RO
Seminar de instruire continuă

Seminar de instruire continuă

21 Septembrie 2018

În perioada  17 – 28 septembrie 2018, are loc desfăşurarea cursului de instruire continuă a consilierilor de probaţiune în cadrul Inspectoratului Național de Probațiune, întru realizarea pct. 1.8  din Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de probaţiune pentru perioada 2016 – 2020, conform Planului de instruire iniţială a consilierilor de probaţiune în anul 2018, în  temeiul art.37 din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutului funcţionarului public, Regulamentului cu privire la dezvoltarea profesională continuă a funcţionarilor publici, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, conform prevederilor Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.10 din 05 ianuarie 2012, pct. 13 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.827 din 10 septembrie 2010.

 

În cadrul istruirilor sunt abordate următoarele subiecte: Probaţiunea sentenţială în comunitate, penitenciară şi postpenitenciară; Importanţa şi necesitatea implicării comunităţii în activitatea de probaţiune; Tehnica aplicării Interviului Motivaţional și Probaţiunea juvenilă.

 

 Consilierii de probațiune sunt informați cu privire la Programele probaţionale şi instrumente specifice de lucru cum ar fi: Programul probaţional „Motivaţia spre schimbare”; Programul probaţional de asistenţă psihosocială la etapa presentenţială. Întocmirea referatului de evaluare psihosocială bănuitului/învinuitului/inculpatului și Programul de reducere a abuzului de substanţe.

linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică 40Disponibile 170Aplicate
Noutăți
Conferința internațională anuală "Pedeapsa care promovează schimbările"
07 Octombrie 2021
Vizita de studiu cu informarea delegației române privind Monitorizarea electronică a persoanelor în cadrul procedurilor judiciare și execuțional penale
27 August 2021
Prima etapă de evaluare a impactului implementării Legii 85, dintre IGP și INP
02 August 2021
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Terapie la MORGĂ!
22 Septembrie 2021
Șoferii care au urcat la volan în stare de ebrietate trebuie să lucreze o zi la morgă pentru a-și recupera permisul
17 Septembrie 2021
Extinderea informării populației privind consecințele depistării în stare de ebrietate și obligativitatea parcurgerii Programului probațional ”Drink&Drive”
03 Septembrie 2021
noi in facebook

Seminar de instruire continuă

loading ...