RO
Seminar de instruire continuă

Seminar de instruire continuă

21 Septembrie 2018

În perioada  17 – 28 septembrie 2018, are loc desfăşurarea cursului de instruire continuă a consilierilor de probaţiune în cadrul Inspectoratului Național de Probațiune, întru realizarea pct. 1.8  din Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de probaţiune pentru perioada 2016 – 2020, conform Planului de instruire iniţială a consilierilor de probaţiune în anul 2018, în  temeiul art.37 din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutului funcţionarului public, Regulamentului cu privire la dezvoltarea profesională continuă a funcţionarilor publici, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, conform prevederilor Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.10 din 05 ianuarie 2012, pct. 13 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.827 din 10 septembrie 2010.

 

În cadrul istruirilor sunt abordate următoarele subiecte: Probaţiunea sentenţială în comunitate, penitenciară şi postpenitenciară; Importanţa şi necesitatea implicării comunităţii în activitatea de probaţiune; Tehnica aplicării Interviului Motivaţional și Probaţiunea juvenilă.

 

 Consilierii de probațiune sunt informați cu privire la Programele probaţionale şi instrumente specifice de lucru cum ar fi: Programul probaţional „Motivaţia spre schimbare”; Programul probaţional de asistenţă psihosocială la etapa presentenţială. Întocmirea referatului de evaluare psihosocială bănuitului/învinuitului/inculpatului și Programul de reducere a abuzului de substanţe.

linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente disponibile pentru monitorizarea electronică 155
Noutăți
"O zi din viața unui consilier de probațiune"
22 Iulie 2021
O justiție penală eficientă este mai mult decât o justiție retributivă
19 Mai 2021
Ministerul Justiției lansează concursul de desene cu genericul: “Tu ești tot ce am pe lume, Tu ești un copil minune!”
14 Mai 2021
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Programul probațional "Drink&Drive"- condiție obligatorie de redobândire a dreptului de a conduce
21 Iunie 2021
Cum posturile de muncă îi țin pe foștii deținuți departe de recividvă
19 Mai 2021
Agresorii familiali vor fi monitorizați electronic cu ajutorul unei brățări speciale
29 Martie 2021
noi in facebook

Seminar de instruire continuă

loading ...