnica Gînu - şef adjunct, Natalia Rotaru - specialist comunicare, Valentina Ghenciu - manager sistemul rezidenţial (republică), Antonina Comerzan - manager sistemul rezidenţial (mun. Chişinău) şi reprezentanţii Oficiului central de probaţiune: Sergiu Mărgărint - şef adjunct şi Ala Juvală - specialist în cadrul Serviciului probaţiune juvenilă şi presentinţială.

 

Scopul principal al A.O. „Lumos” este de a sprijini transformarea serviciilor adresate copiilor în sisteme bazate pe familie și comunitate, pornind de la misiunea sa de a ajuta copiii aflați în dificultate. La nivel internațional, A.O. „Lumos” colaborează cu autoritățile din Marea Britanie și alte țări, totodată colaborează eficient cu alte ONG-uri din Republica Moldova, care activează în domeniul protecţiei drepturilor copilului. Totodată, aceasta cooperează cu Alianța Globală pentru Copii, un grup internațional de agenții guvernamentale, fundații private și agenții specializate, inclusiv Banca Mondială, precum si cu Guvernul Republicii Moldova, în special cu Ministerul Educației, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei și Ministerul Sănătății, precum și cu Ministerul Finanțelor. În egală măsură, colaborează la fel de intens cu autoritățile publice locale din regiunile-pilot.

 

În cadrul acestei întruniri, Domnica Gînu, a relatat că: „nici un copil nu trebuie privat de dreptul la o viaţă în familie din cauza sărăciei, dizabilității sau apartenenţei la o minoritate etnică”. La rîndul său, Sergiu Mărgărint a oferit informaţie despre organul de probaţiune, prevederile legislative naţionale în domeniu, grupul ţintă, responsabilităţile, supravegherea cazului, asistenţă şi consilierea persoanelor supravegheate, parteneriate, etc.

 

La finele acestei întruniri, participanţii s-au axat pe priorităţile pentru viitor şi semnarea acordului de parteneriat în scopul prevenirii fenomenului infracţional, reducerii riscului de recidivă precum şi reintegrarea socială a subiecţilor probaţiunii. 

linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente disponibile pentru monitorizarea electronică 155
Noutăți
"O zi din viața unui consilier de probațiune"
22 Iulie 2021
O justiție penală eficientă este mai mult decât o justiție retributivă
19 Mai 2021
Ministerul Justiției lansează concursul de desene cu genericul: “Tu ești tot ce am pe lume, Tu ești un copil minune!”
14 Mai 2021
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Programul probațional "Drink&Drive"- condiție obligatorie de redobândire a dreptului de a conduce
21 Iunie 2021
Cum posturile de muncă îi țin pe foștii deținuți departe de recividvă
19 Mai 2021
Agresorii familiali vor fi monitorizați electronic cu ajutorul unei brățări speciale
29 Martie 2021
noi in facebook

Stabilirea relaţiilor de parteneriat între Oficiul central de probaţiune şi A.O. „Lumos”

loading ...