RO
Munca neremunerată în folosul comunității (MNFC) – stabilirea parteneriatelor locale

Munca neremunerată în folosul comunității (MNFC) – stabilirea parteneriatelor locale

16 Septembrie 2016


La 16 septembrie 2016, în incinta Biroului de probațiune Basarabeasca ,consilierii  de probațiune  au organizat şi desfășurat o masă rotundă cu tematica Conlucrarea BP Basarabeasca  cu APL la punerea în executare a hotărîrilor judecătorești sub formă de MNFC. Stabilirea parteneriatelor locale cu actorii comunitari privind planificarea şi identificarea locurilor de muncă disponibile.

La masa rotundă au participat reprezentanți al Administrației publice locale din satele Abaclia, Başcalia şi Basarabeasca, cît și doi actori comunitari cu care ulterior s-a încheiat acorduri de colaborare: Grădinița creșă Andrieș (or. Basarabeasca), Grădinița Mărțișor (s. Abaclia).
În cadrul ședinței au fost abordate următoarele subiecte:
- Conlucrarea BP Basarabeasca  cu APL la punerea în executare a hotărîrilor judecătorești sub formă de MNFC;
- dificultățile întîmpinate de către APL în timpul executării de către condamnați a MNFC;
- Atribuțiile APL referitor la punerea în executare a pedepsei cu munca neremunerată în folosul comunității;
- necesitatea instruirii condamnatului în domeniul securității şi sănătății muncii înaintea începerii lucrului.
-stabilirea parteneriatelor locale cu actorii comunitari privind planificarea şi identificarea locurilor de muncă disponibile.
Tamara Buciaţchi- şef a BP Basarabeasca a adus la cunoștința celor prezenți datele statistice referitor la condamnații la care s-a aplicat pedeapsa sub forma de MNFC.
Mariana Munteanu- responsabilă de punerea în executare a pedepsei cu MNFC a familiarizat participanții la întrunire cu prevederile  Codului de Executare al RM, Codului Penal în ceea ce ține de MNFC.
Vasile Cruşca, vice primar al or. Basarabeasca a menționat, că munca neremunerată în folosul comunității este benefică atît pentru condamnați şi familiile acestora, deoarece nu sînt rupţi de familie, nu-şi pierd locul de muncă şi totodată î-şi execută şi pedeapsa.
Actorilor comunitari prezenți la o astfel de întrunire pentru prima dată,  le-au fost înmînate  extrase din Codul de Executare  în ceea ce privește obligațiile organizației în cadrul căreia condamnatul execută pedeapsa sub forma de MNFC.

 

La finele întrunirii, reprezentanților organizațiilor şi instituțiilor participante la masa rotundă le-au fost repartizate broșuri, care le vor da răspuns la mai multe întrebări ce ţin de posibilele încălcări admise de către persoana, care î-şi execută pedeapsa cu MNFC. Participanții au manifestat un mare interes  spre o conlucrare mai strînsă pe viitor cu BP şi APL întru atingerea scopului comun - reintegrarea în societate a persoanelor, care se află în conflict cu Legea penală.
linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică 40Disponibile 170Aplicate
Noutăți
Mecanismul de reintegrare socială a persoanelor eliberate din detenție- obiectiv de perfecționare în vizorul Ministerului Justiției
16 Septembrie 2022
Vizita delegației Serviciului penetenciar și de probațiune din Suedia
16 Septembrie 2022
AJPP continuă instruirea consilierilor de probațiune
15 Septembrie 2022
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Brățara electronică: Într-un an de când agresorii familiali sunt obligați să o poarte, rata recidivelor de violențe s-a redus la 19%
15 Aprilie 2022
Șoferii prinși beți, pedepsiți cu morga!
29 Martie 2022
Ce-i sperie pe şoferii care urcă beţi la volan - o zi la morgă sau amenzile?
29 Martie 2022
noi in facebook

Munca neremunerată în folosul comunității (MNFC) – stabilirea parteneriatelor locale

loading ...