RO
Semnarea acordului de colaborare între Oficiul central de probaţiune şi Fundaţia „Regina Pacis”

Semnarea acordului de colaborare între Oficiul central de probaţiune şi Fundaţia „Regina Pacis”

03 Aprilie 2015


 
La 2 aprilie 2015, a fost semnat acordul de colaborare între Oficiul central de probaţiune şi Fundaţia „Regina Pacis”. La această întrunire a luat parte Directorul Fundaţiei Regina Pacis Ilie ZABICA şi Emilia MORARU – coordonator de proiecte, Sergiu MĂRGĂRINT – șef adjunct al OCP și Aliona GÎRBU – șef Serviciul probaţiune juvenilă și presentinţială.

Această colaborare a fost stabilită în scopul dezvoltării capacităților şi activităţilor de resocializare a persoanelor aflate în dificultate sau în situaţie de risc, realizarea în comun a măsurilor de creștere a şanselor de integrare în societate a persoanelor aflate în situaţie de risc, asigurarea protecţiei, îngrijirii şi dezvoltării multilaterale a copiilor aflaţi în dificultate, dezvoltarea abilităţilor de comunicare cu semenii, totodată va servi drept mecanism de conlucrare eficientă cu structurile de protecţie a copilului pe baza de parteneriat în desfăşurarea proiectelor comune.

În scopul realizării obiectivelor prezentului acord, măsurile vor consta în:
a) Implicarea copiilor în activităţi recreative (tabere de vară, excursii, vizionare de filme, sărbătorirea Crăciunului, a Paștelui, Ziua Copilului, etc.);
b) Plasarea copiilor aflaţi în dificultate (copii, care provin din familii social vulnerabile, etc.), cu vârsta cuprinsă între 14 – 16 ani, în Centrul de Plasament al Copilului (CPC), mun. Chișinău.
c) Asigurarea copiilor până la 18 ani (din familiile cu mulţi copii, monoparentale şi din alte familii considerate socialmente vulnerabile conform anchetei sociale întocmite de secţiile teritoriale de asistenţă socială şi protecţia familiei) cu prânzul la pachet din cadrul Cantinei Sociale ,,Papa Francisc”, mun. Chişinău.
d) Familiarizarea copiilor cu valorile familiei și dreptul la viaţă din cadrul Centrului de Consultanţă Familială, mun. Chişinău.
e) Acordarea consilierei psihologice, consilierei pe probleme sociale, consilierei pe probleme de etică, consilierei educaţionale, oferite în cadrul Centrului de Consultanţă Familială, mun. Chişinău.
f) Participarea consilierilor de probaţiune din cadrul Biroului de probaţiune Floreşti în activităţi de informare, instruire şi pregătire în domeniul profilaxiei viciilor sociale;
g) Acordarea asistenţei umanitare copiilor care provin din familii social vulnerabile.

Grupul ţintă şi beneficiarii direcţi ai prezentului acord de colaborare sunt copii aflaţi în dificultate sau/şi situaţie de risc, copii ai străzii, copii din familii defavorizate, copii din familiile cu mulţi copii, monoparentale şi din alte familii considerate social vulnerabile, părinţi sau alţi membri din familie ai minorilor aflaţi în conflict cu sistemul penal al justiţiei, precum și consilierii de probaţiune în lucrul cu minorii.
 
linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică 40Disponibile 170Aplicate
Noutăți
Mecanismul de reintegrare socială a persoanelor eliberate din detenție- obiectiv de perfecționare în vizorul Ministerului Justiției
16 Septembrie 2022
Vizita delegației Serviciului penetenciar și de probațiune din Suedia
16 Septembrie 2022
AJPP continuă instruirea consilierilor de probațiune
15 Septembrie 2022
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Brățara electronică: Într-un an de când agresorii familiali sunt obligați să o poarte, rata recidivelor de violențe s-a redus la 19%
15 Aprilie 2022
Șoferii prinși beți, pedepsiți cu morga!
29 Martie 2022
Ce-i sperie pe şoferii care urcă beţi la volan - o zi la morgă sau amenzile?
29 Martie 2022
noi in facebook

Semnarea acordului de colaborare între Oficiul central de probaţiune şi Fundaţia „Regina Pacis”

loading ...