RO
Semnarea acordului de colaborare între Oficiul central de probaţiune şi Fundaţia „Regina Pacis”

Semnarea acordului de colaborare între Oficiul central de probaţiune şi Fundaţia „Regina Pacis”

03 Aprilie 2015


 
La 2 aprilie 2015, a fost semnat acordul de colaborare între Oficiul central de probaţiune şi Fundaţia „Regina Pacis”. La această întrunire a luat parte Directorul Fundaţiei Regina Pacis Ilie ZABICA şi Emilia MORARU – coordonator de proiecte, Sergiu MĂRGĂRINT – șef adjunct al OCP și Aliona GÎRBU – șef Serviciul probaţiune juvenilă și presentinţială.

Această colaborare a fost stabilită în scopul dezvoltării capacităților şi activităţilor de resocializare a persoanelor aflate în dificultate sau în situaţie de risc, realizarea în comun a măsurilor de creștere a şanselor de integrare în societate a persoanelor aflate în situaţie de risc, asigurarea protecţiei, îngrijirii şi dezvoltării multilaterale a copiilor aflaţi în dificultate, dezvoltarea abilităţilor de comunicare cu semenii, totodată va servi drept mecanism de conlucrare eficientă cu structurile de protecţie a copilului pe baza de parteneriat în desfăşurarea proiectelor comune.

În scopul realizării obiectivelor prezentului acord, măsurile vor consta în:
a) Implicarea copiilor în activităţi recreative (tabere de vară, excursii, vizionare de filme, sărbătorirea Crăciunului, a Paștelui, Ziua Copilului, etc.);
b) Plasarea copiilor aflaţi în dificultate (copii, care provin din familii social vulnerabile, etc.), cu vârsta cuprinsă între 14 – 16 ani, în Centrul de Plasament al Copilului (CPC), mun. Chișinău.
c) Asigurarea copiilor până la 18 ani (din familiile cu mulţi copii, monoparentale şi din alte familii considerate socialmente vulnerabile conform anchetei sociale întocmite de secţiile teritoriale de asistenţă socială şi protecţia familiei) cu prânzul la pachet din cadrul Cantinei Sociale ,,Papa Francisc”, mun. Chişinău.
d) Familiarizarea copiilor cu valorile familiei și dreptul la viaţă din cadrul Centrului de Consultanţă Familială, mun. Chişinău.
e) Acordarea consilierei psihologice, consilierei pe probleme sociale, consilierei pe probleme de etică, consilierei educaţionale, oferite în cadrul Centrului de Consultanţă Familială, mun. Chişinău.
f) Participarea consilierilor de probaţiune din cadrul Biroului de probaţiune Floreşti în activităţi de informare, instruire şi pregătire în domeniul profilaxiei viciilor sociale;
g) Acordarea asistenţei umanitare copiilor care provin din familii social vulnerabile.

Grupul ţintă şi beneficiarii direcţi ai prezentului acord de colaborare sunt copii aflaţi în dificultate sau/şi situaţie de risc, copii ai străzii, copii din familii defavorizate, copii din familiile cu mulţi copii, monoparentale şi din alte familii considerate social vulnerabile, părinţi sau alţi membri din familie ai minorilor aflaţi în conflict cu sistemul penal al justiţiei, precum și consilierii de probaţiune în lucrul cu minorii.
 
linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente disponibile pentru monitorizarea electronică 155
Noutăți
"O zi din viața unui consilier de probațiune"
22 Iulie 2021
O justiție penală eficientă este mai mult decât o justiție retributivă
19 Mai 2021
Ministerul Justiției lansează concursul de desene cu genericul: “Tu ești tot ce am pe lume, Tu ești un copil minune!”
14 Mai 2021
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Programul probațional "Drink&Drive"- condiție obligatorie de redobândire a dreptului de a conduce
21 Iunie 2021
Cum posturile de muncă îi țin pe foștii deținuți departe de recividvă
19 Mai 2021
Agresorii familiali vor fi monitorizați electronic cu ajutorul unei brățări speciale
29 Martie 2021
noi in facebook

Semnarea acordului de colaborare între Oficiul central de probaţiune şi Fundaţia „Regina Pacis”

loading ...