RO
Reuniune desfășurată la Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova

Reuniune desfășurată la Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova

22 Aprilie 2013

 

La 22 aprilie 2013 în incinta Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova a avut loc întrevederea avocatului parlamentar Aurelia Grigoriu cu Vladimir Popa, şef al Oficiului central de probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei, Sergiu Mărgărint, şef adjunct al Oficiul central de probațiune și Aliona Gîrbu, şef al Serviciului probaţiune juvenilă şi presentinţială.

Subiectele de discuţie în cadrul acestei ședințe au fost axate pe promovarea şi aplicarea în practică a prevederilor Legii cu privire la probaţiune, elaborarea unui mecanism concret de interacţiune între toate tipurile de probaţiune (presentinţială, sentinţială în comunitate, penitenciară şi post-penitenciară), lipsa psihologilor în cadrul serviciului de probaţiune, precum și amenajarea în Birourile de probaţiune teritoriale a camerelor speciale pentru lucru cu minorii.
Vladimir Popa, în discursul său a făcut referire atât la problemele existente cât şi la succesele realizate, în special din domeniul asigurării cu spaţii separate prietenoase copiilor în cadrul birourilor de probaţiune, precum şi existenţa unui plan de angajare a psihologilor calificaţi în birourile de probaţiune teritoriale. În acest sens, în vederea perfecţionării şi instruirii consilierilor de probaţiune, vor fi organizate cursuri respective, în colaborare cu Institutul Naţional de Justiţie, precum şi desfășurarea unei conferinţe internaţionale în domeniul probaţiunii preconizată pentru luna iunie 2013.
Avocatul parlamentar Aurelia Grigoriu a menționat că ,,Probațiunea are un rol important care nu poate fi subestimat în raport cu şansa de reintegrare socială a subiecților probaţiunii”. Astfel, este important a fi stabilită o strînsă colaborare dintre serviciul de probaţiune şi organele de drept, serviciile de asistenţă socială din instituţiile penitenciare şi organele administraţiei publice locale, oficiile de ocupare a forţei de muncă, cu direcţiile de evidenţă şi documentare a populaţiei, organizaţiile obşteşti ce activează în acest domeniu.
La finele ședinței, doamna Aurelia Grigoriu, şi-a exprimat dorinţa de a stabili o cooperare dintre cele două instituţii statale atât pentru semnarea acordului cu Oficiul central de probaţiune, cât şi prin organizarea unor acţiuni care să-şi permită împărtăşirea de experienţe şi contribuirea la crearea reţelei de competenţă şi diseminarea bunelor practici.
                                                                                       
 
linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente disponibile pentru monitorizarea electronică 155
Noutăți
O justiție penală eficientă este mai mult decât o justiție retributivă
19 Mai 2021
Ministerul Justiției lansează concursul de desene cu genericul: “Tu ești tot ce am pe lume, Tu ești un copil minune!”
14 Mai 2021
Campania de caritate „Doar din Suflet"
16 Aprilie 2021
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Programul probațional "Drink&Drive"-condiția obligatorie de redobândire a dreptului de a conduce
21 Iunie 2021
Cum posturile de muncă îi țin pe foștii deținuți departe de recividvă
19 Mai 2021
Agresorii familiali vor fi monitorizați electronic cu ajutorul unei brățări speciale
29 Martie 2021
noi in facebook

Reuniune desfășurată la Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova

loading ...