RO
Şedinţă de lucru cu tematica „Prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei în familie”desfăşurată de către Biroul de Probaţiune Hînceşti

Şedinţă de lucru cu tematica „Prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei în familie”desfăşurată de către Biroul de Probaţiune Hînceşti

25 Octombrie 2016

 

Biroul de Probaţiune Hînceşti, la data de 21 octombrie  a desfăşurat o şedinţă de lucru cu primarii, secretarii unităţilor administrativ teritoriale şi serviciile publice descentralizate şi desconcentrate ale r-lui Hînceşti cu tematica  „Prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei în familie”.
 
La şedinţă au fost prezenţi: Şeful direcţiei monitorizare activităţii de probaţiune din cadrul Inspectoratului Naţional de Probaţiune dnul Golubţov Ion şi Şeful serviciului resocializare dna Ala Juvală, reprezentantul Cancelariei Teritoriale r. Hînceşti dnul Ion Mereuţă, co-raportori pe segmentul fenomenul violenţă în familie la nivel de unitate administrativ teritorială privind date de statistică, analiză şi mecanisme de soluţionare a cazurilor de violenţă în famile – Şeful BP Hînceşti Ignat Igor, reprezentantul Procuraturii r. Hînceşti, reprezentantul IP Hînceşti şi reprezentanţii centrelor „Profemina” şi „Prezicere Divină”, care acordă servicii şi plasament victimelor violenţei în familie.
 
În cadrul şedinţei de lucru Şeful BP Hînceşti – Ignat Igor a adus la cunoştinţă  participanţilor faptul că violența în familie este una dintre formele cele mai des întîlnite, dar și cel mai greu de depistat, deoarece are loc în intimitate și este cel mai puțin vizibilă. Actele de violență domestică sunt greu de depistat, datorită faptului că se petrec în familie – acolo unde autoritățile nu pot interveni. Situația este complicată și de percepția tolerantă față de violența domestică a societății și chiar a victimelor, orice formă de constrîngere  - fizică, psihologică, morală, economică – asupra membrilor familiei este violență. Așa cum bătăile sau insultele aduse unei femei de pe stradă este o infracțiune, exact în același mod bătăile sau insultele aduse soției sau partenerei de familie este o infracțiune. Cei mai frecvenți agresori sunt bărbații, care deseori tratează femeile din poziții de superioritate, de ”stăpîn” și cred că sunt în drept să învețe femeile prin violență.
 
Totodată au fost informaţi de numărul beneficiarilor (agresorilor) care se află la evidența Biroului de probațiune Hîncești, condamnați în baza art.2011, violența, este în permanentă creștere: făcînd o comparație – pe tot parcursul anului 2015 la evidența BP Hîncești s-au aflat 48 de beneficiari, iar doar în I-ul semestru al anului 2016 – la evidența BP Hîncești s-au aflat 46 de beneficiari. Tot mai mulți agresori sunt condamnați în baza articolelor menționate mai sus, cu emiterea sentințelor instanțelor de judecată, care vin spre executare în birourile de probațiune.
Consilierii de probațiune din cadrul BP Hîncești sunt responsabili de resocializarea și reeducarea agresorilor. În cadrul întrevederilor cu agresorii se duce lucrul socio-educativ, care are un impact pozitiv atît în societate, cît și în familie.
 
Însă, acest lucru necesită o abordare multidisciplinară, coordonată, inclusiv în crearea unei culturi ce nu tolerează violența în familie. Fiecare parte a comunității joacă un rol important în sistemul de justiție penală și civilă, sistemul de ocrotire a sănătății, sistemul de asistență socială, sistemul educațional, mass-media și societatea civilă.
 
În acest context, sistemul de justiție joacă un rol fundamental în prevenirea violenței în familie prin asigurarea siguranței victimelor și atragerea la răspundere a abuzatorilor și prin asigurarea accesului la justiție a victimei.
 
Fiind totodată informaţi despre noile modificări şi completări a unor acte legislative : CP al RM, CPP RM, Legea privind administraţia publică locală şi Legea cu privire la prevenire şi combaterea violenţei în familie.
 
În obigațiunile Biroului de probațiune este monitorizarea persoanelor condamnate pentru violența în familie în baza art.201 CP al RM.
 
În scopul resocializării persoanelor care au fost condamnate pentru infracțiunea de ”violența în familie” ca mecanisme de soluţionare a cazurilor de violenţă în familie se întreprind următoarele măsuri:
1. Implicarea în programe probaționale pentru diminuarea violenței și agresivității;
2. Conlucrarea intensă cu familia agresorului și în special cu victima violenței în familie;
3. Conlucrarea cu Inspectoratul de poliție în vederea stabilirii sancțiunilor contravenționale și înlăturării violenței în familie;
4. Conlucrarea cu Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei pentru asistența persoanelor vulnerabile;
5. Conlucrarea cu Administrația Publică Locală în vederea prezentării situației familiare, comportamentului în familie, stării financiare etc.;
6. Vizitarea frecventă a domiciliului agresorilor pentru stabilirea nivelului de trai, a relațiilor dintre membrii familiei etc.
 
La finele şedinţei de lucru părţile au manifestat disponibilitatea de colaborare în limitele competenţelor şi atribuţiilor de serviciu  întru consolidarea, ocrotirea şi sprijinirea familiei precum şi prevenirea, combaterea a cazurilor de violenţă în familie.
linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente disponibile pentru monitorizarea electronică 155
Noutăți
"O zi din viața unui consilier de probațiune"
22 Iulie 2021
O justiție penală eficientă este mai mult decât o justiție retributivă
19 Mai 2021
Ministerul Justiției lansează concursul de desene cu genericul: “Tu ești tot ce am pe lume, Tu ești un copil minune!”
14 Mai 2021
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Programul probațional "Drink&Drive"- condiție obligatorie de redobândire a dreptului de a conduce
21 Iunie 2021
Cum posturile de muncă îi țin pe foștii deținuți departe de recividvă
19 Mai 2021
Agresorii familiali vor fi monitorizați electronic cu ajutorul unei brățări speciale
29 Martie 2021
noi in facebook

Şedinţă de lucru cu tematica „Prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei în familie”desfăşurată de către Biroul de Probaţiune Hînceşti

loading ...