RO
Seminar de instruire continuă

Seminar de instruire continuă

21 Septembrie 2018

În perioada  17 – 28 septembrie 2018, are loc desfăşurarea cursului de instruire continuă a consilierilor de probaţiune în cadrul Inspectoratului Național de Probațiune, întru realizarea pct. 1.8  din Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de probaţiune pentru perioada 2016 – 2020, conform Planului de instruire iniţială a consilierilor de probaţiune în anul 2018, în  temeiul art.37 din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutului funcţionarului public, Regulamentului cu privire la dezvoltarea profesională continuă a funcţionarilor publici, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, conform prevederilor Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.10 din 05 ianuarie 2012, pct. 13 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.827 din 10 septembrie 2010.

 

În cadrul istruirilor sunt abordate următoarele subiecte: Probaţiunea sentenţială în comunitate, penitenciară şi postpenitenciară; Importanţa şi necesitatea implicării comunităţii în activitatea de probaţiune; Tehnica aplicării Interviului Motivaţional și Probaţiunea juvenilă.

 

 Consilierii de probațiune sunt informați cu privire la Programele probaţionale şi instrumente specifice de lucru cum ar fi: Programul probaţional „Motivaţia spre schimbare”; Programul probaţional de asistenţă psihosocială la etapa presentenţială. Întocmirea referatului de evaluare psihosocială bănuitului/învinuitului/inculpatului și Programul de reducere a abuzului de substanţe.

linia fierbinte 067441139
Echipamente disponibile pentru monitorizarea electronică 155
Noutăți
16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen
27 Noiembrie 2020
Programul probațional primar obligatoriu (formare civică și vocațională)- un parcurs definit în cadrul sistemului național de probațiune.
25 Noiembrie 2020
Spune „NU violenței în familie”
25 Noiembrie 2020
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
„Ac de cojoc”, sau monitorizarea electronică a agresorului familial.
07 Mai 2020
Măsuri aspre pentru șoferii depistați în stare de ebrietate la volan
04 Iunie 2019
Muncă neremunerată în folosul comunității
04 Iunie 2019
noi in facebook

Seminar de instruire continuă

loading ...