RO
Ședință de lucru dintre Biroul de probațiune Rîșcani (nord) și Consiliul raional Rîșcani

Ședință de lucru dintre Biroul de probațiune Rîșcani (nord) și Consiliul raional Rîșcani

30 Septembrie 2016

 

La 28.09.2016, orele 10:00, Biroul de probaţiune Rîșcani (Nord), reprezentat de dl Dmitri Tîmciuc, consilerul de probaţiune superior și dna Elena Ivaneț, consilier de probaţiune superior a organizat în incinta Consiliului Raional Rîşcani şedinţa de lucru cu Administraţia publică locală, la care au fost invitaţi toţi primarii şi reprezentanții instituţiilor locale.

Scopul acestei  întruniri a fost crearea unei reţele de instituţii, serviciile cărora sînt necesare pentru reintegrarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie, inclusiv prin amnistie.

La şedinţa dată s-a discutat despre atribuţiile fiecărei instituţii cu referire la Legea nr. 297 din 24.02.1999 cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenție, cu stabilirea unei agende de lucru şi a mecanismelor de asistenţă şi consiliere.

Dl Dmitri Tîmciuc a menţionat că „doar împre­ună, prin colaborare, putem inte­gra deţi­nu­ţii în soci­e­tate, asigurându-i cu locuri de trai, cu locuri de muncă, restabilindu-le rela­ţi­ile cu fami­lia, dimi­nu­înd feno­me­nul reci­di­vei. E impor­tantă şi antre­na­rea lor în câm­pul mun­cii, făcîndu-i utili soci­e­tă­ţii.”

În a doua parte a şedinţei dna Elena Ivaneț  a abordat problemele cu care se confruntă Biroul de probaţiune şi APL la punerea în executare a pedepsei/sancţiunii sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii. O atenţie sporită s-a acordat la importanţa conlucrării nu numai cu APL, dar şi cu alte instituţii aflate în r-nul Rîşcani pentru sporirea numărului obiectelor cu destinaţie socială, unde pot fi îndreptaţi subiecţii probaţiunii pentru execuatrea lucrărilor neremunerate.

Totodată, s-a pus în discuţie daunele şi consecinţele consumului de alcool la volan, la ce influenţează alcoolul şi efectele alcoolului la volan.

În acest context, dna Elena Ivaneţ, a menţionat că ”noi dorim să informăm, să educăm, iar apoi să aducem schimbări în comportamentul diferitor tipuri de persoane. Sperăm că prin aceasta să determinăm tinerii şi nu numai să conştientizeze efectele adverse ale acestor substanţe nocive. Fiindcă viciile nu sunt o portiţă spre afirmare în societate, spre integrare în anumite grupuri, ci reprezintă drumul spre prăbuşire.”

linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente disponibile pentru monitorizarea electronică 155
Noutăți
Prima etapă de evaluare a impactului implementării Legii 85, dintre IGP și INP
02 August 2021
"O zi din viața unui consilier de probațiune"
22 Iulie 2021
O justiție penală eficientă este mai mult decât o justiție retributivă
19 Mai 2021
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Programul probațional "Drink&Drive"- condiție obligatorie de redobândire a dreptului de a conduce
21 Iunie 2021
Cum posturile de muncă îi țin pe foștii deținuți departe de recividvă
19 Mai 2021
Agresorii familiali vor fi monitorizați electronic cu ajutorul unei brățări speciale
29 Martie 2021
noi in facebook

Ședință de lucru dintre Biroul de probațiune Rîșcani (nord) și Consiliul raional Rîșcani

loading ...