RO
Şedinţă de lucru cu reprezentanţii Consiliului Raional Leova

Şedinţă de lucru cu reprezentanţii Consiliului Raional Leova

12 Octombrie 2016

 

La data de 06 octombrie 2016, Biroul de probaţiune Leova în parteneriat cu Consiliul Raional, au organizat un seminar informativ cu tematica Coordonrea procesului de executare a pedepsei penale/sancţiunii contravenţionale munca neremunerată în folosul comunităţii. Aplicarea Legii nr.297 din 24.02.1999 cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie” la care au participat primarii din localităţile raionului Leova.
 
Scopul şedinţei fiind informarea primarilor despre procesul de executare a pedepsei penale, a sancţiunii contravenţionale, munca neremunerată în folosul comunităţii şi adaptarea socială a persoanelor eliberate din detenţie. Desigur au fost discutate şi direcţiile principale de activitate ale specialiştilor implicaţi în reintegrarea socială a persoanelor liberate din detenţie.
 
Au fost abordate subiectele cu referire la: Legislaţia în domeniul MNFC; Problemele apărute la punerea în executare a MNFC; Identificarea obiectelor cu destinaţie socială pentru condamnaţii la munca neremunerată în folosul comunităţii  şi evaluarea aplicabilităţii pedepsei; Instruirea condamnaţilor/contravenienţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, explicarea modalităţii îndeplinirii fişei privind securitatea şi săsnătatea în muncă; Supravegherea executării MNFC în strictă corespundere cu graficul privind executarea MNFC, îndeplinirea lui corectă Acordarea aistenţei şi consilierii cu scopul eficientizării adaptării sociale a persoanelor eliberate din locurile de detenţie, inclusiv prin amnistiere, stabilirea mecanismelor de asistenţă şi consiliere a persoanelor eliberate din locurile de detenţie la interacţiunea cu biroul de probaţiune Leova; Identificării problemelor întîmpinate cu administraţia publică locală în acordarea asistenţei postdetenţie; Informarea şi dezbaterea atribuţiilor din Legea nr.297 din 24.02.1999 cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie.
 
Reintegrarea socială postpenitenciară este un proces dificil care prevede resocializarea prin adaptarea persoanei la condiţiile vieţii în libertate: dificultăţile de angajare în cîmpul muncii, relaţii tensionate cu membrii familiei. Adaptare socială poate fi considerată efectivă atunci cînd deţinutul liberat stabileşte legături sociale pozitive şi de durată. Un rol important în adaptarea postpenitenciară îl joacă Administraţia Publică Locală, prin prestarea de servicii cum sunt: asistenţă medicală, asistenţă socială şi psihologică şi asistenţă în reîncadrarea în cîmpul muncii.
 
Participanții au manifestat un mare interes  spre o colaborare mai strînsă pe viitor cu Biroul de probațiune pentru atingerea scopului comun - reintegrarea în societate a persoanelor aflate în conflict cu legea penală.
linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică 40Disponibile 170Aplicate
Noutăți
Mecanismul de reintegrare socială a persoanelor eliberate din detenție- obiectiv de perfecționare în vizorul Ministerului Justiției
16 Septembrie 2022
Vizita delegației Serviciului penetenciar și de probațiune din Suedia
16 Septembrie 2022
AJPP continuă instruirea consilierilor de probațiune
15 Septembrie 2022
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Brățara electronică: Într-un an de când agresorii familiali sunt obligați să o poarte, rata recidivelor de violențe s-a redus la 19%
15 Aprilie 2022
Șoferii prinși beți, pedepsiți cu morga!
29 Martie 2022
Ce-i sperie pe şoferii care urcă beţi la volan - o zi la morgă sau amenzile?
29 Martie 2022
noi in facebook

Şedinţă de lucru cu reprezentanţii Consiliului Raional Leova

loading ...