RO
Semnarea acordului de colaborare între Oficiul central de probaţiune şi Fundaţia „Regina Pacis”

Semnarea acordului de colaborare între Oficiul central de probaţiune şi Fundaţia „Regina Pacis”

03 Aprilie 2015


 
La 2 aprilie 2015, a fost semnat acordul de colaborare între Oficiul central de probaţiune şi Fundaţia „Regina Pacis”. La această întrunire a luat parte Directorul Fundaţiei Regina Pacis Ilie ZABICA şi Emilia MORARU – coordonator de proiecte, Sergiu MĂRGĂRINT – șef adjunct al OCP și Aliona GÎRBU – șef Serviciul probaţiune juvenilă și presentinţială.

Această colaborare a fost stabilită în scopul dezvoltării capacităților şi activităţilor de resocializare a persoanelor aflate în dificultate sau în situaţie de risc, realizarea în comun a măsurilor de creștere a şanselor de integrare în societate a persoanelor aflate în situaţie de risc, asigurarea protecţiei, îngrijirii şi dezvoltării multilaterale a copiilor aflaţi în dificultate, dezvoltarea abilităţilor de comunicare cu semenii, totodată va servi drept mecanism de conlucrare eficientă cu structurile de protecţie a copilului pe baza de parteneriat în desfăşurarea proiectelor comune.

În scopul realizării obiectivelor prezentului acord, măsurile vor consta în:
a) Implicarea copiilor în activităţi recreative (tabere de vară, excursii, vizionare de filme, sărbătorirea Crăciunului, a Paștelui, Ziua Copilului, etc.);
b) Plasarea copiilor aflaţi în dificultate (copii, care provin din familii social vulnerabile, etc.), cu vârsta cuprinsă între 14 – 16 ani, în Centrul de Plasament al Copilului (CPC), mun. Chișinău.
c) Asigurarea copiilor până la 18 ani (din familiile cu mulţi copii, monoparentale şi din alte familii considerate socialmente vulnerabile conform anchetei sociale întocmite de secţiile teritoriale de asistenţă socială şi protecţia familiei) cu prânzul la pachet din cadrul Cantinei Sociale ,,Papa Francisc”, mun. Chişinău.
d) Familiarizarea copiilor cu valorile familiei și dreptul la viaţă din cadrul Centrului de Consultanţă Familială, mun. Chişinău.
e) Acordarea consilierei psihologice, consilierei pe probleme sociale, consilierei pe probleme de etică, consilierei educaţionale, oferite în cadrul Centrului de Consultanţă Familială, mun. Chişinău.
f) Participarea consilierilor de probaţiune din cadrul Biroului de probaţiune Floreşti în activităţi de informare, instruire şi pregătire în domeniul profilaxiei viciilor sociale;
g) Acordarea asistenţei umanitare copiilor care provin din familii social vulnerabile.

Grupul ţintă şi beneficiarii direcţi ai prezentului acord de colaborare sunt copii aflaţi în dificultate sau/şi situaţie de risc, copii ai străzii, copii din familii defavorizate, copii din familiile cu mulţi copii, monoparentale şi din alte familii considerate social vulnerabile, părinţi sau alţi membri din familie ai minorilor aflaţi în conflict cu sistemul penal al justiţiei, precum și consilierii de probaţiune în lucrul cu minorii.
 
linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică 40Disponibile 170Aplicate
Noutăți
Vizita de Studiu în România 05 – 07 septembrie 2023
08 Septembrie 2023
Inspectoratul Național de Probațiune a luat act de analiza efectuată de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER) asupra procedurilor de achiziție a sistemului de monitorizare electronică.
06 Septembrie 2023
Realizările Inspectoratului Național de Probațiune pentru semestrul I anul 2023.
04 August 2023
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Numărul sancționaților cu muncă neremunerată în folosul comunității este în creștere
07 Septembrie 2023
În prima jumătate a acestui an, numărul condamnaţilor la muncă neremunerată în folosul comunităţii a crescut
06 Septembrie 2023
10% din accidentele rutiere din acest an au fost comise de şoferii care nu dețin permis de conducere sau au documentul anulat
04 Septembrie 2023
noi in facebook

Semnarea acordului de colaborare între Oficiul central de probaţiune şi Fundaţia „Regina Pacis”

loading ...